Rekapitulace kauzy „památníku“ F. Porsche a závěrečné osobní poznámky

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Hysterie rozpoutaná v posledních týdnech panem Milanem Bumbou (Prezident Porsche Classic Clubu) a lidmi z jeho okolí, si žádá krátkou rekapitulaci událostí tohoto roku, které se týkají „památníku FP“. Je to ukázka lhostejnosti a ignorance bývalého starosty Pohanky řešit problém, který způsobil stavbou „památníku FP“ za miliony Kč z veřejných prostředků. Spor se táhne od roku 2010, já se angažuji v kauze od února tohoto roku, proto stručně popíšu pouze události v tomto časovém úseku.

V únoru jsem na zastupitelstvu vyslovil názor, že „památník FP“ je skandální, protože za veřejné peníze je lidem představena osoba FP bez jeho vazeb na nacistický režim. Podotýkám, že jsem neustále zdůrazňoval pouze nutnost doplnění textů v „památníku“ o nacistickou minulost FP s tím, že bude-li na objektu uvedena, nemůže se dále jmenovat „památník“. Zda pak budou občané Vratislavic n. N. na Ferdinanda Porsche i nadále hrdí, to ponechávám na jejich rozhodnutí. To bylo z mé strany vše.

Události se daly do pohybu v tempu, který odpovídal „komunikaci“ Úřadu MO s občanem zastarostovánípana Pohanky. Tedy způsobem- dotaz, následovaný písemnou odpovědí doporučeným dopisem ve lhůtě 30 dnů. V následujících měsících jsem byl v těchto lhůtáchinformován o tom, že budou vypracovány posudky na FP od tří odborníků. Na můj osobní dotaz na zastupitelstvu – tedy – od kterých odborníků – mně v dopise z 9.5.2013 starosta sděluje, komu zadal historické studie, kdy budou vyhotoveny a POZOR! – poslední věta dopisu … cituji: „Osobně doufám, že to bude co nejdříve a o dalším vývoji Vás budu neprodleně informovat“.

Ovšem od 3.5.2013 byl již posudek prof. Kvačka v šuplíku starosty!!! Toto jsem se dozvěděl teprve na základě mojí oficiální žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím až 1.7.2013 (tedy po mojí žádosti, doporučeném dopise z úřadu a zaplacením 7,-Kč za kopie). Nakonec byl vypracován pouze jediný odborný posudek. Další posudky nebyly oslovenými historiky dodány.

Takto si představoval starosta Pohanka okamžitou informovanost a „upřímné“ řešení kauzy FP. Dokument od prof. Kvačka nebyl však nikdy v oficiálních médiích Vratislavic uveřejněn. Přesto pan Pohanka na základě medializace kauzy (včetně protestů Židovské obce) slíbil, že „památník FP“ bude přejmenován a doplněn textem o nacistickou minulost FP. Pan Pohanka potvrdil (písemně doloženo!), že strany sporu došly k dohodě. Byl jsem prostřednictvím pana Zimmela (vedoucí KC101010) vyzván, abych navrhl doplňující text, na nyní již „expozici FP“. Název byl změněn ještě za starostování pana Pohanky. K doplnění textu o nacistické minulosti FP již nedošlo, protože starosta byl odvolán. Jeho „úsilí“ doplnit text byla pouze jedna z jeho oddalovacích taktik. Panem Pohankou deklarovaná dohoda se nikdy nekonala, strany sporu se nikdy společně nesešly. Byla to opět jedna z jeho lží.

V podstatě se ale dá konstatovat, že nové vedení obce pouze dokončilo to, co bývalý starosta na všechny strany slíbil. Text o nacistické minulosti FP byl doplněn. Že se tak stane, s tím pochopitelně nepočítal, protože před svým odvoláním předložil do rady starosty pouze návrh na změnu názvu.

Zadávání nových historických posudků na FP panem Pohankou byl, pochopitelně, čirý nesmysl. Existuje velké množství nevyvratitelných dokumentů, které dokazují dobrovolnou a aktivní účast FP na budování nacistického Německa. Přesto je krátký osobnostní profil od prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. zajímavý dokument. Profesor Kvaček je významným českým historikem a je pamětníkem společenského prostředí 2. světové války. Jsem rád, že je právě dnes na stránkách Vratislavického zpravodaje jeho text uveden.

K profilu Ferdinanda Porscheho (1875-1951)

Ferdinand Porsche byl nepochybně mimořádnou tvůrčí osobností, i do jeho života a působení se však citelně promítala doba. Technický talent a konstrukční schopnosti prokazoval od středoškolských let. Ve vídeňských firmách dostával příležitost je rozvinout, přišly úspěchy, např. elektromobil Lohner-Porsche oceněný i v zahraničí. V roce 1912 Porsche narýsoval motor, vzduchem chlazený čtyřválec, z něhož koncepčně vzešly motory pro Volkswagen a Porsche.

Za první světové války pracoval – jak bylo u význačných techniků obvyklé – pro rakouský válečný průmysl a byl za to také vyznamenáván vysokými vojenskými řády a čestným doktorátem. Po válce žil převážně v Německu, stal se technickým ředitelem závodu Daimler-Motoren, načas ale působil v Rakousku u Steyer-Werke. V roce 1931 si ve Stuttgartu založil konstrukční kancelář, vznikaly tu monoposty Auto-Union představované hlavně na berlínském okruhu Avus.

Nacistický režim chtěl využít jeho schopností a Porschemu to usnadnilo soužití s ním. Hitler začal klást důraz na motorizaci, „silnice pro auta“ byly však plánovány už před rokem 1914, nových bylo do roku 1942 postaveno 3800 km. Motorizace národa se považovala za rozhodující předpoklad motorizace branných sil. Propagandisticky se sliboval vznik dostupného „lidového vozu“. Jeho konstrukcí pověřil Hitler Porscheho, s nímž se blíže seznámil v roce 1934. Mělo jít o snadno udržované auto v ceně středního motocyklu, s nízkou spotřebou paliva a vzduchem chlazeným motorem. Ustavila se Společnost k přípravě německého lidového vozu, v jejímž tříčlenném vedení byl také Porsche. Zakázku na tento vůz Porschemu potvrdil také Říšský svaz automobilového průmyslu. Počítalo se s tím, že se dokonce zbuduje město pro výrobu „vozu Kraft durch Freude“ – Wolfsburg.

V roce 1938 předvedl Porsche Hitlerovi zkušební model Volkswagenu, který měl najeto už přes dva miliony kilometrů. V té době byl Porsche již tři roky německým občanem, v roce 1935 se vzdal občanství československého. Bylo to v době, kdy se stále zřejměji vyostřovaly vztahy Německa k Československu a země se militarizovala. Československo zachraňovalo mnohé antifašistické a pronásledované Němce, některým udělilo i občanství, třeba spisovatelům Heinrichu a Thomasu Mannovi (laureát Nobelovy ceny).

Militarizace byla zanedlouho znát i na osudu civilního lidového vozu. Přednost dostala jeho vojenská varianta, „lidovým vozem KdF“ se od září 1939 odjíždělo na frontu. Do konce války vzniklo více než 50 tisíc „lidových vozů“ pro wehrmacht – podle projektu 82, „Kugelwagen“. Odstraněna byla karosérie, vzniklo místo pro tři vojáky, kulomet a munici. Za přípravu „lidového vozu“ a vůbec za své celkové postoje dostal Porsche Německou národní cenu za umění a vědu. Cena měla být protiváhou Nobelovy ceny, obdrželi ji mj. další významní technici pracující pro branné síly jako Messerschmitt, Todt, Heinkel. Porsche byl vyznamenán i řádem Pionýr práce.

Měl nepochybně plnou důvěru režimu, ostatně naplno pracoval na vojenských zakázkách. Podílel se na přestavbě tanků a konstrukci nového typu Tiger – Porschemu to přineslo další řád od Hitlera. Nacistický vůdce s ním přestavbu a novou konstrukci tanků osobně projednával. V případě pochyb létal Porsche Hitlerovým letadlem řízeným führerovým pilotem Bauerem ke všem velkým tankovým jednotkám na východní frontě, aby vyzkoušel stroje a úpravy z hlediska vhodnosti pro bojiště a získal z první ruky zkušenosti a přání tankových osádek. Spolupracoval s ministrem zbrojení Speerem, s nímž se i sblížil.

Porsche byl počítán k samozřejmým pevným součástem režimu. Utvrzeno to bylo i jeho členstvím v nacistické straně (byť s vysokým členským číslem, ale to nebylo vzácností ani u jiných osobností) a jeho zařazením do organizace SS. Stalo se to tak zřejmě na přání samotného Heinricha Himmlera, který budoval SS i jako elitní řád s militaristicko-rasistickým zaměřením a chtěl v něm mít přední státní úředníky, diplomaty, vědce. Porscheho lze počítat k těm „vybraným“ členům, kteří tvořili „ozdobu“ organizace. V prvních válečných letech Porsche jistě věřil na válečné vítězství Německé říše, vládnoucí systém si ho zařadil mezi potřebné, jedinečné tvůrčí osobnosti a Porsche toto postavení přijal.

Kvaček (podpis)

Osobnostní profil FP je takový, o jaký se sám přičinil. Aktivity soukromých subjektů jsem nikdy nekomentoval, nikdy jsem neprotestoval proti pamětní desce na jeho rodném domě. Budu ovšem pevně zastávat názor, že jakýkoliv oportunní vědecký či technický počin nemůže být upřednostňován před morálkou a lidstvím.

Končím posledním odstavcem předmluvy knihy Guido Knoppa Hitlerovi manažeři, který stojí za zamyšlení a vřele doporučuji tuto knihu k přečtení:

Čemu nás všechny tyto životy učí? Žádný ze šesti portrétovaných mužů (pozn.: Speer, Braun, Jodl, Porsche, Krupp a Schacht) nebyl z domova předurčen k tomu, aby se zapletl s nehumánním režimem. Všichni by za normálních dob absolvovali nenápadné a snad i skvělé kariéry, a někteří z nich to i prokázali. Ale kdo si zahrává s mocí ve zločinné diktatuře, nemůže zůstat nedotčený jejími stinnými stránkami. Když nějaký zločinný stát strhne přehrady mezi právem a bezprávím, je zapotřebí velké vnitřní síly, aby člověk zachovával příkazy morálky a odolával svodům prospěchu. Hitlerovi manažeři tuto sílu patrně neměli. Jejich životy jsou látkou k poučení pro starou, ale stále znovu se vynořující otázku, jaké šance má morálka proti moci.

Podobným lidem se v demokratických zemích za veřejné peníze památníky nestaví!

Ing. Petr Jirásko, Ph.D.

(Pozn.: Uvedený text je součástí Vratislavického zpravodaje 12/2013)

 

Co k tomu všemu říci na závěr?

Tedy:

1.

Citoval jsem vždy zdroje s odkazy na příslušné stránky z následující literatury:

Guido Knopp: Hitlerovi manažeři (ISBN 80-249-0692-9)

Robert Gellately: Kdo podporoval Hitlera (ISBN 80-7260-082-6)

Reinhard Osteroth: Ferdinand Porsche (ISBN 978-80-200-1532-7)

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.: K profilu Ferdinanda Porsche (1875-1951),

Jestli nesouhlasíte s fakty uvedenými v těchto knihách, prosím, obraťte se přímo na autory nebo na příslušná nakladatelství. Novinářům obvykle stačí dva nezávislé zdroje. Zde jsou předloženy čtyři!

Cílem bylo pouhé doplnění textů na „památníku FP“ o jeho nacistickou minulost z těchto zdrojů. To se stalo.

2.

Náklady na KC101010 byly cca 120 mil. Kč (stálé roční výdaje jsou cca 6 mil. Kč), obec stál „památník FP“ tedy mnoho milionů Kč. Vše bylo postaveno bez dotací. Žádná veřejná diskuse o účelnosti stavby KC nebyla. „Památník FP“ v původním plánu nebyl, je to výhradně iniciativa pana Pohanky. Konkurenční rekonstrukce kina pro potřeby KC byla plánována za polovinu nákladů s předpokládanou roční provozní „nulou“. Stavba KC101010 s „památníkem FP“ byl „zločin“ spáchaný na obecním rozpočtu. Osobní odpovědnost nese bývalý starosta Pohanka!

3.

Proti soukromým subjektům (rodný dům a pamětní deska FP, pan Bumba a jeho aktivity) jsem nikdy neprotestoval. Přesto se pan Bumba pustil do osobních útoků. Své pokrytectví a osobní podnikatelské plány odhalil v korespondenci se starostou (po hysterické kampani v tisku, kterou rozpoutal!):

(citace z emailu 3.12.2013)

Vážený pane starosto,

ačkoli jsem si nemohl odpustit veřejné dloubnutí v tisku do současné situace okolo Ferdinanda Porsche, na druhou stranu plně chápu váš postoj a nelehkou situaci a za případné nepříjemnosti se omlouvám.

….

Dále představuje své podnikatelské záměry s prostorem expozice FP (obecní majetek!!!). Odstranění uvítacích tabulí se mu samozřejmě nehodí (výborná reklama za peníze obce). Pánové, jako Aleš Reiner (autor petice za očištění FP), by si měli uvědomit, komu tato hysterická kampaň slouží.

4.

Přínos FP pro techniku jsem nikdy nehodnotil. Tato problematika není předmětem mé profese. Odbornou problematiku, kterou nemám dostatečně prostudovanou, nekomentuji. Šlo mně výhradně o osobnostní profil FP v kontextu doby, tedy o občanské a lidské stránky jeho osoby.

5.

Odvezení aut z expozice je politováníhodné, přesto majitele chápu. S tím, že bude odpor proti „památníku“, mohli počítat. Vratislavice nejsou „Pohankovo“. Vše se odehrává ve veřejném prostoru, ne v činnostech a akcích soukromých a zájmových (fankluby, technická muzea atd.).

6.

Mluvit o ztrátě příjmů pro obec z turistického ruchu je směšné. Výběr na vstupném do „památníku FP“ v roce 2012 byl 4.850,- Kč a v roce 2013 byl 2.355,- Kč!!!

7.

Na jisté konkrétní osobní útoky odpovídám: „Nikdy jsem nebyl a nejsem v žádné politické straně“.

 

Pro mě osobně byly události kolem „kauzy FP“ poučné. Hodně jsem přečetl, našel jsem mnoho nových souvislostí, upevnil jsem si svoje postoje často ve velmi nepřátelském prostředí, a to je cenné. Nikdy dříve jsem aktivně nevstoupil do veřejné diskuse v obci a to považuji za chybu. Všem slušně diskutujícím děkuji a vyzývám občany, aby se aktivněji zapojili do dění v obci. Nemuseli bychom v budoucnu řešit podobné „kauzy“.

Na závěr děkuji novému vedení obce a všem koaličním zastupitelům. Ne jenom za to, jak se zachovali v této hysterické kampani, ale hlavně za to, že mají upřímnou snahu otevřít obec a stát se vedením, které je tu pro všechny občany. Politika v obci není o politických stranách, ale o lidech!!! Otevřená obec by měla být v zájmu všech.

„Kauzu památníku Ferdinanda Porsche“ považuji pro sebe za uzavřenou.

Petr Jirásko, 20. prosince 2013.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

171 komentářů u článku Rekapitulace kauzy „památníku“ F. Porsche a závěrečné osobní poznámky

 1. Neskutečné!!!!! Nikomu nevadí stejná praxe s lidmi z koncentráků úplně stejně využívala rodina Karla Schawarzenberga a stejně tak se objevily zprávy i ve stavebních firmách rodiny Havlových. Obě rodiny aktivně a velmi finančně zainteresovaně pracovali pro Hitlera a pro Heydricha a nikomu to nevadí??? Mám dojem, že to je mnohem horší zlo než to co hlásáte. Takže posuzujte všechny stejně. Tisíce cikánů a tisíce českých lidí dostal Schwarzenberg do koncentráků ze svých lesů a polností jen za práci. A je to zdokladované také. Rodina Havlových v tom pokračovala i za režimu komunistů a vesele spolupracovala s STB jen za majetky a peníze. Ale to zřejmě nikomu nevadí.

