Vratislavické listy nepopsaného papíru

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

(aneb monopol moci?)

Není to tak dávno, kdy jsem se známým diskutoval o možnostech vzniku a postavení volebních kandidátek účinně konkurujících zastydlému soudobému establishmentu politických stran a jejich satelitů v komunálních volbách ve Vratislavicích. Stran často i účelově neschopných potřebné sebereflexe. Vznikl z toho racionální a srozumitelný závěr, který ale podle mého demokracii a prosperitu společnosti posouvá podivným směrem.

O co jde ?

Jde o hlavní kritérium „nepopsaného listu“, tzv. neušpiněnosti minulostí, které neumožní vláčet lídra a s ním i celou kandidátku stokami novinářských kritik a dehonestací politickými konkurenty, které nakonec volební výsledky ovlivňují.

A protože takových lídrů, navíc s nutnými zkušenostmi z podnikatelské sféry, zdá se, je stále míň a míň, jako by šlo o vymírající druh, nebývale se tak v komunální politice uvolňuje prostor lidem ze státních institucí, v lepším případně neziskových společností. Lidem, kteří, ať se nám to líbí, či ne, jsou z podstaty své práce předurčováni spíše k „utrácení“ finančních prostředků, než-li k jejich vytváření, aniž by si mnohdy uvědomovali, nebo chtěli uvědomit obtížnost ziskového podnikání. Koho tím mám na mysli ? Například učitele a lékaře na různých stupních a úrovních. Důchodce, často ze stejného prostředí, nebo mladé ekology, zpravidla s naprostým deficitem životních zkušeností. A v jejich hodnocení můžeme zůstat klidně při zemi, protože taková zaměstnání nejsou zárukou morálního kreditu, byť by měla a jsou často i očekávány.

Hlavně jejich profese je uchránila před vstupem do často neprávní džungle podnikatelských loktařů, ve které je pravděpodobnější neúspěch s různými následky, případně živoření, než úspěch, který mnohdy závisí na úplně jiných věcech, než je volná ruka trhu.

Napadá mě, zda následkem nechuťí a obav podnikatelů z propírání minulosti a ustavičného šťourání do případného úspěchu a tím rizika poklesu jejich hodnoty u obchodních partnerů, není na regionální a lokální úrovni téměř monopol moci uvedených „státních zaměstnanců“. Že si své „posty v politice“ chtějí i chránit a bojovat za ně, dnes u nás v obci vidíme. Je něco takového ale ospravedlnitelné ? Jsou takové metody pomluv, očerňování a urážek často bez možnosti účinné obrany ospravedlnitelné ?

MO Vratislavice se svými bojůvkami mezi skupinami, kterých jsme svědky i účastníky, by mohly být a budou ponaučením. Hlavně však pro nás.

Cílem mého článku není obhajoba kompromitovaných podnikatelů, ani znevažování učitelů, doktorů, důchodců a různých neziskovek, ale impuls k přemýšlení o podobách komunální politiky a jejím dalším směřování v blízké budoucnosti. Impuls k přemýšlení o vyváženosti složení a zralosti zastupitelstva a o potřebě vstupu úspěšných podnikatelů dobré pověsti do politiky. Ve Vratislavicích jich je dost. Některé nepopsané listy papíru by možná bylo lépe zmuchlat a zahodit.

Pavel Hrstka, 27. dubna 2014.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Komentáře jsou uzavřeny.

 

 
 
previous next
X