Zvoleno nové vedení MO Vratislavice nad Nisou

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Dne 10.11. proběhla v KC 101010 ustavující schůze Zastupitelstva MO, na které bylo zvoleno nové vedené městského obvodu Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou.
Jak se dalo z výsledků voleb a tím rozložení sil v Zastupitelstvu MO předpokládat, starostou byl zvolen pan Lukáš Pohanka. Do Rady MO byli navoleni ke starostovi další tři členové vítězné SLK (Ing. J. Mejsnar,Mgr.V. Hoření, Ing. V. Krušina) a jeden za jinou, ale spřízněnu stranu Volba pro Vratislavice, a sice paní L. Tarabová. Uvolněným (rozuměj plně zaměstnaným a placeným) místostarostou byl zvolen Ing.J.Mejsnar.
Tak trochu se mi vtírá myšlenka, že v poslední době si zastupitelé dělají z funkcí v ZMO a RMO trvalý zdroj obživy. V porovnání s minulými obdobími , tak placený místostarosta byl v minulém volebním období pouze poslední rok (po odvolání starosty L.Pohanky a členů SLK z RMO) pan V.Braun za ODS. Ten ale ještě k tomu vykonával funkci tajemníka. Jak ji vykonával nechci zde komentovat, ale v žádném případě to nebylo šťastné řešení.. Jinak si nemohu vzpomenout, že by uvolnění místostarostové v jiných volebních obdobích byli ustanoveni a zvoleni.
V každém případě by ÚMO Vratislavice měl mít ve vedení úřadu tajemníka, znalého zákonů, se zkušenostmi a schopnostmi řídit ÚMO. Jinak dojde k tomu, co již na ÚMO několikráte proběhlo, že schopní úředníci (ale „neloajální“, rozuměj podbízející se novému politickému vedení) budou odejíti. Bohužel, politická nestrannost a tím objektivnost úředníků není v našem prostředí zakotvena ani morálně, ani v zákonech. Takže jsem zvědav na nové čistky nejen na úřadě.
To samé se totiž týká i změn ve Finančním a Kontrolním výboru (o těch rozhoduje hlasováním ZMO, tedy v současné době vlastně jen zastupitelé za SLK) a v komisích, které jmenuje a odvolává RMO ( takže zase SLK).

Stane se po výběrovém řízení a najmenování tajemníka  z uvolněného místostarosty pana Ing. Mejsnara zase neuvolněný ?

 

 

 

Ing. Petr Jeništa

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

5 komentářů u článku Zvoleno nové vedení MO Vratislavice nad Nisou

 1. Ing.Petr Jeništa

  A je to tady! To heslo známe z listopadu a lze ho použít i pro nastalou situaci na ÚMO. Jak jsem předpokládal, staronový starosta p. Pohanka již vyhlásil výběrová řízení na funkce ved. technického střediska, ved. kultruního centra 101010 a ved, správce Sportovního areálu. Na dvou posledně jmenovaných funkcích proběhne již několikátá rošáda. Předchozí starosta p. Preisler odvolal osoby (údajně kamarádíčky), které tam před ním instaloval p. Pohanka. Co má nyní za lubem p. Pohanka brzy uvidíme, ale lze předpokládat, že jemu "nevyhovující" osoby, budou vyměněny. Svým jednáním jen potvrzuje potřebu Služebního zákona. Aby střídající se politické vedení nemohlo "upravovat" fungující úřad ke svým potřebám.

  (0)(0)
 2. Pavel Regner

  Petře, pozor. Pleteš si vedoucího technického střediska a vedoucího technického odboru 🙂

  (0)(0)
 3. Pavel Regner

  ing Ivan Zimmel se vrátil do KC101010. Výběrové řízení na ředitele KC101010 přitom stále běží. uzávěrka přihlášek je až 8/12/2014. Ale možná ještě není ředitelem, ale už má mejlovku a je kontaktní osobou při výběrovém řízení na technického pracovníka KC. Jen jsem asi přehlédl výběrové řízení na pozici pro ing. Zimmela. Nebo je to jinak? Hlavně, že LP kritizoval minulé vedení za personální politiku bez výberovek 🙁

  (0)(0)
 4. Ing.Petr Jeništa

  Omlouvám se za omyl v pojmenování funkce, máš pravdu Pavle. Nicméně, smysl článku to nemění, viz další kroky starosty a tvoje komentáře. Takže lze očekávat, že se obnoví situace v investicích, kdy se budou finanční toky z kasy MO "šikovně ohýbat" do kapes jiných - dodavatelských firem apod.

  (0)(0)
  • Pavel Regner

   Je krásné, jak ten svět dovede být černobílý. Nic mezi tím.
   viz http://vratislavice.cz/usneseni-rady/usneseni-z-1.-mimoradneho-jednani-rady-mestskeho-obvodu-liberec-vratislavice-nad6

   (0)(0)
 

 
 
previous next
X