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Dopouštíte se hned několika omylů. F.Porschemu jako rodáku z Vratislavic minulé vedení obce, s exstarostou Pohankou v čele, ve Vratislavicích postavilo památník za obecní peníze, aniž by se zajímalo, co na to občane. Výstavba navíc byla provázena dodatečnou změnou projektu s navýšením ceny, úmyslným zamlčováním té pochybnější části minulosti F.P. a eliminací protestů občanů. Hlavním argumentem a cílem bylo zviditelnění obce, naprosto diletantské a neodborné. Obchodní značce Porsche to určitě nepomohlo a obec to stálo neskutečné peníze. Pěkně děkuju.
   Havlové ani Schwanzenbergové s obcí nikdy a nijak spojováni nebyli a ani se jim nepostavil žádný obecní památník. Kdyby ano a byly k dispozici relevantní fakta, potvrzující vaše obvinění, za sebe říkám, že bych postupoval stejně se snahou o nápravu.
   Přesto by mě vaše informace a zdroje zajímali. Je jisté, že vzhledem k rozpoložení společnosti a současného všeobecného názoru, hroceného nedávnou prezidentskou volbou, jsou takové věci jaksi "tabuizovány".
   Pokud byste dokázal něco takového zveřejnit a nevyvratitelným způsobem doložit, mohl byste dopadnout ještě hůř, než já v r.2009, kdy jsem upozornil zastupitelstvo na příslušnost F.P. k SS a NSDAP.
   Já jen vím, že kniha "Bouře" se ani nedostala na trh a jediná proběhnuvší zpráva byla o účasti otce současného knížete ve fašistické prvorepublikové organizaci "Vlajka", ovšem snad pouze dočasně.
   Pokud byste měl zájem o osobní diskusi, lze mi prostřednictvím administrátora webu poslat vaši e-mailovou adresu a domluvili bychom se na dalším.

   (0)(0)
 2. koren

  nasel jsem prekvapive mnozstvi informaci z ruznych zdroju o F.P. a jeho navseve Stalina v Moskve v r.1932. Stalin mu nabidnul titul generalni redidel vyvoje automobiloveho prumyslu. F.P. odmitnul z duvodu jazykove bariery. To je mirne prekvapujici okolnost v pripade budouciho "nacisty", ze????.... jeste pro dopisujici aktivisty: prekvapuje vas okolnost, ze automobilka Porsche prodava vyrobky pod stejnym jmenem? a take: ujistete se prosim, ze vase domacnosti neobsahuji vyrobky od nasledujicich firem, ktere obchodovaly s nacistickym nemeckem: hugo boss, ford, gm, chase bank, kodak, coca-cola, novartis, ibm, nestle bmw, ge, esso, chevron, random house, atd, atd....

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   To je známo. Stejně jako to, že v bývalém SSSR nacistické Německo mělo zkoušet prototypy svých zbraní. Pro dění kolem památníku v naší obci to ale nemá žádný podstatný význam, stejně jako studijní návštěva F.P. u Forda v USA.

   (0)(0)
   • Marek

    a druha, podstatna cast, otazky? jak jste na tom se svym camarade Jirasko s pouzivanim vyrobku firem ktere pracovali (a mnohdy vice servilne a ucelne nez FP; v nekterych pripadech (napr. BASF) byli primo strujci vyvoje v evrope) pro nacisticke nemecko?

    (0)(0)
 3. Petr Jirásko

  ZDŮRAZŇUJI !!!

  „Kauzu památníku Ferdinanda Porsche“ považuji pro sebe za uzavřenou!

  DISTANCUJI se od nesouvisejících komentářů a diskuse pod mým článkem REKAPITULACE KAUZY „PAMÁTNÍKU“ F. PORSCHE A ZÁVĚREČNÉ OSOBNÍ POZNÁMKY!

  (0)(0)
  • Denk

   Proč uzavřenou, něco jste rozpoutal, tak si za to bojujte až do konce, i když jste před národem ze sebe udělal .....(domyslete si co chcete). Teď by jste měl bojovat proti památníku neznámého vojína a podobným věcem z minulosti. Nechcete nakázat veřejnoprávní televizi, aby u každého umělce byl titulek jakých komunistických ocenění dostál, jak se vyjádřil k Chartě77, potřásl si ruku s Husákem, či jezdil koncertovat do SSSR. BOJUJTE, srabe

   (0)(0)
   • Petr Heinzl

    Jasně, to je nejjednodušší řešení. Rozvířit, a mít to pro sebe za vyřízené. Takové "bojovníky" máme také například v Semilech, kde jediným úkolem takových lidí je donekonečna omílat to, že pozůstatek socialistické mozaiky na stěně budovy na náměstí je to nejhorší, co Semily mohlo postihnout. Děsím se toho, že takoví lidé budou mít někdy nedejbože moc .. a přesně, určovat, co se smí a co ne. Protože všeobecně jsou lidé proti církevním restitucím, nebudete chtít po vzoru husitů taky útočit na církev??

    (0)(0)
    • Marek

     s tou cirkvi jste nemel zacinat... jak se Jasanci ponori do studia kladiva na carodejnice a krizacke vypravy do svate zeme, tak je s cirkvi amen, treba ze ostatni etapy a projevy krestanstvi jsou spise vice nez mene pozitivni.

     (0)(0)
  • Roman Maleček

   Samozřejmě Jirásko, rozvířit, rozrejt, poštvat lidi proti sobě a když se ukáže, že ne každý ma váš názor respektíve když se začne argumentovat a řekne se že nic neni černobíle najednou máváte prackama "já níc pro mne je to ukončený, dejte mi pokoj" pane jste pěknej zmetek

   (0)(0)
  • Ondřej Livora

   O „kauzu“ se v celku zajímám, ale tak nějak si myslím, že hlavními aktéry jste Vy a pan Jirásko. Nevidím nikde ve Vratislavicích další a už vůbec ne polovinu občanů, kteří sdílejí vaše názory (viz informace, že kauza rozdělila obyvatelé Vratislavic na dvě poloviny). V reportáži pořadu Reportéři České televize, mě udivilo, co pana Jiráska pohnulo k tomu, že jste začal významného rodáka očerňovat. Naprosto souhlasím s názorem v diskusi, že pro Vás ani pro pana Jiráska nemůže být tato kauza nikdy ukončena, pokud jste jejím autorem. Pokud se k tomu tak stavíte, tak jste se do toho neměli pouštět.
   Památník nebo muzeum, je jedno jak tomu chcete říkat, sem patří, bylo originální a je ostuda, že se k tomu tato stavíme. Celý svět obdivuje nález Porscheho prvního automobilu viz: http://auto.idnes.cz/nejpomalejsi-porsche-0tf-/auto_ojetiny.aspx?c=A140128_144055_auto_ojetiny_fdv a hned ve druhé větě je o rodáku z Vratislavic zmínka. Dopouští se snad iDnes propagace fašizmu, za což popotahujete bývalého starostu?

   (0)(0)
 4. Petr Bartoň

  Dobrý den,
  musím reagovat na vaši žabomyší válku ve Vratislavicích. Myslím si že výraz pana Jiráska "UZAVŘENÁ KAUZA" nelze přejít bez komentáře. Ano pane Jirásko, jste to Vy a jen Vy, kdo rozpoutal tento nesmyslný boj zda památník ano či nikoli. Panu Porschemu nikdo nikdy neupře zásluhy ve vývoji automobilů ani to kde se narodil. Vy nemáte šanci tuto historii nijak ovlivnit. Jen se chcete zviditelnit - tak to na mne působí. Co musel F.P. pod tlakem válečného molochu, za jakých podmínek a za jakou cenu prožít a udělat nemůžete Vy nikdy nijak dokázat. Nijak se Vás nechci dotknout, ale jak jste se bránil našemu komunistickému molochu Vy? Nic o Vás nevím, ale myslím si, že jste byl řadovým poslušným občanem KSČ jako většina z nás. Kdybyste byl vyjímečný konstruktér jako F.P., sloužil byste KSČ zrovna tak, jako F.P. Hitlerovi. S pozdravem, Petr Bartoň.

  (0)(0)
  • Zdenka Havlínová

   Výborně, pane Bartoni, napsal jste přesně to, co jsem chtěla tomu p. Jiráskovi napsat. Je to také můj názor!
   Zdravím Z. Havlínová

   (0)(0)
 5. Ing. Lucie Křiklavová, Ph.D.

  Přeji pěkný den všem, kteří čtou tyto stránky,

  do dnešních dnů jsem byla hrdá na to, že jsem Čech a na to, že jsem Vratislavičák. Ode dneška, když jsem viděla tu báječnou reklamu v pořadu "Reportéři ČT" a suverénní vystupování několika "občanů" Vratislavic, jsem natolik pobouřena, že se to ani vyjádřit nedá.

  Zkrátka lidi, když se Vám ve Vratislavicích nelíbí, tak se odstěhujte, ale neničte nám památníky.

  Pochopte, že Porsche byl pro některé z nás velkou inspirací ... první hoď kamenem, kdož jsi bez viny ... Vy zapšklí "občané" zapomeňte na minulost a především řešte současnost a budoucnost, to je přeci důležitější. A pochopte, že Porsche toho pro náš současný život udělal mnoho a tyto pozitiva přináší i dnes. Cožpak nemáte nic jiného na práci než ničit práci a úsilí jiných!!! Hanba Vám a styďte se.

  Vám všem Hrstkům a jemu podobným ... Vám všem z celého srdce přeji, aby se v životě nikdy neobjevil člověk, který na Vás vytáhne to nejhnusnější, co jste kdy komu provedli a bude to omílat vašim dětem a vnoučatům a říkat o Vás, že jste byl špatný člověk. Opravdu Vám to nikomu nepřeji, i když Vy jste to vše provedli. Nebo jste snad všichni bez viny?

  Nečiňte druhému tak, jak nechcete, aby on činil Vám ...

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Sice je mi líto, že se cítíte paní Křiklavová pobouřená, ale zapomínat na minulost ? Tak to teda v žádném případě. Neupírejte druhým paměť, když o ni sama nestojíte.
   Nevím, k čemu vás F.P. tak inspiroval a za co bych se měl stydět. Za to, že si dovolím připomenout i jeho vstřícnou a významnou přičinlivost k režimu, který má na svědomí Lidice, Ležáky, popravy a plány na likvidaci tohoto národa ? Rasistické plány ? A že k tomu použiji práci historiků, která tu jeho horší minulost mapuje ? Přesvědčování panem Králíkem (jako by z klobouku)v reportáži o soustředěném zájmu F.P. výhradně o technická řešení bez schopnosti vnímat skutečné dění kolem sebe je účelově a vědomě lživé. To, kromě dalšího, ovlivnilo celkový dojem z reportáže, se kterou proto nemohu souhlasit.
   Nikoho pro odlišné názory z Vratislavic nevyháním, tak vám radím, nedělejte to ani vy. Radši si důkladně pročtěte články na tomto webu, abyste o celé věci něco vůbec věděla. Jenom potvrzujete, že diskuse měla proběhnout před vznikem populistického škváru pana Pohanky, schovávajícího se za rozhodování rady. A ne až po nesmyslném proinvestování desítek miliónů.

   (0)(0)
   • Petr Bartoň

    (Pozn. admina - Komentář byl v souladu s pravidly diskuze redakčně upraven, vulgarity byly nahrazeny hvězdičkami.)

    Nevážený pane Hrstko, (ač Vás taky neznám)
    myslel jsem že největší problém Vratislavic je pan Jirásko (on s tím vylezl ven), ale po pročtení příspěvků mne a nejen mne už *****. Jste zřejmě největší ***** v širokém i dalekém okolí. Mimochodem jsem Vás asi přehlédl ve včerejší reportáži. Nebo jste se nezúčastnil??? Nezdravím, protože nechci!

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     (Pozn. admina – Komentář byl v souladu s pravidly diskuze redakčně upraven, vulgarity byly nahrazeny hvězdičkami.)

     Bartoni, to co tady předvádíš, stojí pouze za jednu odpověď: *********

     (0)(0)
   • Boris Weber

    Prosím Vás! v reportáži jste dostali prostor, vyjádřit se k "rozkrádačkám" Vašich konšelů. O tom jste ale se svým soukmenovcem Jiráskem, ani nepípli! Naopak, v žaludku Vám ležel jen jeden, jediný problém, sice geniální konstruktér, u rozumných lidí i velevážený pan Ferdinand Porsche. Vy jste mluvil o zrůdě Henleinovi a Váš kolega, o Osvětimi. Vy si to nepamatujete? Vaše dnešní "obhajoba", se jeví jako ryze účelová..., avšak málo platná.

    (0)(0)
    • Petr Jirásko

     To jste opravdu tak naivní, že si myslíte, že bylo odvysíláno to, co bylo natočeno? Natočený rozhovor trval cca 1 hodinu s každým z nás. Vše tam bylo řečeno (jinými slovy body 1 až 7, které jsou uvedeny výše). Sestřih ovšem nebyl v naší režii, ale to Vám v urážení očividně nebrání.

     (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Pane Weber, vy máte nějaké důkazy o rozkrádání našimi konšely ? A kterými, těmi starými ? Pokud ano, sem s nimi !

     (0)(0)
   • Petr Bartoň

    Tak už vím kdo jste.
    Vy jste ten druhý expert! Musel jsem si to přehrát znovu, protože jsem byl včera konsternován co z vás dvou dokázalo vypadnout na kameru. Doufám, že se najde někdo, kdo vezme spravedlnost do správných rukou a udělá vám na té vaší vsi pořádek!

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Zkus nám tady, Bartoni, popsat, jak si představuješ spravedlnost ve správných rukou. Co si asi můžeme představovat pod tvým pořádkem.
     Já to tuším, ale pouč ostatní.

     (0)(0)
  • Boris Weber

   Hluboká poklona paní inženýrko! I já byl kdysi hrdý.....,ale okamžik odejít, jsem promeškal před třiadvaceti lety v domění, že si tady vybudujeme také "Švýcarsko". Nějak jsem ale pozapomněl, že pouhou změnou režimu, se zdejší lidé (většina) nikdy nezmění. Že bude pořád plná "Jirásků" a "Hrstků". Mortuorom sorte discant viventes!
   Ať se Vám v tom Novém roce daří! S úctou Boris W.

   (0)(0)
 6. Roman Dolejší

  Vážený pane Jirásko. Právě jsem zhlédl reportáž Čt o problematice pomníku FP u vás ve Vratislavicích. Nechápu jak můžete někoho jako byl Pan Porsche nazývat nacistou. Taková byla tenkrát doba a někdo tak technicky zdatný a vzdělaný neměl jinou možnost, než se přidat k Hitlerovu spolku, pokud chtěl dělat to co miloval a v čem byl tak dobrý. Ostatní v té době a možná i Vaši předci pouze stáli se zdviženou pravicí. Nebýt FP, tak je dnes automobilový svět chudčí o spoustu technických vymožeností, které používá každý z nás. Stejně tak by jste mohl nahlížet na Roberta Bosche a ostatní německé rodinné firmy. Jak je vidět, tak i Vy jste studovaný člověk a ke svému vzdělání jste dospěl v éře totality. Když jste studoval, zajisté jste byl i členem KSČ (doba to tak chtěla) a i přesto bych si Vás nedovolil nazvat Komunistickým zločincem. Osobně jsem hrdý na takové lidi jako byl pan Porsche a nestydím se za to, že se narodili v Čechách. Rozuměl bych argumentům ohledně financí, ale ne smyšleným nacistickým komplotem. Po celém světě je to uznávaná a ctěná osobnost a pouze 150 lidem u vás vadí. Ale to, že polovina Česka dnes patří Německu a většina Čechů leze Němcům do řiti Vám nevadí. Zamyslete se nad sebou a zkuste si říci co po Vás zůstane (krom zcestných urážek p.Porsche).
  S pozdravem Roman Dolejší.

  (0)(0)
  • Roman Maleček

   Děkuji pane Dolejší rozhodně podepisuji co jste tomu samozvanému "odborníkovi" napsal a jenom dodám máme taky Gotta že, jeho angažovanost za vlády rudé lůzy je až nechutná (anticharta, koncerty u rusáků, obhajoba systému - národní umělec a pod ) a taky ho tolerujeme a necháme starého pána dožít. Tak buď máme jeden metr pro všechny a nebo držíme tlamu. To poslední se samozřejmě netýká vás pane Dolejší, před váma respekt

   (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Dobrý den pane Dolejší (a ostatní), prosím, podívejte se na odkaz vložený níže. Pokud článek přečtete, zjistíte, že ne celý svět si váží FP bez výhrad. A zjistíte také, že to nevadí "jen 150 lidem". S pozdravem, Jirásková

   http://www.auto.cz/atlanta-odmitla-pojmenovat-ulici-ferdinandu-porsche-protoze-nacista-70314

   (0)(0)
   • Marek

    to jen dokazuje ze lidska hloupost neni nicim limitovana, stejne jako to ukazuje napriklad tento clanek:
    http://byznys.lidovky.cz/objednavate-si-taxi-mobilem-cekejte-nejmene-15-minut-narizuje-zakon-109-/firmy-trhy.aspx?c=A140102_162421_firmy-trhy_mev

    avsak tesi me, ze zatimco Jasanku je u nas 150, tak lidi se zdravym rozumem, kteri se za to stale jeste nestydi je 10x vice.

