Úřad blokuje přístup k informacím. Neoprávněně!

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Audiozáznamy ze zastupitelstva nedostanete, protože úřad nedisponuje nástrojem pro jejich anonymizaci. Zápisy si můžete přijít prohlédnout neanonymizované na úřad, můžete si je ofotit (úřad Vám v tom nebude aktivně bránit) – ale kopii musíte provést vlastním technickým zařízením, protože úřad kopie neprovádí. V elektronické podobě ho nedostanete, protože elektronický zápis není zápis v pravém slova smyslu (chybí mu náležitosti) a kdybyste si o něj zažádala přes stošestku (zákon o svobodném přístupu k informacím), nedostala byste ho kvůli ochraně osobních údajů.

Výše zmíněný odstavec je výtahem toho nejdůležitějšího, co jsem se dozvěděla od tajemníka úřadu Ivana Žďárského na zastupitelstvu a v následné emailové konverzaci na téma: Jakým způsobem může občan získat přístup k oficiálním audiozáznamům a zápisům z jednání zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou. Myslím, že jsem ani nechtěla tolik, uteklo mi mimořádné zastupitelstvo v červenci a za vším byla jen má nevinná a soukromá chuť dostat se do obrazu.

Aktivním občanem jsem dostatečně dlouho na to, abych poznala, že si ze mě někdo dělá legraci. 😉 Pojďme si první odstavec trochu rozebrat.

1) Audiozáznamy ze zastupitelstva nedostanu, protože úřad nedisponuje nástrojem pro jejich anonymizaci.

Je mi to líto, vcelku rozumím, že úředníci nemusí být nutně zběhlí v práci se softwarem na zpracování zvuku, nicméně zákon 106 žádný podobný důvod odmítnutí žádosti nepřipouští. Oldřich Kužílek (mimo jiné spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím) ve své publikaci na str. 19 uvádí:

Žádosti musí být podle Informačního zákona vyhověno. Neexistuje právní důvod, pro který by poskytnutí této informace mohlo být odepřeno. I když je záznam jen tzv. „neautorizovaný materiál sloužící k interní potřebě“, nepředstavuje to žádný důvod odepření, který by připouštěl zákon o svobodném přístupu k informacím či jakýkoliv jiný předpis. § 11 odst. 1 uvedeného zákona zmiňuje pouze informace vztahující se „výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu“, což zjeveně není tento případ. Záznam představuje „informaci vztahující se k působnosti úřadu“ (§ 2 odst. 1 InfZ). Poskytnutí takového záznamu veřejného jednání nemůže nikomu nijak neoprávněně uškodit.

Nutno podotknout, že strach z anonymizace je naprosto zbytečný. Údajů, které tuto speciální péči vyžadují, padá na zastupitelstvu naprosté minimum. A úpravu toho zbytku je možno provést i ve volně dostupných nástrojích.

2) Zápisy si můžete ofotit, ale kopii musíte provést vlastním technickým zařízením, protože úřad kopie neprovádí.

Velice zvláštní vzhledem k tomuto vyjádření je, že cenu za kopii úřad uvádí v oficiálním ceníku poskytování informací. Oldřich Kužílek k podobnému problému ve výše zmíněné publikaci říká:

Nutit občana, aby si dělal pouze výpisy (za ty lze považovat i použití vlastního technického zařízení), by byla při běžné dostupnosti kopírovací techniky na každém úřadě šikanózní a obstrukční praktika. V případě odepření kopírování bez právního důvodu lze uvažovat o tom, že zpřístupnění informace – zvláště obsáhlejší – bylo vlastně odepřeno a následně přichází v úvahu odvolání, a pak případně i správní žaloba.

3) V elektronické podobě zápis nedostanete, protože elektronický zápis není zápis v pravém slova smyslu a kdybyste si o něco takového zažádala přes stošestku (tj. zákon o svobodném přístupu k informacím), nedostala byste to s odvoláním na ochranu osobních údajů.

Elektronický zápis možná není zápisem v pravém smyslu slova dle zákona o obcích, nicméně spadá pod definici informace, o které lze žádat dle zákona 106. Jednoznačně patří pod pojem „informace vztahující se k působnosti úřadu“.

§ 4 odst. 2 InfZ navíc říká:

Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

Výmluva, že něco takového nedostanu s ohledem na ochranu osobních údajů, je v tomto případě skandální. Anonymizovat případné údaje v textovém editoru je jistě v silách místního úřednického sboru.

Oldřich Kužílek navíc ve své publikaci zmiňuje povinnost úřadu uchovávat elektronické dokumenty dle archivačního zákona, úřad se tedy nesmí vymlouvat ani na to, že dokumentem v elektronické podobě nedisponuje.

Podle zákona o archivnictví č. 97/1974 Sb., § 6, a směrnice MV ČSR č. 117/1974 musí právnické a fyzické osoby své písemnosti, a to i elektronické, řádně evidovat, ukládat a vyřazovat v řádném skartačním řízení. Elektronické dokumenty nelze jen tak vymazat, ale je nutno je zaevidovat a uchovávat po dobu určenou skartačním řádem, kde u zápisů je lhůta A/5, což znamená, že je nelze vyhodit.

Jana Schlegelová, 13. října 2012.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Komentáře jsou uzavřeny.

 

 
 
previous next
X