Výsledky voleb a staronové vedení MO

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Předpokládám, že spoluobčané zaznamenali výsledky voleb a z nich vyplývající staronové vedení městského obvodu ve Vratislavicích nad Nisou.
Z minulého patnáctičlenného zastupitelstva bylo znovu zvoleno sedm původních zastupitelů, prakticky polovina. Nově zvolených osm zastupitelů (kromě jednoho) zatím nemá žádné zkušenosti z práce v zastupitelstvu a řízení veřejných záležitostí. Doufám, že to brzy dohodní. Z výsledků voleb jasně vyplývá převaha zastupitelů SLK, kterých je v novém zastupitelstvu celkem devět. Tím pádem mohou rozhodovat o dění ve Vratislavicích v budoucích čtyřech létech, bez ohledu na názory a návrhy ostatních zastupitelů. Budou oponentní návrhy a názory jednak opozičních zastupitelů tak i občanů ignorovat? Chtěl bych věřit, že za SLK opětovně zvolených pět zastupitelů v čele s bývalým (a předpokládám i novým) starostou panem L. Pohankou, si vzalo ponaučení z minulého volebního období. Tehdy byli ostatními zastupiteli odvoláni z vedoucích funkcí rady MO. Ponaučení v tom smyslu, že budou více respektovat názory občanů a jejich právo na informace o řízení obce dodržováním statutu otevřené obce. Což zahrnuje i takové jednání s majetkem a financemi obce, aby ani nemohlo vzniknout podezření na nehospodárnou správu obecního majetku.
Já osobě jako občan bych uvítal, kdyby místo výstavby nových a ne zcela nezbytných věcí (které ve svém volebním programu předkládala občanům SLK) se věnovalo více peněz na údržbu a generální opravy stávajícího majetku obce. Prioritně na opravu silnic a koncepční řešení dopravní obslužnosti levobřehé části Vratislavic n.N. s rozsáhlou zástavbou rodinných domů (jak řadových tak individuálních). Tato nezanedbatelná část Vratislavic nad Nisou má nevyhovující obslužné komunikace ( silnice, mosty) především z hlediska potřebné kapacity a průjezdnosti a je to jeden z hlavních problémů jejich obyvatel.  Jak se k řešení těchto koncepčních problémů postaví staronové vedení MO ? To nám ukáží zastupitelé  SLK na pracovních jednáních  zatupitelstva MO.

 

 

Ing. Petr Jeništa

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Komentáře jsou uzavřeny.

 

 
 
previous next
X