    (0)(0)
   • Marek

    je zvlastni ze Atlante nevadi Henry Ford se svou knihou "Mezinárodní židovství - celosvětový problém" (to uz je celkem jasne vyjadreni nazoru, narozdil od prosteho poskytovani sluzeb nekomu koho odsoudi az budoucnost). jj, neni nad to merit dvojim metrem.

    (0)(0)
 7. Vaclav

  Aaach jo. Ti kteri nikdy nic nedokazali dnes vladnou svetu. A oblibili si slovo 'nechceme'. Uff..

  (0)(0)
 8. A co přisluhovači komunistickému režimu v Československu? Kdy zboříte hotel na Ještědu?

  (0)(0)
 9. Ještě by jste si mohli nastavit správně hodiny na serveru.
  http://bytvpanelaku.cz/ferdinand-porsche-a-karel-hubacek/

  (0)(0)
 10. Zdenka Havlínová

  Podle reakcí zastupitelů v Reportérech ČT se zdá, že tito nově zvolení jsou pěkní pokrytci a hrají na všechny strany, jen aby byli příště znovu voleni pany Jirásky a jemu podobnými z obce.
  Jsou to opravdu přízemní vesničtí ubožáčci. Kdo viděl Vratislavice, tak je mu to jasné!
  Z. Havlínová

  (0)(0)
 11. http://www.petice24.com/petice_na_podporu_ferdinanda_porsche

  (0)(0)
 12. Svatopluk Janků

  Na adresu p. Hrstky a p. Jiráska mohu pouze konstatovat :
  Blahoslavení chudí duchem.....

  (0)(0)
 13. Denk

  Pane Jirásko a pane Hrstko, co bude dál, co třeba místní kostel, nedáte návrh na viditelný nápis o vraždění, pletichách slavné církve. Další návrh, všechny majitele vozu Porsche zažalovat a pozavírat, majitele VW Brouk vyzvat k sešrotování vozu. A ostatní majitele koncernových vozu evidovat jako nežádoucí živly.

  (0)(0)
 14. Čakám, kedy necháte zbúrať vežu na Ještedu, pretože ho navrhol prisluhovač komunistického režimu, ktorý vraždil nevinných, pan Hubáček.

  (0)(0)
 15. Boris Weber

  Petr Jirásko: " S dcerou jsem navštívil Osvětim......,teprve tam jsem si uvědomil...." S. Jirásko, co jste dělal ve škole? Vzhledem k Vašim šedinám usuzuji, že zrůdnosti nacistického zla, se v době kdy jste chodil do školy, probíraly denně. Apropo, navštívil jste někdy Jáchymov? Možná byste pak byl na vážkách, zda je lepší rychle zemřít v plynové komoře v Osvětimi, nebo pomalu trýznivě umírat na uranu. A kde jste prosím Vás vzal (pro jistotu jsem dnes oslovil několik historiků)že byl p. F. Porsche členem SS a že "od nich" dostal prsten cti? v TV jste tvrdil, že jste čerpal "z literatury". Chybou redaktorky bylo, že se Vás nezeptala z jaké. Taková pomluva (a dle mých zdrojů, se o nic jiného, než o pomluvu nejedná) je trestná a navíc, velice zbabělá, když se "oběť" nemůže takovému nařčení bránit. Dle Vás, byl pan Janeček (zakl.JAWA) nacista, nebo český konstruktér a továrník? Nacisté jezdili na jeho motocyklech, používali jeho granáty.Víte Vy vůbec, co to byla "Třetí říše"? Na Vašich asocoačních, "myšlenkových" pochodech, by psychiatři nasekali spoustu přesčasů, pokud jste Ferdinanda Porscheho, zavrhl po návštěvě Osvětimi. Kdyby byl F. Porsche jakkoliv nacismu nakloněn (zvláště koncentrákům)docela jistě by neunikl pozornosti Mossadu a ocitnul by se na jejich seznamu, tak jako všichni SSáci. Havla chovali v Lucerně SSáci na klíně. Vidíte a jmenuje se po něm největší letiště v ČR. Jeden primář, v r. 1941 zachránil na operačním stole přítele R. Heydricha. Heydrich mu pak osobně poděkoval a vyznamenal jej. Otázka pro Vás. Byl onen primář nacista, nebo jen dělal dobře svoji práci, v souladu, tzv."lege artis", s Hyppokratovou přísahou? Moje maminka, byla totálně nasazená, avšak práci sabotovala. Ovšem podle Vás, pokud pracovala formálně pro "Třetí říši"..... Těch příkladů, kdy lidé pracovali před vznikem Třetí říše stejně, jako během ní, jsou milióny. Kdo měl to štěstí, že nebyl žid, pokud nebojoval, tak, aby zachránil své blízké, alespoň tiše pracoval. Snažil se být nenápadný. Nevybočovat ze zaběhlých zvyků. Nedávno majitelé jisté horské chaty,odmítli pohostit Zemana s odůvodněním,že to není jejich prezident. (Již jsou za tu "troufalost", tr. stíháni)Kdosi k tomu poznamenal, že Herydricha, by ve dvaačtyřicátém, stejní majitelé jistě pohostili. No samozřejmě. Jinak by totiž skončili v koncentráku. Jak vidíte, svobodu nemáme ani dnes, když jsou majitelé stíháni. A další otázka na Vás, máte-li alespoň špetku rozumné představivosti. Dejme tomu, že se píše r. 1942 a Vy máte dílnu na výrobu nábytku. SSman si u Vás objedná nábytek. Prodáte mu jej? Máte rodinu....,zeměstnance...... Naštěstí, Vy nejste soudce. Když vedli Sokratese na smrt, jeho žena Xantypa naříkala: "Proboha! Vždyť jsi odsouzen nespravedlivě!" Sokrates na ni otočil a pravil: " Buď ráda že je to tak. Horší by bylo, kdybych byl odsouzen spravedlivě." No a když jsme u toho Sokrata, tak ještě jednu "asociaci". Jednou kdosi z davu, ke kterému právě Sokrates řečnil, vykřikl: " Sokrata neposlouchejte! Ten vás přesvědčí, že vpravo je vlevo a naopak!" Sokrates se pousmál a pak odpověděl: "Tak to není! Důležité je, odkud se díváte!" A to je to umění, schopnost, či nadhled, který Vám chybí (nejen díky mezerám ve vzdělání). Podívat se na causu ze všech stran. Pak jste schopen takových exscesivních spojení, jako je vážený konstruktér Ferdinand Porsche a koncentrační tábor Osvětim. Je mi Vás líto a zároveň se děsím lidí, jako jste Vy, nebo Váš soukmenovec Pavel Hrstka, jehož spojení Porscheho s Henleinem, je již zcela fantasmagoristické! Proto (díky Vám a Vám podobným)je tahle republika tam, kde je. Domníváte se, díky pětašedesátiletému bolševickému brainwashingu, že jste vlastenci, ale opak, je pravdou. Boris. W.

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Kdybyste věnoval část své spisovatelské energie přečtení článku, pod který jste poslal svůj obsáhlý příspěvek, pak byste tu literaturu našel. Je citována s kódy ISBN v bodě 1. Jestliže s fakty uvedené v této literatuře nesouhlasíte, je tam i rada, co dělat.

   (0)(0)
 16. Novotný Pavel

  Pane Jirásko a pane Hrstko,jste odpad společnosti,zamyslete se nad sebou!

  (0)(0)
 17. Dámy a pánové, zamyslete se nad sebou. Připomínám pravidla tohoto webu, která jste pravděpodobně v záchvatu potřeby se rychle vyjádřit přehlédli. Nemáte-li chuť je respektovat, jděte radši o dům dál. Průběh této diskuze vypovídá o mnohém a je to skutečně i Vaše vizitka! Jana Schlegelová, administrátorka.

  "Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

  Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

  A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)"

  Děkuji těm, co to respektují.

  (0)(0)
  • Denk

   Omlouvám se a tečky nahrazuji slovem "tupce" , doufám že Vás to nepohoršilo.

   (0)(0)
 18. Ing. Petr Jeništa

  Vzkaz pro pány Bartoně, Webera, S. Janků a případné další mně osobně neznámé přispěvatele k tomuto tématu. Nevšiml jsem si, že se osobně zúčastňujete jednání Zastupitelstva MO Vratislavice, kde jste v posledním půl roce měli možnost se osobně vyjádřit k této problematice v diskuzi a připomínkách občanů. Tedy ještě dřívěji, než vůbec vznikla tato mediální aféra. Jste-li skutečnými občany (a ne kdo se zbaběle schovává za pseudonymy) a jste-li občany MO Vratislavice n.N. tak tuto možnost jste měli a stále máte – vyjádřit své názory veřejně face to face vedení obce, zastupitelům a přítomným občanům. Otázkou je, zda k tomu máte odvahu a zda se skutečně zajímáte o dění v MO?. Stali jste se nevědomky ( možná někteří i vědomými) hráči hry, ve které je diskutovaný předmět sporu pouze zástupnou záležitostí. Těm, kteří rozehráli tuto mediální hru v ČT, jde ve skutečnosti o zcela něco jiného. Ale to je na dlouhou osobní diskuzi. Rád si s vámi na toto téma osobně, zdůrazňuji osobně, pohovořím, na nic jiného nebudu reagovat. Nejste-li občané MO Vratislavice, tak prosím nezatěžujte stránky tohoto webu, neboť o pozadí kausy nic nevíte.
  Ing. Petr Jeništa

  (0)(0)
  • kerim

   Opravdu jsem o kause FB a panu Hrstkovi nic nevěděl, a tak jsem si o něm něco přečetl a dobrý : http://podvodnici.net/hrstka-pavel/

   (0)(0)
   • Pavel Hrstka

    Dík za reklamu.

    (0)(0)
    • kerim

     Není zač, ale tu reklamu jste psal Vy svým chováním vůči ostatním občanům.
     Jinak jsem odpovídal panu Jeništovi.

     (0)(0)
   • Boris Weber

    No je to síla, ale abych řekl pravdu, vůbec mne to nepřekvapilo. Něco takového (ba ještě mnohem horšího) bych od tohoto "člověka" (jen co jsem ho v TV slyšel)očekával. Na další, se jistě ještě přijde, poté co se potřeboval za každou cenu zviditelnit. Odpadlík, který vlastní pílí (inteligencí) nikdy nic nedokáže a tak mu leží v žaludku úspěšní, jistě nejen F.P.

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Jako mnozí vám podobní, pane Weber, i vy se mýlíte a do žaludku mi vůbec nevidíte. Úspěšní mi nevadí a nikdy nevadili a zviditelňovat se také nemusím. Vaše příspěvky jen dokazují, že není o co stát.
     Nevadí mi ani obchodní značka Porsche, které celá situace, nastartovaná už populistickým exstarostou Pohankou, neprospívá. Vadí mi ale populisté, kteří se budováním drahých pomníků na úkor potřebnějších věcí skutečně zviditelňují. Vadí mi prznění obecního znaku nápisy, které na něj nepatří. Vadí mi křiklouni, kteří vykřikují, jak naše malost připraví Vratislavice o turistickou atraktivitu a finanční výhody zamlčováním "holého faktu", že se tady narodil génius. Vadí mi nevyvážené televizní reportáže. Ale nejvíc mi vadí ztráta paměti takových, jako vy a profesionální lži alla p.Králik, které z F.P. dělají zaníceného technika, žijícího ve svém světě konstrukcí bez schopnosti vnímat dění kolem sebe.
     Zkuste místo vítaných možností k osobním invektivám a urážkám věcně argumentovat.

     (0)(0)
  • Denk

   Nechápu co je v pozadí, jestli tato afera má krýt něco jiného tak to prosím řekněte rovnou, bohužel dost občanů pracuje tolik hodin, že už nemá čas chodit číst vývěsky. Ale pokud je to tak tajemné pozadí, že musí být vysvětleno osobně, tak chci vědět kde a kdy.

   (0)(0)
   • Petr Jirásko

    Žádné tajemné pozadí neexistuje. Vyrolujte myší nahoru na bod 2., k tomu si přičtěte informaci, že bývalý starosta Pohanka měl při nástupu do funkce v roce 2008 na účtu 160 mil. Kč. Pak si představte obvyklé prostředí v Česku (klientelismus a korupci), systematicky budovaný kult osobnosti bývalého starosty a finanční situaci obce na konci jeho starostování a musí Vám být vše jasné. Třešničkou na dortu pak je, že v jednom novinovém rozhovoru Pohanka tvrdil, že o nacistické minulosti FP, nevěděl!!! Bohužel, já jsem se v této době o problematiku obce nezajímal, jako dnes Vy. A to byla chyba. Uvědomte si, že se tu rozdělují i Vaše peníze a nejsou malé.

    (0)(0)
 19. Denk

  Dobrý den, mám prosbu, můžete uvést jakých vojenských akcí"SS" se F.P. AKTIVNĚ účastnil. Děkuji za odpověď

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Doporučuji ke studiu knihu:
   KAROL GRÜNBERG: SS-HITLEROVA ČERNÁ GARDA
   Tam se dočtete o složité struktuře SS. Organizace nebyla pouze Waffen SS. Byla to hlavně správa a organizace koncentračních táborů. Kniha podrobně a vědecky dokumentuje a popisuje systém koncentračních táborů a zrůdné zneužití práce jejich vězňů. Pro SS šlo o velmi výhodný obchod. Na tomto obchodě s vězni se FP aktivně podílel.
   To je doloženo v další knize:
   ROBERT GELLATELY: KDO PODPOROVAL HITLERA (ISBN 80-7260-082-6)
   Str. 236
   Porsche při jednáních s SS rozhodně netrpěl nesmělostí a rázně prosazoval vlastní představy [odkaz 1339].
   [odkaz 1339] „Aktenvermerk“, setkání, na nichž si Porsche s Oswaldem Pohlem a dalšími ve dnech 29. ledna a 3. února 1942 vyjasňovali podrobnosti ohledně koncentračního tábora „Arbeitsdorf“, nyní přetištěno v: Klaus-Jörg Siegfried (ed.), cit. d., str. 63n.
   (Pozn.: SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, šéf SS-WVHA (správa a organizace koncentračních táborů), po válce odsouzen a popraven za válečné zločiny.)

   (0)(0)
   • Marek

    to neni odpoved na otazku... otazku povazuju za nestastnou, protoze vojenska akce nemusi vzdy koncit valecnym zlocinem, navic jednotky SS se obecne fronte spise vyhybali, takze se "vojenskych" akci, pokud to nebyly prehlidky atp, moc neucastnili.

    takze ja se zeptam primo a cekam primou odpoved.
    "kterych valecnych zlocinu se F.Porsche ucastnil?" ucasti prosim rozumejme vice nez to ze si potrasl rukou s nekym kdo znal Dr. Mengeleho. nebo ze zachranil nekolik tisic veznu pred utrapami koncentracniho tabora.

