Rušičky odposlechů – krok zpátky v principu otevřené obce

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

V Mladé Frontě Dnes ze dne 26.4.2014 byly zveřejněny tři články na toto téma, dva od Kateřiny Frouzové (Praha koupila rušičky proti odposlechům a „S informacemi, které utekly z kanceláře, se obchodovalo“) a jeden od Jana Novotného (Rušičky zažívají boom kvůli kauze Nagyová). V souhrnu jsou zde uváděna všechna fakta a zdůvodnění proč „šumičky“ používat, nebo proč je někteří veřejní činitelé ani nepoužívají. Nechci dlouze citovat argumenty z článků, které si každý může přečíst. Ze všech třech článků jsem si vytvořill dojem, že si je snad objednali jednak výrobci a prodejci zařízení „rušiček“ a podobného zařízení a hlavně pak politici. Souhlasím pouze s jedním zdůvodněním, které uvádí bezpečnostní expert Andor Šándor, a sice „ že by zařízením k zamezení odposlechů měly být vybaveny úřady a instituce, které pracují s informacemi utajovanými dle zákona.“ Souhlasím i s tím (a tato oblast není ani v jednom článku uváděna), že soukromí podnikatelé si mohou vybavit své prostory čímkoli, co považují za vhodné, aby uchránili svá firemní tajemství a citlivé informace. (Statistiky z více jak 90% však ukazují, že únik firemních tajemství je vždy zevnitř, selháním osob nebo porušením interních zásad a nařízení o zacházení s citlivými informacemi a ne „odposlechy“ zvenčí.) Ale ve všech třech výše zmíněných článcích se jedná o oblast správy veřejného (obecního) majetku, ne o oblast privátního podnikání (pravdou je, že si to někteří politici též pletou). A zde by prakticky neměly být neveřejné informace, zvláště při zavádění principu „otevřená obec“ do správy věcí veřejných. Veškeré řízení a jednání by měla být vedena s dodržováním zásad protikorupčního chování, faktury a smlouvy veřejně přístupné. Takže argumenty politiků jsou vyloženě účelové a mají být zástěrkou pro to, aby oficiálně mohla být tato zařízení používána a dokonce koupena z veřejných prostředků. S cílem případnému zabránění Policii ČR, a nebo investigativním novinářům, aby získali důkazy o korupčním jednání při správě veřejného majetku.

Protože kdo se korupčně nechová a nejedná, nemusí mít strach „z úniku citlivých informací“, jako je požadavek nebo nabídka úplatku, že?

Jak výskyt odhalených a zveřejněných korupčních afér v našem státě ukazuje, morální dekadence některých politiků nejen v komunální ale i státní sféře už přesahuje všechny meze. A to by se jim podmínky pro korupční jednání měli ještě zlepšit a veřejně posvětit?

Ing. Petr Jeništa, 29. dubna 2014.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Jeden komentář u článku Rušičky odposlechů – krok zpátky v principu otevřené obce

  1. Ing. Petr Jeništa

    Chtěl bych jen sdělit návštěvníkům webu, že výše uvedený článek byl se zpožděním více jak tři neděle nakonec dnes(19.5.2014)zveřejněn v deníku MF Dnes v rubrice "Fórum čtenářů". Každého okamžitě napadne otázka, proč s takovým zpožděním, když moji reakci čtenáře na tři jmenované články obdržela liberecká redakce okamžitě druhý den? Odpověď je prostá: Vlk(Jeništa) se nažral a koza (redaktorka a redaktor), kteří napsali mnou napadené články, zůstala celá. Protože by jinak vedení regionální redakce logicky udělalo z výše zmíněných redaktorů "zalobované" , neprofesionální a s probelamtikou do hloubky neseznámené škrabaly. Primární účinek článků (tj. lobování za politiky a výrobce k zoficielnění "rušiček") tak byl zpožděným zveřejněním ohlasu čtenáře jen mírně zeslaben, což byl účel. Holt další příklad manipulace s vědomím čtenářů ze strany tisku.

    (0)(0)
 

 
 
previous next
X