    (0)(0)
 20. Petr Jirásko

  Protože komentáře přestaly stoupat geometrickou řadou, odpovídám hromadně všem těm současným a budoucím Bartoňům, Weberům, Novotným … a jim podobným.
  ___________
  V civilizované a demokratické společnosti se diskutuje a argumentuje. Vy evidentně nejste schopni předložit a doložit fakta, která by mohla být relevantní. Uchýlili jste se tak k agresivním osobním invektivám. Možná Vás překvapuje, že na našem webu nepodléhají tyto příspěvky cenzuře, i když kodex diskuse je uveden. Chtěl bych Vám tímto připomenout, že to co píšete, je především VAŠE VIZITKA, já osobně jsem tím nedotčen. Všichni čtenáři si tak mohou učinit názor na úroveň Vaší argumentace a celkově na úroveň Vaší osoby. V žádném případě se nesnížím k tomu, abych odpovídal ve stejném duchu a s podobným slovníkem. Počet návštěvníků na našem webu výrazně vzrostl a podobných útoků, jako jsou Vaše, je minimum. Z toho je zřejmé, že se mnoho občanů začne o osobu FP zajímat a hledat informace pro vytvoření si vlastního názoru. To je nesmírně důležité, protože není co zkoumat a řešit, vše je již napsáno a doloženo množstvím literatury od kvalifikovaných odborníků. Pravda je samozřejmě jen jedna. Jste to pouze Vy, kteří fakta o nacistické minulosti FP popíráte, možná z důvodů své minulé totalitní angažovanosti a co je možná nejhorší, i té možné budoucí, s přípravou zbabělé výmluvy „musím, abych mohl dělat to či ono“. Že se velké skupině občanů nezamlouvá propagace osoby FP za VEŘEJNÉ PENÍZE, s tím se budete muset vyrovnat. Nebo snad toužíte po politickém uspořádání, které z minulosti známe!? V některém z nich by bylo uctívání FP jistě povinné.
  __________________________________________
  Závěrem cituji z knihy „Sága rodu Porsche (ISBN 978-80-7252-480-8)“, která vyšla koncem minulého roku. Je to vskutku oslavná kniha mýtu PORSCHE, ale přesto je na str. 195 následující text:
  ->
  Sám Ferdinand Porsche se po skončení války ke svému nacistickému angažmá téměř nevyjadřoval. „Do jaké míry si uvědomoval zločinný charakter režimu, jemuž sloužil a jenž mu poskytoval štědrou finanční podporu, zůstává záhadou,“ konstatují historikové Mommsen a Grieger. „Představoval prototyp odborníka, jehož jediným zájmem je technologické řešení vytyčených úkolů. Na druhé straně ale neměl zábrany využít svých známostí v nejvyšších nacistických kruzích, kdykoli to koncern Volkswagen potřeboval. Mezi vůdčími osobnostmi nacistického průmyslu zaujímal stejně výjimečné postavení jako mezi nacistickými politickými špičkami.“
  __________________________________________
  Doporučuji Vám více číst, vzdělávat se, hledat souvislosti a přemýšlet! Nenecháte se pak ovlivňovat neprofesionálními a nevyváženými reportážemi a články (Reportéři ČT, regionální iDnes apod.). Vaše neopodstatněné reakce jen dokazují, že znalosti problematiky kolem „památníku FP“ ve Vratislavicích máte velmi chabé až nulové.

  (0)(0)
  • Boris Weber

   Pane Jirásko!

   Apelujete na přispívající, že si mají o problematice F. Porscheho (respektive o jeho životě) nejprve "něco" zjistit a poté věcně argumentovat. Doporučujete k přečtení knihu pánů Manfreda Griegera a Hanse Mommsena, zejména pak citujete str. 195. Já to tedy udělal a pak jsem se začal pídit po tom, kdo že tito dva "spisovatelé" vlastně jsou. Jistě nikoho fundovaného nepřekvapí, že jsou z NDR a jeden z nich, dokonce pracoval pro STASI. Čili to jsou pro Vás skutečně (jak sám říkáte) relevantní zdroje? Slibuji Vám, respektive spíše Ferdinandu Porschemu, že se jeho život, pokusím maximálně (OBJEKTIVNĚ!)rozklíčovat. Zatím jsem zjistil (dle mého soudu, z nezaujatých zahraničních zdrojů) že německé občanství(které dlouho odmítal) přijal, až na velký osobní nátlak Hitlera. Hitler si totiž od jeho "české geniálnosti" dost sliboval a z toho důvodu mu také byla propůjčena hodnost v SS. Podstatné je, že uniformu odmítal oblékat a chodil v civilu. Z Hitlerovi říše, plánoval dlouhodobě útěk. Jeho děti (Louise a Ferry)utekly na počátku r.1944 do Rakouska, kam on je následoval v lednu 1945. Byl s celou rodinoun zatčen a díky své formální příslušnosti k SS,následně uvězněn ve Francii. Po několika měsících vazby (vyšetřování) se však zjistilo, že nikdo z rodiny,nemá na svědomí žádný tr. čin, tedy jinými slovy, že pracoval stejně, jako např. André Citroën, který vyráběl pro Třetí říši, vedle vozů i munici (podobně jako náš Janeček - Wanderer - JAWA). Tudíž byla celá rodina Ferdinanda Porscheho propuštěna a do konce života F. Porscheho, nikdo nikdy neměl proti jeho osobě (rodině)nic - tedy stran úředně vzneseného obvinění. Budu pátrat dál, avšak věřím v jeho bezúhonnost. Rozhodně by (kdyby měl něco nekalého na svém kontě) neunikl pozornosti (jak jsem již reflektoval) Mossadu a na jejich seznamu, skutečně není.

   (0)(0)
   • Pane Webere, zkuste si, prosím, konečně přečíst článek, pod kterým diskutujete. V něm se dozvíte, jaké knihy p. Jirásko skutečně doporučuje... Pozorněji čtěte i komentáře.

    (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Rozšiřuji oslovení mého komentáře výše:
   ... všem těm současným a budoucím ....Lexům, Malečkům ... a jim podobným.

   (0)(0)
 21. Kerim

  Nejlépe to vyjádřila 16.12.2013 v iDnes Martina Rosenbergová, primátorka Liberce:

  Martina Rosenbergová, primátorka Liberce, pod který Vratislavice patří, je z nastalé situace rozčarovaná.

  "Dozvěděla jsem se o tom úplnou náhodou. Vratislavice s námi tuhle věc moc nekonzultovaly, myslím, že jako městský obvod by ale měly. Na jednu stranu od nás chtějí peníze třeba na projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a na stranu druhou pak nehorázným způsobem zametou s něčím, co by jim pomohlo nalákat turisty. Je třeba se zamyslet nad minulostí, ale všechno se dá vysvětlit. To, že budeme sundávat památky a sochy tak, jak to bylo za komunistů, je špatně."

  Zdroj: http://liberec.idnes.cz/porsche-petice-nacista-ss-nsdap-muzeum-pamatnik-zid-fhx-/liberec-zpravy.aspx?c=A131216_123742_liberec-zpravy_ddt

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Možná byste se jí mohl zeptat, jak se ta nacistická zvěrstva dají vysvětlit, když se tak hluboce zamýšlela nad minulostí při 75. výročí Křišťálové noci, kde byla vloni čestným hostem Židovské obce.

   (0)(0)
   • Boris Weber

    Dvě ultralevicová zla: Nacismus a Komunismus, se absolutně nesnáší, stejně jako voda a oheň, vzdor faktu, že si původně Hitler s Džugašvilim vzájemně lebedili v rozdělení Evropy. Inu proč ne, oba byli původně soc.demokraté, stejně jako Lenin. Soc. demokracie, je tedy matkou nacismu i komunismu. Nemusím se ani ptát, na kterou stranu, patříte Vy. Již jste to sám řekl: "....po návštěvě Osvětimi..." Byl jsem v Osvětimi také, rovněž v Dachau....a mám kamarádku lékařku(pochází z Čech a vzala si němce), která když byla se svým manželem v Dachau, zděsila se, že si vzala příslušníka "takového" národa.Když přišla domů (bydlí v Mnichově)honem musela sáhnout po knížce Goetheho,aby ten odpor k Německu trochu eliminovala. Za pár let poté,se zúčastnila filmování v Gulagu a tam (dle jejich vlastních slov)pochopila,že to sovětské zlo,bylo mnohem horší,než to nacistické. Sověti totiž vyvražďovali vlastní národ,zatímco Hitler Germány prosazoval.

    (0)(0)
    • Petra Jirásková

     Pane Webere, už nějakou dobu čtu vaše komentáře a přemýšlím jestli, vzhledem ke svému jménu, reagovat. Nakonec jen stručná reakce na váš poněkud nesouvislý komentář.
     Věta "...po návštěvě Osvětimi..." vám indikuje něco o komunismu? Ono to narážení na komunistické smýšlení „aktérů“ v této kauze nebo dokonce příslušnost ke komunistické straně je zaprvé trapné a lživé (ale to vás samozřejmě nezastaví) a zadruhé vzhledem k tomu, jak často se opakuje, i poněkud nudné. Přečtete si bod 7 v osobních poznámkách pod článkem.
     A co se týče sovětských gulagů (jejichž zvěrstva nikdo nepopírá), sovětské gulagy NEMAJÍ s Vratislavicemi, ani s aktéry této kauzy, NIC SPOLEČNÉHO.
     A závěrem jen formalita pro doplnění vašich znalostí, nacismus je krajně pravicové hnutí. Je tedy na zcela opačné straně politického spektra, než píšete vy.

     (0)(0)
    • Marek

     Vazena pani Jiraskova, to co pisete je dukaz obrovskeho historickeho vytezstvi komunismu. tak dlouho opakoval nesmysl ze nacionalismus (dokonce i ten socialni!) je pravicove hnuti az se z toho stala "pravda". politicka orientace se rozklada zleva do prava od: uprednostnovani prav kolektivu (jedno jakeho, jestli nacionalniho, tridniho, nebo jineho) k uprednostnovani prav jednotlivce (kazdeho jednoho jednotlivce). tz. ultralevice je totalita, kde je vse podrizeno kolektivu/spolecnosti, ultrapravice je anarchie, kde je vse podrizno svobodne vuli jednotlivcu. nehodlam diskutovat o tom co je lepsi nebo horsi, ale trvam na tom ze nacionalismus je na stejne strane politickeho spektra jako socialismus a komunismus.

     (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Na reakci p. Rosenbergerové je vidět jediné, že vůbec neví, o čem mluví. Zaprvé, nikdo neodstraňoval sochy ani památky (po FP tu žádné památky nezbyly). Doplňoval se text památníku a sundávaly se cedule při vjezdu do obce. Zadruhé, mluvit o turistickém ruchu v souvislosti s Vratislavicemi je trochu úsměvné. To je jako mluvit o turistech na Františkově nebo v Pavlovicích. Navíc rodný dům FP je dlouhá léta označen a nikdo to nechtěl měnit. Kdo chtěl, jistě si ho našel a najde.

   (0)(0)
 22. Kerim

  Proč se ji nezeptáte sám ? Mě pouze zaujal její logický a správný názor na FP a novodobé komunisty.

  (0)(0)
 23. Boris Weber

  Pane Jirásko! Pokud máte vůbec skutečný zájem na objektivní pravdě, potom se musíte podívat na věc, opravdu ze všech stran, nejen z té jedné, své. Nejprve doporučujete dva "spisovatele" z NDR (z nichž jeden pracoval pro STASI) a pak k tomu ještě přidáte židovského spisovatele z Polska (KAROL GRÜNBERG). Žalobce by měl (ba přímo musí) shromažďovat důkazy v pro, i neprospěch obviněného (v našem případě F. Porscheho)rovným dílem, aby mohl být na závěr vynesen co možná nejspravedlivější rozsudek. Jenže Váš problém (jako žalobce) je, že Vy odmítáte cokoliv, svědčící v prospěch obviněného přijmout. Nejen to, Vy sám ani po něčem takovém nepátráte, apriori (tendenčně) to odmítáte, apelujíc soustavně jen na imaginární vinu, opírající se o jednostrannou literaturu, válkou postižených stran. Mrkněte se na Francouzské stránky,kde u slyšení stran Porscheho viny-neviny v období války, vystoupili v r. 1945 i zástupci Peugeotu, tedy konkurence. Rodina Porscheho, byla (tak se to alespoň jeví) proklepnuta důkladně ze všech možných stran a úhlů. Nikdo, nejen z židovské obce,neměl tehdy sebemenších námitek, či výhrad k F. Porschemu. To se děje až v posledních letech ze strany "spisovatelů", o které se opíráte a kteří by své knihy (brakovou literaturu)nikdy, bez nějaké smyšlené senzace, nikdy neprodali.

  (0)(0)
  • Viz můj komentář výše..

   (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Pana Webere!
   Především jsem rád, že tón Vašich příspěvků se změnil. Ještě jednou a naposled! Vy jste vůbec nepochopil, o co ve Vratislavicích jde. Vyrolujte si myší na celý článek a zvláště na body 1. až 7. Po přečtení Vám musí být jasné, že kdybych byl takovým žalobcem, jak píšete, nesoustředil bych se pouze na „památník FP“, ale na vše, co s FP ve Vratislavicích souvisí.
   _____
   (Smysl bodu 2.)
   Proti soukromým subjektům (rodný dům a pamětní deska FP, pan Bumba a jeho aktivity) jsem nikdy neprotestoval.
   ____
   Jde o jednoduchou a základní věc. Jestliže je někdo, a je úplně jedno o koho se jedná, tak kontroverzní, že minimálně jsou argumenty pro i proti v rovnováze, pak se takovým lidem památníky za VEŘEJNÉ peníze nestaví! Oslavy takového člověka se mohou odehrávat pouze v prostředí, které je k tomu vhodné (technická muzea, expozice výrobce, rodný dům - není-li ve vlastnictví obce atd). Nás občanů ve Vratislavicích se nikdo neptal a byly utraceny značné miliony Kč! Problém FP nelze oddělit od vládnutí bývalého starosty Pohanky, který pošlapal všechny demokratické principy, za které tu tak všichni bojujete.
   ____
   Vaše reakce odpovídají neobjektivitě a neprofesionalitě reportáže cyklu Reportéři ČT. To všechno tam bylo při natáčení řečeno (cca 1 hodina rozhovoru). Kdyby reportáž byla ve smyslu pro a proti vyvážená, diskuse by se odehrávala v jiném smyslu, než je tomu nyní. Výsledkem reportáže je snaha o naší dehonestaci (mojí a pana Hrstky). Je jenom zarážející, že reportáž je prací veřejnoprávní televize!

   (0)(0)
   • Marek

    1, dovolim si nesuhlasit (ac nerad) ze "nekdo kontroverzní... pak se takovým lidem památníky za VEŘEJNÉ peníze nestaví!" vetsinou je tomu prave naopak, tem nejvetsim lumpum se stavi ty nejvetsi pamatniky (napriklad stalin - neni to tak dlouho co v praze stala fronta na maso).
    2, dovolim si zaroven nesouhlasit s nevyrcenym naznakem ze F.P. je kontraverzni postavou a ze jsou nejake argumenty proti. dokonce ani z citaci prokazatelne tendencni literatury neni patrne ze by se dopustil jedineho valecneho zlocinu, nebo ze by spachal nejaky jiny zavrzenihodny zlocin. to ze byl vuci tehdejsimu systemu servilni nebylo nijak statecne, nebylo to ani chvalihodne, ale rozhodne to nebylo zlocinne.

    (0)(0)
  • Pane Weber. Já se Vám divim, že dobrovolně trávíte čas vysvětlováním něčeho, co zde stejně nikdy nebude pochopeno. Doporučuji nechat to být, nemá to smysl. Nebylo by lepší se věnovat příjemnějším věcem? 🙂

   Doporučím Vám ale jiné počtení. Zkuste na stránkách s mojí peticí v diskuzi pročíst příspěvek číslo 202, který se týka přímo jednoho z aktéru. Samozřejmě nemůžu zaručit pravdivost tvrzení, že dotyčný zmíněného moralistu zná, ale i tak je to velmi zajímavé.

   Přeji Vám krásný den bez dálších srážek (vy víte s kým).

   (0)(0)
   • Pavel Hrstka

    Pane Reinere, vaše vytrvalé úsilí mě osočovat lživými účelovými obviněními, že chci zatajovat rodiště F.P. a další "holá fakta", vaše osočování z čirého pokrytectví, vaše záměrně lživé a demagogické úvahy v otázkách, zda zničíme rodný dům F.P, hrob jeho rodičů apod. na jedné straně a vaše absolutně pokrytecké dovolávání se vítězství zdravého rozumu na straně druhé, mě donutili k této první a jediné reakci na tyto vaše aktivity:
    Nikdy nikdo holá fakta o F.P., kterých se tak snaživě dovoláváte, nepopíral a nepopírá. Na rozdíl od vás. Jeho rodný dům stojí a předpokládám, že bude novým majitelem využit profesionálně zpracovanými odkazy na původ značky Porsche, bez laciného a hloupého zasahování populistů a demagogů vašeho ražení. Hrob jeho rodičů je na náklady obce pietně udržován, byl v minulosti s nemalými náklady obce opraven a tak to i zůstane. Doufám.
    Protože se místo relevantních argumentů uchylujete k osobním invektivám a lžím, zvažuji další postup, jak takové nehoráznosti zarazit.

    (0)(0)
    • Aleš Reiner

     A jéjé,tady se bude bude žalovat. Velmi chlapské řešení 🙂

     Nevím jak jste na to příšel, ale na serveru podvodnici.net jsem Vám ty komentáře rozhodně nepsal já, a ani jsem na ně nikde neodkazoval. Totéž komentář ohledně Vaší podnikatelské činnosti, opět to napsal někdo jiný, Vámi asi známý člověk. No a ohledně mého komentáře, že jste nastartoval tento akt čirého pokrytectví, tak za tím si stojím. Ke zbytku komentáře se nebudu vyjadřovat, protože jak už jsem řekl panu Weberovi, nemá to smysl. Jak jste si mohl již všimnout do dikuze ohledně FP jsem se zde nezapojoval, jen obdivuji buldočí odhodlání pana Weberu zde něco vysvětlovat. Tak to i zůstane, k tématu se vyjadřovat zde nebudu. Nemá to smysl...

     (0)(0)
 24. Petra Jirásková

  Krátké zamyšlení pro všechny diskutující.
  V každém aspektu lidského života existuje možnost volby. Je jen otázkou, zda jsme ochotni nebo schopni za to nést následky. Padlo to i v té reportáži. To, že se FP zachoval jako miliony jiných, že nedokázal čelit zlu, ho neomlouvá. Můžete ho třeba chápat, ale neomlouvá ho to.

  (0)(0)
  • Boris Weber

   Sl./pí. Jirásková!
   To se sice hezky řekne,ale hůře vykoná. Jistě máte svého manžela(či tatínka) neřkuli celo svoji rodinu ráda. Co bychom byli bez těch, které milujeme a kteří milují nás? Ohrozila byste je? Za jakýkoliv nacistický odpor (odboj)byť jednotlivce, šla celá rodina to plynu. V případě Lidic,Ležáků a Javoříčka, končily (byly vypáleny) celé obce. Možná mne budete považovat za zbabělce,ale osobně bych se nevzpouzel, s holýma rukama náckovi, který na mne a mé blízké, míří (obrazně řečeno)zbraní. Osobní statečnost, je něco jiného,než odpovědnost za rodinu. Zajděte si někdy na jakýkoliv hřbitov. Já to čas od času dělám. Hřbitovy jsou plné hrdinů, kteří však (bohužel) ničeho jiného, než uspěchané smrti nedosáhli. Mocenskému molochu,může jednotlivec jen stěží čelit. "Mortuorum sorte discant viventes!" Píše se na jednom hřbitově u Vídně. Znamená to: " Z osudu mrtvých,žijící nechť se poučí!". Přeji Vám hezký den. Boris.

   (0)(0)
   • Petra Jirásková

    Jak bych se zachovala já v situaci, jakou popisujete, samozřejmě nevím. Naštěstí jsem takové krajní rozhodnutí nemusela dělat. Samozřejmě, že bych své blízké ohrozit nechtěla. Otázka je však poněkud irelevantní, protože me nikdo památníky za VEŘEJNÉ peníze nestaví.
    Myslím si ale, že vámi popsaný mezní případ se netýkal ani FP. V jeho případě šlo o to, jestli by mohl vykonávat svoji profesi nebo spíše, jestli by ji mohl vykonávat na takové úrovni, s takovou podporou a takovými zdroji, kdyby se k nacistickému režimu nepřidal. Šlo zkrátka o kariéru. To je něco jiného než se rozhodovat mezi životem a smrtí svých blízkých.
    Doplňuji, pan Jirásko je můj otec, ať o tom nemusíte přemýšlet.
    I vám přeji pěkný den.

    (0)(0)
    • anonym

     "Jak bych se zachovala já v situaci, jakou popisujete, samozřejmě nevím. Naštěstí jsem takové krajní rozhodnutí nemusela dělat. ... Myslím si ale, že vámi popsaný mezní případ se netýkal ani FP."

     Zkuste dohledat, že v této situaci opravdu nebyl. Vždy je tu možnost, že v té situaci byl a musel si vybrat mezi životy své rodiny a pracovat tak jak pracoval. Upřímně, kdo by nechal zabít svou rodinu? Zkuste se vžít i do jeho situace.

     (0)(0)
  • Marek

   neomlouva ho to, ale ani to z nej nedela zlocince! stejne jako z Vas ani ze me nedela zlocince to ze si nechavame vladnout agentem stb.

   (0)(0)
   • Marek

    a to nam (snad) ani nehrozi ze nas a nase rodiny uvezni v capim hnizde a budou nas tam nelidsky tyrat a za dobre chovani nas pak nasadi do zavodu na vyrobu biomasy.

    (0)(0)
 25. kerim

  Pane Jirásko, ve Vašem závěru mě chybí jeden fakt. "Geniální konstruktér FP byl pravomocně francouzským soudem zbaven obvinění z válečných zločinů". Tím to končí. Jen ubožák nebere tento fakt na zřetel a kope do mrtvých, , kteří se už nemohou bránit.

  (0)(0)
  • Boris Weber

   Máte naprostou pravdu. Je třeba si uvědomit poválečné a nutno říci, že často oprávněné, protinacistické vášně. Kolik slušných, naturilozovaných Čechů (s německou národností), skončilo s oprátkou kolem krku, právě pouze pro svoji národnost. (Často byly popravovány bez soudu partyzány "zapětminutdvanáct",celé rodiny-rovnou u zdí svých příbytků). Není možné,aby v tehdejší nenávistné fanatické vřavě hnané pomstou, někdo jako Porsche, jen tak unikl.

   (0)(0)
 26. Boris Weber

  Sl./pí. Jirásková!

  Vážně si myslíte, že nacismus je pravicová strana? Nesmíte číst jen Wikipedii (navíc tu českou mutaci),kam např. můžete psát i Vy a cenzurovat Vás bude s. Lukačovič. Snad se mnou budete alespoň souhlasit, že sociální "demokracie" je levicová. No vidíte, hlavouni s NDSAP,byli komplet ze soc.dem. (Stejně jako,jak už jsem říkal Lenin,či Stalin).Pomozte mi.Jak si to tedy, logicky vysvětlit? Celkem dobře to popsal p. Polanecký: http://janpolanecky.blog.idnes.cz/c/234816/Proc-se-socialistum-nehodi-priznat-ze-nacismus-je-levicovy.html
  V podstatě je to ale jedno. Jakýkoliv extrém, "ultras" pravice-levice, je pro většinu populace zhoubný a bez ohledu na názvosloví, krajně nedemokratický.
  Jinak Vaše obhajoba manžela (nebo tatínka?) je mi sympatická 🙂

  (0)(0)
 27. Boris Weber

  Pane Jirásko!

  Já se nemohu vyjadřovat k Vašim vnitroobecním problémům, neb je znám jen velmi povrchně, z webu rozhořčených občanů. Většinu času trávím mimo ČR a teď mám po třech letech dovolenou. Obecně ale platí,že kolik obec utratila za to,či ono, je v kompetenci zastupitelstva obce. Pokud obec formálně dodržela příslušné zákony,potom s tím (jak říká klasik) můžete nesouhlasit,můžete s tím polemizovat,ale to je asi tak vše, co se s tím dá (zatím) dělat. Jediná (efektivní) možnost je, dát svůj postoj jednoznačně najevo v komunálkách. Omlouvám se Vám, že k tomu neumím více říci.

  (0)(0)
 28. Boris Weber

  Četl jsem tady od Sl./pí. Jiráskové, poněkud smířlivější názor, že tedy možná F.P. byl "neškodný nacista", což jej ale však neomlouvá (že se choval jako milióny jiných),neboť měl proti nacismu bojovat. To, jak by se zachoval v podobné situaci kdokoliv z nás,ponechávám na Vaší úvaze. Ale pokud si představím,že by se F.P. postavil Hitlerovi na odpor, potom si umím představit, jak by asi vypadala Hitlerova pomsta. Myslíte, že by Vratislavice nemohly dopadnout jako Lidice? Potom bychom tady dnes asi nediskutovali. (Hezký den všem slušným a čestným lidem - jdu trávit volno se svým pejskem).

  (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Ten názor neměl být smířlivější, jen byl formulován v poněkud obecnější rovině. Ta věta o milionech jiných byla „téměř citací“ z reportáže na ČT, proto byla takto použita. FP bych osobně neoznačila jako neškodného nacistu.
   Co se týče úvahy o možném vypálení Vratislavic v případě, že by se FP choval v éře nacismu jinak, než se choval, mohu vás jen odkázat na moji odpověd vám výše. FP šlo o kariéru, ne o život a už vůbec nešlo o vypálení Vratislavic. FP měl totiž s Vratislavicemi společného jen málo.
   S pozdravem, Jirásková

   (0)(0)
 29. Kerim

  Tohle by Porchemu ve Vratislavicích neprošlo, že pane Jirásko.

  Porsche České Budějovice pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

  Společnost Porsche České Budějovice, člen sítě Porsche Inter Auto CZ, podpořila Středisko rané péče SPRP České Budějovice zapůjčením nového vozu Škoda Citigo k užívání na období jednoho roku. Pracovníci Střediska budou s vozem dojíždět za více jak 70 rodinami s dětmi, které trpí zrakovým nebo kombinovaným postižením v Jihočeském kraji. Oficiální předání vozu se uskutečnilo 9. prosince v showroomu Škoda společnosti Porsche České Budějovice.

  Ještě že jsou jinde normální lidé.

  (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Dobrý den, tak ještě jednou a naposledy 🙂 Nikdo nikdy nevystupoval proti značce vozů Porsche (ani VW), proti vlastníkům ani fanouškům těchto vozů, proti jakýmkoli SOUKROMÝM aktivitám propagujících vozy Porsche, VW nebo i osobu pana FP (např. aktivity pana Bumby, Porsche clubu, muzea, automobilové, technické expozice apod.).
   Šlo především o doplnění životopisných faktů na památník-expozici postavenou z VEŘEJNÝCH pěněz, aby si každý mohl na základě kompletních faktů (popis úspěchů na poli techniky na straně jedné a stručný popis úlohy FP v nacistickém Německu na straně druhé) udělat vlastní názor na celkovou osobnost FP... Toť vše. S podravem a přáním hezkého dne, Jirásková
   PS: Omlouvám se, že odpovídám za svého otce, ale on už by vám na to zřejmě neodpověděl, protože to tady psal již minimálně dvakrát. Jízlivou poznámku (která by mohla s vaší strany následovat) o tom, že za pana Jiráska musí mluvit jeho mluvčí z vlastní rodiny si proto můžete odpustit.

   (0)(0)
 30. Kerim

  Paní Jirásková, nemohu s Vámi souhlasit. Váš pan otec účelově a úmyslně poškozuje jméno FP, likviduje možné sponzorské dary, ničí práci jiných občanů Vratislavic a píše pouze to co se mu hodí. Já jsem se byl dnes na to torzo výstavy, za které je Váš otec plně odpovědný, podívat a bylo mě z toho nanic, z toho co Váš otec pro Vratislavice udělal. Vše je pryč a není se na co dívat. Pouze na skle je ještě uvedeno, že FP byl se synem zatčen a dva roky vězněn ve Francii. Účelově již není uvedeno, že byl shledám nevinným. Namísto respektování rozhodnutí soudu ve Francii, používáte praktiky a literaturu STASI. Vratislavice musí být na práci Vašeho otce opravdu hrdé. Škoda, kterou Váš otec způsobil, je bohužel nevratná.

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Na to už musím reagovat.
   To že neunesete pravdu, řešíte chorobnými spekulacemi (viz Váš komentář výše). Každé slovo, které bylo doplněno na „památníku FP“ je podloženo odbornou literaturou německého a kanadského odborníka, univerzitních profesorů historie a politologie. Opravdu úsměvná je Vaše argumentace o autoru knihy „Sága rodu Porsche“ (údajný spolupracovník STASI), kterou jste dnes okamžitě převzal od pana Webera. U „odborníků“ vašeho typu je to běžná praxe. Nejdříve jste se měl ovšem informovat o obsahu knihy. Je to totiž oslava pojmu a práce rodu Porsche od FP po dnešek. Gratuluji.
   Jinak jste opravdový znalec textů na památníku. Text, který byl po odvolání starosty Pohanky doplněn, jsou pouze léta 1939-1945. Vše ostatní je původní. S reklamací, že byl ve Francii shledán nevinným a není to uvedeno, se obraťte na pana Pohanku.

   (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Člověče, co to tady zase plácáte o sponzorském daru ? Za celou dobu existence památníku více Pohanky, než Porsche, jsem nezaregistroval jedinou nabídku něčeho takového. A příležitostí k nabídkám měli potencionální sponzoři víc jak dost. Za vše stále cálovala obec, tj. občané a ptal se jich někdo ?
   A o práci kterých občanů mluvíte, která by měla být ničena ? Pohanka dělal víc škody, než užitku. Příliš drahé škody, což se také doufám brzy prokáže.
   Když tak smutně kroužíte kolem "torza", nechcete nám prozradit jméno ? Nebo máte strach, že byste pak nemohl takto stále uboze a drze provokovat ?
   Odpověď pana Jirásko na vaše žvásty o francouzském soudu tedy sedla. Pěkně jste si naběh, historiku.

   (0)(0)
   • Petr Jirásko

    Našeho pana neznámého bojovníka lze vypátrat celkem snadno. Zase mně nahrál. Tím, že upozornil na petici, je jasné, že se podepsal. KERIM je obráceně napsané jméno MIREK. Stačí se podívat do statistiky petice a zjistíš, že jsou tam dva Miroslavové. Tipuji toho prvního podle času, protože reagoval ihned po upoutávce na pořad Reportéři ČT.
    Že mám pravdu pane MIROSLAVE KALINO!
    P.S.
    Jestliže se mýlím, předem se omlouvám, ale „poděkujte“ všem anonymním „hrdinům“.

    (0)(0)
    • anonym

     Nějak nemůžu dohledat, kde by pan Kerim napsal, že je z Vratislavic.

     (0)(0)
 31. Kerim

  Běžte na hřbitov a tam zase do někoho kopněte. Pravdu těžko nesete Vy. Vy jste svým jednáním poškodil obyvatele Vratislavic a teď hledáte na koho to svalit. Vaše nenávist vůči bývalému starostovi je vidět na každém Vašem příspěvku. Jak jsem uvedl, pouze jste doplnil co se Vám hodilo a zlikvidoval co jste nevytvořil. Čest Vaši práci. Názory Vratislavičáků na Vás najdete na stránkách petice24.

  (0)(0)
 32. kerim

  Pane Jirásko, neříkáte pravdu. Celou dobu jste proti FP a fanouškům značky "Porsche"!!! Cedule obce Vratislavice nesundal bývalý starosta pan Pohanka ale současné vedení na základě Vaší aktivity. "Rodiště Ferdinanda Porsche" bylo připomenutím právě fanoušků značky Porsche. Vaše podání žaloby na pana Pohanku za propagaci fašismu Vaši nenávist jen potvrzuje. Nerespektujete rozhodnutí soudu ve Francii "Nevinen", kde nikdo, ani zástupci židovské obce, nevznesl proti tomuto rozhodnutí žádnou námitku. Až Vy a teď. Gratuluji. Škody které jste občanům Vratislavic
  a fanouškům značky Porsche svým hloupým jednáním způsobil jsou nevratné.

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Pane KALINO!
   Takhle rychlou odpověď jsem fakt nečekal (11 minut). Jste ale opět úplně MIMO. Žádnou žalobu na pana Pohanku jsem nikdy NEPODAL a přestaňte už konečně lhát!

   (0)(0)
   • kerim

    Lžete Vy, žádný pořad jsem v televizi neviděl, ale podívám se na něj, na nic jsem Vám neodpovídal (11 minut), pokud žaloba na pana Pohanku nebyla podána, tak je to + pro Vás, údajně to bylo řečeno práve v pořadu ČT. Na zbytku vyjádření trvám. Vše bylo řečeno.

    (0)(0)
    • Tak doufám, že se pak p. Jiráskovi omluvíte. On totiž opravdu žádnou žalobu nikdy nepodával. Jinak si taky myslím, že vše bylo řečeno a další přestřelky netřeba. Ať si každý čtenář udělá názor sám...

     (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Zdá se, že jsme svědky jevu lidské úchylky, osobní zášti, ve kterém p.Jirásko získal osobního nepřítele téměř na život a na smrt. Nepřítele, který je schopen svou oběť obvinit i z toho, že dýchá stejné ovzduší.
   Argumentace - pravděpodobně pana Kaliny - má přitom často úroveň dítěte, plácajícího si na pískovišti bábovičky, kterému někdo odebere zdravotně závadný, ale oblíbený kyblíček.

   (0)(0)
   • Kerim

    Pane Jirásko, omlouvám se za chybu v mém textu.
    Pane Jirásko, na šotu, který jsem konečně viděl, je demontáž cedulí zdůvodněna hrozbou žaloby propagace nacizmu. Kdo a na koho by tuto žalobu podal je čtenářům jasné. Mělo tedy být: Vaše "hrozba" podání žaloby na pana Pohanku za propagaci fašismu Vaši nenávist jen potvrzuje. Ještě jednou se omlouvám za textovou chybu. Ještě štěstí, že je současné vedení nechalo sundat.
    Pane Hrstko, "www.petice24 - č.202", takovým lidem nevěřím a ani jejich příspěvky nečtu.
    Tím končím, vše již bylo řečeno, odjíždím na víkend.

    (0)(0)
    • Petr Jirásko

     Ještě že už jedete na víkend, potřebujete si odpočinout. Jste opět MIMO! Ta teoretická hrozba žaloby, o které je řeč v reportáži, by se týkala současného vedení obce a NE pana Pohanky!

     (0)(0)
    • Marek

     >> Ještě že už jedete na víkend, potřebujete si odpočinout. Jste opět MIMO! Ta teoretická hrozba žaloby, o které je řeč v reportáži, by se týkala současného vedení obce a NE pana Pohanky! <<

     to mi trochu pripomina scenu z filmu "hori ma panenko": ne cokoladova koule to byla, nebo tlacenka? to je jedno co to bylo, zkratka tu byla hrozba podanim zaloby pro sireni hnuti potlacujici lidska prava. tz. merit veci zustava stejny. jestli hrozba smerovala na Pohanku, nebo Jecminka, stejne jako jestli byla naplnena, nebo ne je irelevantni.

     (0)(0)
 33. Pavel Hrstka

  Ač nerad, dám vám kerime alias Mirku, zdarma dobrou radu: Založte fond na propagaci rodáka a génia F.P. a oslovte všechny fanoušky, o kterých píšete, aby vám přispěli sponzorskými dary. Potom si za získané prostředky pronajměte / kupte odpovídající pozemky a osaďte je třeba propagačními bilbordy.
  Ani bych nevyloučil možnost odkoupení skleněné garáže cca na tři auta - bývalé expozice F.P. - za, bratru, 20 miliónů Kč,-. Prezidenta by vám mohl dělat pan Bumba, který s tím má bohaté zkušenosti a umí mluvit, jako kniha. A budeme všichni spokojeni. Vy, paní primátorka a i moje maličkost, která bude spokojena minimálně tím, že se neprzní obecní znak a že obec bude mít na opravu např. vodovodního řadu na sídlišti ve Vratislavicích.

  (0)(0)
  • anonym

   "A budeme všichni spokojeni. Vy, paní primátorka a i moje maličkost, která bude spokojena minimálně tím, že se neprzní obecní znak a že obec bude mít na opravu např. vodovodního řadu na sídlišti ve Vratislavicích."
   Dohledal jsem si jak vypadaly cedule než byly odstraněny a můžu Vám říct jedno. Na znaku jsem nic nenašel, jedině, že byste myslel pod znakem a to je něco jiného než co popisujete Vy. Tím není znak nijak "przněn" (administrátorce, která zde asi funguje i jako moderátor, se tímto omlouvám, jedná se jen o citaci). Maximálně se to týká cedule.

   (0)(0)
   • pavel Hrstka

    Asi se v tomto názorově budeme rozcházet. Umístění obecního znaku, který by v tomto případě měl odpovídat znaku, doprovázejícího zřizovací listiny jako jejich nedílná součást a kterým byla obnovena tradice nahrazením znaku z předchozího období, by logicky neměl být doplňován na stejném podkladu nějakými dalšími přídavky, tím méně odkazy na osobu s kontroverzní minulostí. Tudíž podklad je pochopitelně součástí znaku. Jeho další úpravy už ne.
    Naproti tomu soukromý propagační billboard by jistě nabízel celou škálu možností. Menší formáty zajisté asi také.

    (0)(0)
    • anonym

     Zde Vás musím bohužel opravit. Podklad není součástí znaku, což by bylo ihned patrné, kdyby tyto stránky, byť s adresou nasevratislavice.cz, obsahovaly tento znak. Stačí se podívat například na wikipedii (kupodivu oficiální webové stránky znak neobsahují), zde je krásně vidět co je a co není součástí znaku. Zde přikládám odkaz (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vratislavice_nad_Nisou_CZ_CoA_1906.gif), ty šedo-bílé čtverce, které jsou okolo znaku jsou neviditelná vrstva. Takže, aby cedule byly podle Vašeho přání, musela by mít přesně tvar znaku. A řekněte upřímně, k čemu by taková cedule byla? Pozná nějaký cizí člověk, že zrovna toto je znak Vratislavic?

     Nejednalo se tedy v tomto případě spíše o modifikovanou verzi, pro kterou už neplatí tak přísná kritéria?

     (0)(0)
 34. Jan Krušina

  Dobrý den všem diskutujícím. Byť jen jako vzdálenější pozorovatel, ale alespoň s nějakým vztahem k Vratislavicím (bydlí zde můj otec), jsem dospěl k názoru, že obec se rozdělila na dvě části. První část, normálně uvažujících lidí, kteří nedají na názor jednoho, v článku výše se ukájejícího "pseudobadatele" s asi tisíci tituly, a na zbytek, který na mě působí jako špatný vtip a klasická ukázka zabedněnosti některých lidí. Tato druhá část je zřejmě strašně ráda, jakým způsobem se stal stávající pan starosta starostou. Jen pro připomenutí: napadá mě pouze jedinný důvod, proč má podnikající osoba trvalé bydliště na úřadě...vlastně dva důvody: 1)buď dluží kam se podívá (z důvodů jakýchkoliv) a nechce o majetek přijít a tak ho přepsal na kohokoliv z rodiny 2)je tak neschopný, že prostě krachuje a nic jiného mu nezbývá, než se majetku "papírově" zbavit....ať první, nebo druhá možnost, takovýto člověk rozhodně není adeptem číslo 1 na starostu. Zadruhé by asi stálo za to, připomenout, že stávající pan starosta jako mávnutím kouzelného proutku převlékl kabát a po "přeběhnutí" se jako mávnutím ještě jednoho a zřejmě o dost většího kouzelného proutku najednou stal starostou......že by nějaká dohoda s opozicí?...takováto dohoda se ale nazývá spíše korupce, nebo ne? Ať už je to jakkoliv, tak kauza, která mě donutila se na tento web podívat, je ukázkou frašky, která se může stát snad jen v Čechách. Z pohledu člověka žijícího ve městě, bych k tomu dodal, že v Čechách a navíc jen v nějakém "Vidlákově". Kohokoliv z těchto aktivistů proti p. Porschemu bych chtěl za války vidět. To se to žvatlá skoro 70 let po válce, teď je každý hrdina....

  Naštěstí jsem si tu jedinečnou výstavu ještě stihl alespoň vyfotit, protože tohle už nikdy asi neuvidím. Mimochodem, prý je tam teď výstava úplně jiná a podle prvních ohlasů, co mám, tak strašlivá......nepovedená, ošklivá napodobenina díla p. Saudka. To samo o sobě vypovídá, jakým směrem se za této "vlády" budou Vratislavice ubírat.

  S práním pěkného dne (snad pouze té první polovině lidí)...

  Jan Krušina

  (0)(0)
  • pavel Hrstka

   Váš pan otec by vás asi měl o dohodách ve vidlákově poučit a možná i otcovsky srovnat. Už proto, že byl donedávna součástí koalice, vzniklé také za velmi podivných dohod.
   Vyvrcholením těchto dohod bylo ustavující zasedání ZMO v r. 2010 v sále Centra 101010 a volba starosty, kterou jsem si pojmenoval "korupcí v přímém přenosu".
   Proč ? Zeptejte se pana otce na další osudy dvou tehdy zástupců ČSSD.
   Ale děkuju za názor na výstavu. Vůbec o ní nevím a půjdu se podívat. Nějaké pokleslé věci by se mi také nelíbili, ale hodnotit budu, až to uvidím sám.

   (0)(0)
   • Jan Krušina

    Otcovsky srovnat by jste potřeboval zřejmě Vy....ale to již je jaksi pozdě....starého kozla novým kouskům nenaučíš..o:))..Vaší reakci samozřejmě s otcem proberu, jsem zvědavý na jeho komentář.....myslím, že mi vše osvětlí tak jak to je. Přeci jen byl přímo u dění, mě lhát nebude a pak sem můžu celou situaci popsat...Vycházíte zřejmě z nějakých doměnek, jsem si jistý, že můj otec rozhodně s žádnou korupcí nic společného nemá a nikdy neměl....ale o tom někdy příště, až budu mít nějaké další komentáře a poznámky....já jsem chtěl pouze vyjádřit ke kauze p. Porscheho to jak je malicherná, jaká je to nafouklá bublina uvařená z ničeho a jaká je to do nebe volající blbost....a ve finále vlastně proč ne...vidlákovská.....

    S přáním pěkného dne

    Jan Krušina

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Chtěl jsem s reakcí počkat až na vaše závěry z hovoru s panem otcem.
     Reagovat ale musím na vaše hodnocení kauzy Porsche. Fakta, zamlčovaná na památníku rozhodně žádnou bublinou nebyla a neignorujte účelově, co je tady v tomto směru s plnou vážností sdělováno.
     PS: Zachovejme, prosím, slušnost. Vaše poznámky o kozlu jsou nad rámec stejně, jako o vidlácích.

     (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Dobrý den pane Krušino, v příspěvku kritizujete mimo jiné způsob zvolení nového starosty do funkce. Říkáte, že převlékl kabát, dohodl se pravděpodobně s opozicí a hned stal se starostou. Já nehodlám tento způsob nijak hájit, ale ani nijak jinak komentovat. Je to totiž už jiné téma. Zapomněl jste však zmínit, že naprosto stejně změnil názor pan Pohanka v období, kdy se stal poprvé starostou. Změnil názor a za odměnu byl těsným výsledkem hlasování zvolen starostou. Nový starosta se tak do funkce dostal velice podobným způsobem jako starosta Pohanka. Čerpám mimo jiné z Vratislavického zpravodaje 10 11, str.3, autor:pan Jech, zastupitel Vratislavic http://www.vratislavice.cz/public/data/media/zpravodaj/2013_10-11_VRATISLAVICKY_ZPRAVODAJ_2kor.pdf
   Pokud takovýto způsob nazýváte korupcí, dobře, ale měl byste všem měřit stejným metrem.
   Na rozdíl od Vás, přeji hezký den všem, Jirásková

   (0)(0)
   • pamětník

    Vratislavický zpravodaj 10/11-2013 (článek Proč byl odvolán starosta Pohanka?)
    Citace:
    Typickým příkladem bylo odvolání starosty
    v roce 2008. Tehdy „změnil“ názor a přešel na
    „druhou“ stranu zastupitel pan Lukáš Pohanka
    (tehdy za ODS). Porušil vratkou rovnováhu
    a poměr sil v zastupitelstvu a za odměnu byl
    těsnou většinou zvolen starostou na zbytek
    funkčního období do roku 2010.

    (0)(0)
 35. Petr

  Jsem občan Vratislavic a už nemůžu jen nečinně přihlížet. Starostu dělá zkrachovalý podnikatel s trvalým bydlištěm na úřadě, bývalý strážník městské policie.. zadlužený člověk, který v životě nic nedokázal. A to jen proto, že p. Braun s p. Sýkorou se chtěli zviditelnit, a tak sesadili minulého starostu a neměli jinou možnost, jak to udělat. Všechno špatné je pro něco dobré.. jsem přesvědčen, že v podzimních volbách jsou tito lidé odepsaní, zatímco pozice p. Pohanky posílila a příští volby vyhraje ještě výrazněji než minulé. To co nové vedení, které mimochodem vašemu sdružení vyhovuje, napáchalo za cca 3 měsíce je neuvěřitelné, předvedli se víc než jsem čekal. K vašemu sdružení, jediné čemu nerozumím je, co mezi vámi dělá p. Schlegelová, mladá, inteligentní a ztotožňuje se s lidmi jako je p. Hrstka, největší udavač ve střední evropě.. Vaše sdružení je úplně zbytečné, kdyby nebylo.. veřtě, že by nám bylo ve Vratislavicích lépe. Umíte jen kritizovat, bourat.. nic konstruktivního. Doufám, že lidi přijdou k volbám a těmto rádoby odborníkům, co v tuhle chvíli vládnou, dají červenou.

  (0)(0)
  • Dobrý den! Tento web jsem předloni na podzim zřizovala já, jsem zakládající člen Naše Vratislavice o.s. a ani za jedno se nestydím. Sdružení sdružuje povahově rozdílné lidi, nemohu říci, že máme na všechno do detailů stejný pohled (to nebyl ani cíl), ale spojuje nás základní myšlenka - snaha o otevřený úřad směrem k veřejnosti.
   Už jsem tu někde dnes znova připomněla, jsem poslední, kterého někdo mohl nařknout z nadbytečných sympatií vůči novému starostovi, nicméně i já se snažím být objektivní a jako starostu ho hodnotit až od doby, kdy se jím stal. Nejsem znalec jeho minulosti, nebyla jsem ani znalec minulosti p. Pohanky. Přesto je pro mě, jako člověka, rozdíl za poslední tři měsíce viditelný. Zasedání rady se mohou účastnit opoziční zastupitelé, chystá se zveřejnění zápisů na internetu (což byl za Pohanky hrozný problém, osobně jsem tuto cestu absolvovala při pokusu o zveřejnění zápisů ze zastupitelstva - http://nasevratislavice.cz/urad-blokuje-pristup-k-informacim-neopravnene/). P. Braun nás iniciativně pozval na sezení k rozpočtu, kde jsme několik hodin seděli na úřadě nad čísly, i schvalování a příprava rozpočtu probíhalo dle mých informací a na zastupitelstvu i osobních zkušeností úplně jinak, než dřív. Neválcuje se - věřím, že i proto, že zastupitelé mají mnohem větší přístup k informacím a tvorbě dění, než dřív. Díky p. Braunovi nebudou nakonec Vratislavice muset platit pokutu firmě Some, kterou úplně zbytečně "mafiánskými praktikami" způsobil minulý starosta (viz http://vratislavice.cz/public/data/media/prilohy/Priloha_k_bodu_14_emailova_komunikace_s_firmou_SOME_11.pdf). Nevím, ono to jestli je někdo dobrým starostou není ani tak o kravatě, saku (a ani to novému vedení nelze vytknout :D) a naučeném vystupování, jako o tom, jestli to chci, nebo nechci, dělat dobře. O tom, jaké jsou skutečné konečné motivy zúčastněných.
   Jestli se chtěl p. Braun a p. Sýkora zviditelnit? Budou-li to dělat nadále odhodlaně a dobře a v souladu s principy otevřenosti, budou v tom mít mou podporu. Já nikdy nechtěla válčit a budu ráda, když s nimi nebudu muset...

   Jestli si myslíte, že by bylo lepší, kdyby Naše Vratislavice nevznikly, je to Váš názor. Nebudeme se jím s dovolením řídit. Zakládala jsem tento portál jako otevřené medium už jen proto, že nebylo kde se k dění v obci veřejně vyjádřit. Této možnosti jste dnes i Vy využil! A na zastupitelstvo nás chodilo tou dobou pár - většinou já, moje máma, p. Hrstka a p. Štekrová (zakládající členové sdružení). Nepovedlo se nám vytvořit ze zasedání zastupitelstev veřejností oblíbenou akci, ale našlo se pár takových, které naše činnost inspirovala buď k osobním návštěvám a aktivnímu zapojení, nebo alespoň k pasivnějšímu sbírání informací. Není to moc, však taky neměníme svět. 🙂 Ale mě to proto stálo a stojí za to...

   Děkuji, přeji hezký večer.
   S pozdravem Jana Schlegelová

   (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Já doufám, že tací jako vy, budou výsledky voleb zklamáni a pan Pohanka si ani neškrtne.
   Přál bych si, aby do komunální politiky vstoupili nové tváře, mající za sebou zkušenosti z podnikání a i zkušenosti životní, které by byly zárukou vyvarování se drancování obecní kasy pro svá populistická zviditelňování a vytváření excesů, které pak musí jiní dramaticky napravovat.
   Pokud o mě tvrdíte, že pro nesouhlas s budováním památníku za 20 mega plukovníkovi SS jsem největší udavač, marně přemýšlím o tom, co zač jste vy.

   (0)(0)
 36. Zdravím opět všechny diskutující. Po emailu jsem obdržela tip na dokument/film Nacistické megastavby - Supertanky, který vysílala TV stanice National Geographic 6. ledna v 22:00. Pořad by se měl opakovat v následujících termínech:
  12. ledna ve 22.00 hod.
  19. ledna v 17. 00 hod.
  30. ledna ve 20.00 hod.
  Máte-li tedy čas, chuť a chytáte-li National Geographic, nenechte si to ujít.

  (0)(0)
 37. Lukáš Lexa

  Vážený pane Jirásko,

  teď jsem shlédl dokument v TV, pročetl celý Váš literární trachtát, na téma "PROČ JÁ TAK SLABÝ MUSÍM BOJOVAT S TOLIKA SILNÝMI", jako reakci na onu hysterii a povím Vám jen toto:

  1) Vaše rodina si Vás jistě velmi váží, když svým přístupem jste dokázal nadělat víc škody než užitku. Z historie se vážený pane máme učit, ne páchat genocidu na jménu FP, kvůli osobnímu zviditelnění a pochvalnému poplácání Vašich pochlebovačů, kteří mají IQ vypnuté automatické pračky.
  2) Kdo si myslíte, že jste, že můžete soudit? Co jste vy dokázal? Nevšiml jsem si, že by se o Vás mluvilo v jiné souvislosti. Jen parazitujete na "sousedovi".
  3) Z Vaší poznámky s kým a čím FP spolupracoval se mi chce zvracet. Už jenom podle Vašeho výrazu je jasné, že kdyby před Vás v době války někdo postavil volbu, "Postav nám tank, jsi génius, nebo budeš ty, tvoje rodina, tvoji známí zažívat takové útrapy, že se do pekla budete těšit", už Vás vidím, vy byrokrate jak se postavíte proti vůli svého pána a budete doufat, že se najde někdo, kdo ho svrhne ještě dřív než Vás samotného protáhnou koncentračním táborem, který na Vás tak SILNĚ zapůsobil.
  4)A na závěr doufám, že jste na sebe hrdý i Vy sám. Snad poskytnete motivaci dalším generacím, které budou brát útokem pomocí masivních letákových kampaní všechna muzea, protože je nesmysl vystavovat úchvatná technická díla někoho, kdo má minulost se škraloupem. Hlavně že vy jste čistý jako okvětí lilie!

  Zamyslete se nad sebou a věřte, že se svým tupým, sebestředným přístupem jste, nejen ve Vratislavicích, ale i zde na světě, potřebný jako automat na kondomy ve Vatikánu.

  S uznáním pro bezduchou část stáda Vratislavic

  Lexa

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Vůbec na ten hnus nechci reagovat. Jen mě udivuje, čeho všeho jsou někteří schopni a zejména neschopni. Masaryk s Benešem se z takových "vlastenců" musí v hrobě obracet.

   (0)(0)
   • Vendula M.

    "Ten hnus" je asi to nejrozumnější na těchto stránkách. Pokud se považujete za vlastence, Vaše vlast musí být kupka hnoje!

    (0)(0)
  • Jan Krušina

   Dobrý den pane Lexo.
   Nezbývá mi než souhlasit.

   S práním pěkného dne

   Jan Krušina

   (0)(0)
   • Pavel Hrstka

    Velké zklamání, pane Krušino. Nenapadlo mě, že zrovna vy takhle budete přicmrndávat z poza rohu.
    Je mi z vás docela na nic.

    (0)(0)
  • Vendula M.

   Konečně další komentář, který stálo za to si to přečíst. Podle všeho jste z okolí Vratislavic, nepletu-li se? V tom případě Vám musím vyjádřit i svůj obdiv vzhledem k nenávistnému postoji "jiných" občanů. Přeji jen dobré!

   (0)(0)
 38. Marek

  >>Když nějaký zločinný stát strhne přehrady mezi právem a bezprávím, je zapotřebí velké vnitřní síly, aby člověk zachovával příkazy morálky a odolával svodům prospěchu.<<

  ja bych si dovolil tuto pravdu rozvest. jak prokazal Milgramuv experiment je mezi nami jen hrstka hrdinu, kteri jsou ochotni a schopni vzeprit se zlovuli. (soudruh Jirasko mezi ne nepatri, neni hrdinstvi hazet blato na mrtveho, kdyby loboval za odstraneni agenta stb Burese z vlady, tak to by byla jina). pak je tu hromada "vohnoutu" ktera dela co se jim rekne, hlavne kdyz maji klid a konecne posledni skupina (asi tak stejne pocetna jako hrdinu, ale s vyssi zivotaschopnosti) uzitecnych idiotu (treba takovych co jsou ochotni hazet blato na nekoho kdo se nemuze moc branit) kteri, kdyz nejaky zlocinny system strhne prehrady mezi pravem a bezpravim, nadsene hykaji a evokuji mezi vohnouty ty "spravne" emoce.

  v uvedenych citacich jsem nenasel nic co by opravnovalo hazet pana profesora Porscheho do mravniho bahna mezi valecne zlocince. to ze pracoval pro nemecko (ktere je pro tuto dobu oznaceno privlastkem nacisticke) neni nic neobvykleho ani spatneho, pracovala pro nej telmer cela evropa a nebylo pro koho jineho pracovat. jine zdroje uvadeji ze kupoval vezne z koncentracnich taboru a vyuzival jich jako levnou pracovni silu - opet ktery podnikatel te doby to nedelal a je prokazano, ze delnici v Porscheho tovarnach meli lepsi zivotni podminky nez v taborech. to ze se vzdal ceskoslovenskeho obcanstvi? proto byl horsim clovekem? nevnuciji nam nahodou pri kazdem scitani lidu myslenku ze za statni obcanstvi a predevsim za narodnost se clovek nemusi stydet?!?

  takze dekuji za nazor, ale dovolim si s Vami nesouhlasit. Ferdinan Porsche nebyl valecny zlocinec a za svuj celosvetovy prinos vede a motorismu (mocny nastroj svobody) mu nalezi nejen pomnik v jeho rodisti.

  (0)(0)
  • Vendula M.

   Pan Marek je zřejmě jediný přispěvatel, který je schopný se na věc F.P. podívat jak lidsky, tak racionálně. A já mu za to DĚKUJI. Přála bych si, aby takovýchto milých lidí bylo více, a ne jako nenávistní pánové z reportáže.

   (0)(0)
 39. Pavel Regner

  Podobná diskuse o slavném rodákovi, ve které si diskutující často pletou pojmy s dojmy. Nymburk a pojmenování místního gymnázia po B. Hrabalovi:
  http://www.lidovky.cz/studenti-nechteji-gymnazium-bohumila-hrabala-nic-vsak-o-nem-nevi-px2-/zpravy-domov.aspx?c=A131203_143744_ln_domov_pef

  (0)(0)
 40. Doporučujeme k poslechu. Pořad Pro a Proti na Českém rozhlase - hosté p. Bumba a starosta Vratislavic Aleš Preisler. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3042312

  (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Stručné doplnění:
   Zejména zajímavá jsou slova historika Pejčocha, od cca 12. minuty záznamu. Mimo jiné zde odpovídá i na otázku, zda měl FP na výběr (spolupracovat x nespolupracovat s nacisty) a co by mu hrozilo v případě, že by se choval jinak, než se choval. Účastníci této diskuze zde najdou odpověď studovaného historika, jestli tehdy měl FP jinou možnost než spolupracovat s nacisty a zda mu šlo o život, pokud by spolupráci odmítl.

   (0)(0)
   • Marek

    jak tipicky ceske, po bitve je kazdy nejchytrejsi a taky moc dobre vi jak statecne by se zachoval sam. s jakym nadhledem (stejne jako studovani historici) a znalosti vsech okolnosti (ktera jsou mnohdy odtajneny az 50 let po udalostech) by s chladnou hlavou analyzoval vsechny sve moznosti a vybral si tu, ktera se bude vybranym historikum, Jiraskum a Hrstkum, za 70 let nejvice libit.

    ani ten studovany historik nema paru co by FP hrozilo, protoze se tak historie proste neudala, muze se jen dohadovat ze by dopad jineho rozhodnuti mel nejake priblizne konce - ale jsou to jen a jen dohady.

    (0)(0)
 41. Petr Jirásko

  Na reportáž relace Reportéři ČT – Porscheho tu nechceme – byla podána stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) s kopií Radě ČT. Reportáž byla neprofesionální s řadou závažných omylů a účelových nepřesností. Jedním z důkazů dopadu zcela překroucené podstaty kauzy „památník FP“ je diskuse, resp. komentáře uvedené výše. Proto tímto děkuji všem diskutujícím.

  (0)(0)
  • Marek

   souhlasim, porad Reporteri CT byl tendencni.
   1, jiz nazev "Porscheho tu nechceme" evokoval chybnou predstavu ze prevazna vetsina mistnich si nepreje aby jmeno Porsche bylo spojovano s obci - realita je opacna.
   2, zadna zminka o kontrapetici a jejich statistikach.
   3, zadna zminka o tom, ze Porsche byl souzen a shledan nevinnym ze spachani valecnych zlocinu, ze kterych ho nejenom zde opakove ocernujete.

   (0)(0)
 42. Petr Janák

  Vážený pane Jirásko,

  jak vidno je asi hodně frustrující vědět, že v tom samém věku kdy jste vypotil svou úžasnou a objevnou disertační práci s názvem ,,Metodika aplikací elektronických vaček v pohonech pracovních členů mechanismů výrobních strojů,,(nalezeno na stránkách fakulty) měl F. Porsche již cca 4 roky zkonstruovaný elektromobil a to se psal rok 1900. Velký doktorát je fajn ale je vám evidentně k ničemu. Blb zůstane blbem - a kde blb, tam nebezpečno!

  (0)(0)
  • Vendula M.

   Chci dát pánovi "Líbí se mi"!

   (0)(0)
   • Pravidelný čtenář

    To teda měl pan Jirásko fakt štěstí, že neměl jako oponenty disertace VÁS DVA. Ale na druhou stranu, třeba by se od VÁS DVOU dozvěděl něco o čistokrevném chovu vaček.

    (0)(0)
    • Petr Janák

     Maličko slabší ale navadí - zkuste to znovu věřím Vám!!

     (0)(0)
    • Petr Janák

     oprava: nevadí 😉

     (0)(0)
    • Pravidelný čtenář

     Tak znova a naposled, Janáku, ty znalče elektroniky. A teď tvým slovníkem. Takový srovnání, cos předved, může napsat jedině blb. Takže s tvojí poslední větou souhlasím. Až zase přijdeš z hospody ve dvě v noci vožralej, tak se vyzvracej na WC! Tak teď už dobrý, ne?
     P.S.
     Pana Jiráska neznám, ale určitě se dobře baví.

     (0)(0)
    • Petr Janák

     kdo z nás dvou teď zvrací? anonyme?

     (0)(0)
    • Pravidelný čtenář

     Ve 2:42 jsem spal jako dudek. Ale že ti je špatně, to chápu. Na týhle adrese se už neztrapňuj a diskutuj dál třeba s tím „fon ftipálkem“.

     (0)(0)
    • Petr Janák

     Anonyme nepochopil jste... nevadí napovím: zvracíte neustále 🙂 bohužel se z toho evidentně nevyspíte. Tudíž nebudu dále krmit trolla 😉

     (0)(0)
    • Petr Jirásko

     Pane Pravidelný čtenáři, opravdu se bavím, díky. V podstatě jste to vyřídil "za mne", i když názory technických analfabetů mě nezajímají a nereaguji na ně.

     (0)(0)
    • Lukáš Lexa

     Pane Janáku, krásně napsáno!

     Pravidelný anonymní čtenáři - navštivte psychiatra a nechte se léčit.

     Pane Jirásko, seznamte se s panem Pravidelným čtenářem (pokud teda nesedíte v jednom obýváku a přes zrcadlo si neříkáte "Glum") a zjistěte kam jde, protože cíl jeho cesty, psychiatrie, je i vaší cílovou destinací. Takový pěkný polstrovaný pokojíček, si myslím, by Vám na pár let udělal opravdu dobře.

     Lexa

     (0)(0)
   • Ghertruda von Bumbowitz

    her janak, dam vic, jak vendula. ich bin jedna klasa.

    (0)(0)
    • Petr Janák

     O tom, že jste jedna klasa, nepochybuji.

     (0)(0)
    • Ghertruda von Bumbowitz

     Her novak vy ste chlap. nehala se pryvezt a budu zvracet spolu. napyste kam nehat se pryvest. GvB

     (0)(0)
 43. Petr Bartoň

  Dobrý večer,
  tak koukám, že vám nějak utichá debata na vaší vesnici! Měli byste si nechat zase natočit nějaký pěkný zpravodajský snímek a podělit se s národem jak se u vás žije!

  (0)(0)
 44. Ing. Petr Jeništa

  Vážený pane Bartonni,
  z Vašich příspěvků vyplývá, že buď jste placený provokatér, nebo nějak psychicky postižený, nebo nemáte co dělat. Sdělil jsem Vám již jednou, že si s Vámi rád podiskutuji osobně, protože schovaný za displayem PC,to máte odvahu osočovat druhé že? Osobní diskuzi se ale vyhýbáte. Myslím, že nestojíte ani za tuto reakci.
  Petr Jeništa

  (0)(0)
 45. Vendula M.

  Dobrý den,
  právě jsem shlédla reportáž ČT, která je důvodem, proč poprvé v životě píši veřejný příspěvěk. S přibývajícími minutami reportáže, dojemným vyprávěním o Osvětimi a výpady proti Porschemu, jsem měla stále blíž k pláči. Z památníků, který jsem měla v plánu navštívit, zbylo bez aut Porsche pouhé torzo. A já se musím stydět za malost českých lidí, ke kterým bohužel patřím. Za to s jakou nenávistí a pár načtenými knížkami ("Psali to v knížce z které jsem čerpal" - proč tam tedy nemáte citace?!) prezentují "bohulibou" činnost neuctívání údajného nacisty. Nechci se zabývat tím, že ti dva pánové žili v době komunismu, který byl také totalitním režimem a zřejmě byli součástí strany (jak jinak získat Ing. a PhD?). Je to smutné. A já už vím, že chci z tohoto státu pryč. Děkuji Vám za to, že jste mi ukázali, že tady to nesmá smysl. S pozdravem z Vídně Vendula M.

  (0)(0)
  • Dobrý den, pátráte-li po citacích z těch daných knih, je jich spousta na tomto webu. Onen odstavec z nich opravdu vycházel, tudíž jeho duchovním otcem nebyl p. Jirásko, ale kolektiv historiků. Pátrejte dál.
   Doporučuji k poslechu mimo reportáže ČT i pořad Pro a proti z Rozhlasu - odkazuji ho v komentáři výše. Na rozdíl od tendenčně vedeného střihu ČT, rozhlas vytvořil příspěvek, ze kterého je evidentní, o co tu ve Vratislavicích šlo. Dokonce i s doporučením, že by si to měli vyřešit hlavně vratislavičtí... Doporučuji.
   A nakonec, jestli tvrdíte, že získat titul Ing. nešlo za komunizmu jinak, než být součástí strany, jste opravdu hodně mimo. To je totiž opravdu nesmysl, který byste (v ideálním světě) měla vzít s omluvou zpět.
   S pozdravem Jana Schlegelová, administrátorka webu.

   (0)(0)
   • ZDFinfo

    Pro všechny horlivé obhájce FP!
    V neděli 19.1.2014 byl na ZDFinfo v 11:00 hod (německá celoplošná veřejnoprávní televize) vysílán film: Hitlerovi manažeři – Technik. Tam byl Ferdinand Porsche představen „v celé své kráse“.
    Řešení Vratislavic chápu a je správné. Za příklad nám může posloužit Polsko. Obhájci se často ohánějí lidmi jako byl W. von Braun. Narodil se v dnešním polském Wyrzysku. Na rozdíl od Ferdinanda P., jemu jeho technické prostředky (rakety V-2) v době války fungovaly a jednalo se o opravdového vědce. Myslíte si, že má ve svém polském rodišti nějakou „ceduli“ nebo snad muzeum? Samozřejmě, že ne! Poláci jsou totiž jiná nátura než Češi! Podobné „výlevy intelektu a nevzdělanosti“ na tomto webu jsou toho důkazem.
    P.S.
    Tu paní Vendulu M. neřešte. Ta je totálně mimo, to nestojí za odpověď.

    (0)(0)
    • Marek

     nesouhlasim, myslim ze i Polsku maji sve Jirasky a Hrstky. a navzdory dvojimu masakru v Katyni mely mnoho pomniku (a stale jeste nejake maji) skutecnych zlocincu jako byl Lenin, Stalin a jim podobni.

     (0)(0)
    • Ghertruda von Bumbowitz

     uz dete na hrane spatneho obvineni. podepiste se marku.
     Ferdinad byl chamtyvy nacy choleryk. Ja znala celá famili.

     (0)(0)
    • J.H.

     Viz můj obsáhlejší komentář níže.

     (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Zdravím Vendulo M. Škoda jen, že jste se ve svém prvním veřejném příspěvku v životě tak shodila. Kdybyste alespoň trochu času, který jste věnovala psaní svého příspěvku a souhlasných reakcí k těm několika nejhorším diskutujícím zde (absence argumentů, urážky a vulgarismy, množství gramatických chyb), zjistila byste, že už nic psát nemusíte. Kdybyste jen trochu toho času věnovala zběžnému přečtení článku, pod kterým tak horlivě diskutujete, věděla byste, že relevantní literatura je přesně uvedena - v článku, v diskuzi, v ostatních článcích na tomto webu souvisejících s tématem. S literaturou byla seznámena i paní Snopová (autorka reportáže, která vás málem rozplakala). To, že se o ní v reportáži ani slovem nezmínila, jen ukazuje na to, jak měla reportáž vyznít a jak „nestranně“ byla natočena. Rovněž byste zjistila, že pan Jirásko není a nikdy nebyl člen KSČ. Tvrzení, že titul Ing. bylo možné získat jen v případě členství v komunistické straně, je samozřejmě naprostý nesmysl. Dále byste si měla ověřit, z jakého roku má p. Jirásko titul Ph.D. Ten se ostatně ani za minulého režimu neuděloval. Jinak souhlasím s diskutujícím s označením ZDFinfo, nestojíte ani za tuto odpověď. Moje chyba, neodolala jsem. Souhlasím i s paní Schlegelovou, je to skoro na omluvu (ale nečekám ji od vás). Pokud se chcete o kauze Porsche ve Vratislavicích něco dozvědět, kopíruji vám odkaz na pořad na Českém rozhlase, který vám doporučovala výše paní Schlegelová. Dalším zdrojem může být Vratislavický zpravodaj 1-2014, str.5. Pokud se nic dozvědět nechcete, ušetřete nás dalších výlevů. Česká malost, o které píšete, toiž není v tom, že někdo otevře kontroverzní minulost slavného rodáka (která byla mimochodem důkladně zmapována mnoha historiky), ale reportážích, jaké točí paní Snopová, a v reakcích, jako je ta vaše. Přeji hezký den do Vídně, s pozdravem Petra Jirásková

   http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3042312
   http://www.vratislavice.cz/public/data/media/zpravodaj/2014_01_VRATISLAVICKYZPRAVODAJ_web.pdf

   (0)(0)
  • Lenka Šidáková

   Asi mne nikdy nepřestane překvapovat to, že se kdosi po shlédnutí párminutové reportáže cítí být natolik fundovaným odborníkem na prezentovanou věc, že dokonce haní osoby, které si (zjevně na rozdíl od některých jiných) o věci přečetly alespoň oněch vysmívaných "pár knížek". A dokonce se neváhá "opřít" - vybaven těmito sporými informacemi - do jejich vzdělání, minulosti. Smutné...nemám slov...

   Opravdu nerozumím tomu, že pár minut reportáže, o jejímž autorovi ani jeho skutečných pohnutkách k jejímu vzniku, či charakteru, jsme se v krátké stopáži nic nedozvěděli (není tajemstvím, že médiím jde často více o seznaci a "úžasnou zprávu" než o prezentaci skutečností, bohužel - je to součást mediální strategie, jelikož musí na své činnosti vydělávat a např. milými reportážemi o chovu koťat si sledovanost pravděpodobně nezískají...) někomu stačí na to, aby se "styděl za malost českých lidí, k nimž, bohužel, patří"...
   Inu - dobře mu tak, zde je stud zřejmě opravdu na místě, jen nemá co do činění s panem Porschem ani jeho památníkem - spíše s tím, jak snadno někdy podlehneme mediální manipulaci, jak snadno někdy ztrácíme pokoru, jak rychle dovedeme odsuzovat věci (a osoby), o nichž toho mnoho nevíme, jak málo někdy přemýšlíme o souvislostech...

   (0)(0)
 46. J.H.

  Zdravím do Vratislavic!

  Náhodou jsem se dostal na váš web a trochu jsem se začetl (příspěvky, váš Zpravodaj 1/2014 - viz odkaz uveden výše). Píšu proto, protože dokument ZDFinfo (Hitlerovi manažeři –Technik) jsem viděl. Je opravdu neuvěřitelné, že mohlo ve vaší obci vzniknout něco takového, jako památník člověku, o jehož nacistické horlivosti v Německu nikdo nepochybuje. Nejubožejší na tomto webu je ta agilní „česká obhajoba německého nacisty“. To jen potvrzuje slova režiséra J. Menzela v Hyde parku: „Jsme národem lokajů“.

  Nové vedení obce ovšem zasluhuje obdiv za odvahu věci řešit a doporučuju jim následující námět:

  1.

  Požádejte televizi ZDF o zapůjčení tohoto dokumentu pro osvětu občanů Vratislavic. Krátce vysvětlete spor, který vznikl. Věřím, že to pochopí, ostatně pro osvětu lidí (nejen Němců) to dělali.

  2.

  Zajistěte simultánní překlad. Ten jistě někdo zdatný v němčině za úplatu provede.

  3.

  Zajistěte pravidelné promítání dokumentu ve vašem kině zdarma.

  Výsledek:

  Ujišťuji vás, že účinek bude ohromující! Autoři památníku se budou do smrti stydět. Skončí diskuse na nesmyslná témata jako … musel, nemohl jinak … šlo mu jen o lidová auta … francouzským soudem osvobozen … nezúčatnil se vojenských akcí … vězni si nestěžovali … žádných válečných zločinů se nedopustil … a podobné nesmysly. Ferdinandu Porschemu šlo pouze … O SEBE A SVÉ CÍLE, O HOSPODÁŘSKOU MOC, O PENÍZE … A BYLO MU JEDNO S KÝM, JAKÝM ZPŮSOBEM A ZA JAKÝCH OBĚTÍ TOHO DOSÁHNE!

  (Uvedení iniciálů J.H. je pouze moje ochrana před ubohými útoky, kterými jsou vystaveni pánové Hrstka a Jirásko výše. Asi k tomu značně přispěla ČT, což je velmi smutné!)

  (0)(0)
  • Zdeněk J.

   ……… Asi k tomu značně přispěla ČT, což je velmi smutné!
   Pane J.H.!
   Doporučuju se podívat na ten paskvil (pořad Reportéři ČT). Tam nám osobu Ferdinanda P. po česku obhajuje „publicista (co to je? – asi publikuje)“ Králík, „podnikatel“ Bumba a „technik“ Pohanka. Podívejte se na životopis publicisty Králíka - to je hlavní postava pořadu. Je to nedostudovaný žurnalista (!), který se potloukal po motoristických časopisech a psal „populárně naučné“ knihy s motoristickou tématikou. Na základě názorů takových lidí celoplošná veřejnoprávní televize (!!!) hodnotí události ve Vratislavicích. Je to hanba! Proto jsme „Kocourkovem“, akorát že jde o celé Česko.

   (0)(0)
 47. Marek

  vazeni diskutujici

  pujdete take rozkopat pomnik Jana Wericha, za to ze natocil nekolik celovecernich, dodnes velmi uspesnych, avsak komunismus (prokazatelne zlocinecky system, potlacujici lidska prava) propagujicich filmu. jmenovite "Pekaruv cisar", "Cisaruv Pekar", "Hej-rup!" a dalsi. a nebo se v tomto pripade dokazete povznest a uznat ze Jan Werich byl predevsim vynikajici kumstyr, ktery dokazal udelat ze slova "sranda" slusne slovo, dokazal bavit, zvednout naladu a tu hanebnost, ze nedokazal dohlednout kam az komunisticka zlovule muze daojit a vedome (prestoze ne ze zle vule) tomuto krvelacnemu systemu dopomohl k vlade na nasem uzemi mu dokazete odpustit a uznat ze to nebyl ten hlavni odkaz ktery nam zde zanechal?

  ze svych odpovedi si vyvodte zavery sami. nepochybne zde bude take nezanedbatelna mnozina lidi, kteri propagaci komunismu stale neshledavaji zlocinnou a muj prizpevek naprosto nepochopi.

  (0)(0)
 48. Ondřej Livora

  Je určitě dobře, že vzniklo Občanské sdružení Naše Vratislavice. Pokud se o dění v naší obci občan trochu zajímá, určitě má k vedení a celkovému stavu své připomínky – upřímně staré i nové vedení, pro mě žádná změna a tedy žádná změna k lepšímu.
  Nic méně by mě zajímala výroční zpráva činnosti o.s. za rok 2013 a doufám, že v ní nebude zmínka o tom, že se OS zasloužilo o zavření (vyřešení kauzy) expozice Ferdinanda Porsche. Celou akci vnímám jako aktivitu dua Jirásko – Hrstka.
  Pánové, když jste v roce 2012 dali do schránek 1500 navštívenek o existenci o.s. Naše Vratislavice, vynaložili jste minimálně stejné úsilí na zjištění názoru občanů Vratislavic na kauzu památníku FP prostřednictvím nějakého anketního lístku nebo internetového průzkumu?

  (0)(0)
  • Marek

   asi to zas tak slusnej komentar nebyl, protoze ja zadnou rozumnou odpoved nezaznamenal. jen snusku nesmyslu - nejzabavnejsi je pak ta, kde se soudruh Jirasko stavi do role bojovnika za svobodu. pritom svou praci ke ktere se nyni nema se naopak projevil v plne krase samozvaneho ochrance verejneho poradku a blaha a snazil se diktovat vsem Vatislavicanum svuj pohled na moralku. to nebylo ani demokraticke, natoz pak svobodomyslne.

   (0)(0)
  • Dobrý den, výroční zpráva bude, stejně tak členské shromáždění o.s. v blízkém horizontu. Vyzývám Vás, přijďte diskutovat osobně. Roznos navštívenek jsem obstarávala převážně já, moje mamka a p. Petr Jeništa (né že by to bylo nějak důležité). O.s. vzniklo jako volné sdružení lidí s vzájemným respektem pro své názory. Proto asi nemám mandát mluvit za členy o.s. jako celek, co se ale týče mě, tak já se za aktivity p. Jiráska v kauze FP nestydím. Jediné, co udělal, bylo, že se držel faktů, které se nevymyslel, ale vyčetl z odborné literatury. Jeho motivaci zajímat se o kauzu (včetně toho, co o tom vystřiženě padlo v reportáži ČT) víc než chápu. Stejně tak chápu, že je těžké předat to dál.. Možná je to i nemožné. 😉

   (0)(0)
 49. Petr Jirásko

  Vážený pane Livoro!
  Vždy mě udivuje, jak lehce jsou napsány komentáře pod článek, který autoři komentářů ani nečetli. Asi mezi ně patříte. Když si ho výše přečtete s uvedenými závěrečnými body, tak je snad lehce pochopitelné o co šlo.
  a)
  FP byl prokazatelně pevnou součástí nacistického režimu (text prof. Kvačka, literatura bodu 1, dokumenty německé veřejnoprávní televize ZDF).
  b)
  Šlo pouze (!) o doplnění textů o nacistickou minulost FP na "památník" (druhý odstavec hlavního textu článku). To se stalo. To byla moje jediná aktivita a cíl. Expozice byla zrušena na základě odvezení aut majiteli (bod 5)
  (Pozn.: To se budeme majitelů ptát, co si můžeme dovolit napsat ?! Jestli si myslíte, že ANO (!), pak platí slova režiséra Jiřího Menzela … viz komentář J.H.)
  c)
  Pozorně si přečtěte bod 2. Byla snad nějaká diskuse o stavbě "památníku FP" za cenu jedné školky, kterou nyní Vratislavice postrádají? Odpověď na Vaši otázku je v návaznosti na bod a) i b) rovněž otázkami … Má snad být mezi lidmi anketa na zveřejnění prokazatelných historických faktů, která by měla být uvedena na stavbě za veřejné peníze a ve veřejném prostoru? Mají na tyto informace občané za své peníze právo? Nebo se jako za minulého režimu bude předkládat z historie jenom něco, co se právě hodí?!
  d)
  Soukromé aktivity nebyly ani v nejmenším kritizovány (bod 3). Tam taky propagace tvůrčí technické práce FP patří!
  e)
  Odpor proti "památníku FP" nebyl akcí Jirásko-Hrstka, jak si mylně myslíte. Nesouhlas vyjádřila např. Židovská obec v Liberci, Český svaz bojovníku za svobodu (stížnost primátorce Liberce) atd. Jestli si myslíte, že občan nemá právo vystoupit proti akcím obce (byť by byl osamocen), pak si uvědomte, že totalitní režim u nás oficiálně skončil v roce 1989. V myslích lidí ale neskončil … viz agresivní a sprosté komentáře výše.
  f)
  Váš názor je odrazem účelové reportáže ČT, která problém zdeformovala. Aktéři reportáže podali stížnost na RRTV. Tuto stížnost s odpovědí zveřejníme (po obdržení odpovědi). Tím bude pro mě kauza "památníku FP" definitivně uzavřena.
  Pozn.:
  Odpovídám Vám jenom proto, že Vaše komentáře patří k těm slušnějším. Na jiné nereaguji.

  (0)(0)
  • Marek

   pokud se Vam nelibi agresivni a sproste komentare, nemel jste se zachovat tim zavrzenihodnym zpusobem. kopani do mrtvol je opravdu, ale opravdu necivilizovane a tak nemuzete ocekavat ze Vas budou slusni lide velebit - viz muj priklad s Janem Werichem.

   kauzu pamatniku FP muzete pro sebe uzavrit, ale stigmatu se nezbavite.

   (0)(0)
 50. Pavel Hrstka

  Pro své vážné výhrady k vedení další diskuse na tomto webu jsem se zavázal, že se jí nebudu dál účastnit. Mé výhrady spočívali v námitkách proti zveřejňování podobných dehonestačních útoků, urážek a pomluv l i d í (a to je pro některé titul nezasloužený), kteří se pod své urážky a lži nedokáží podepsat celým pravým jménem.
  Panu Livorovi bych tímto chtěl vzkázat, že si jeho názoru a projevu vážím a přál bych si, aby svou účastí na veřejných jednáních obecního zastupitelstva, jak mu to čas dovolí, prezentací svých názorů pomáhal ovlivňovat veřejné dění v obci. Určitě by to přineslo užitečné oboustranné poznání.
  Administrátorovi webu bych chtěl doporučit, aby zde zveřejněné objektivní, pravdivé a kvalitní informace k bývalému památníku a osobnostnímu profilu FP, ochránil před nesmyslnými, často úchylnými a urážejícími exhibionismy ukončením diskuse blokací/mazáním dalších příspěvků na téma FP.

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Bylo by moudré zamyslet se nad povinnou registrací účastníků dalších diskusí. Byla by to první vlaštovka na cestě ke zkvalitnění podobných portálových diskusí.

   (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Ahoj Pavle!
   Tvůj návrh je také řešení, ale já zastávám jiný názor. Budu mluvit obecně. Síla internetu není v tom, že se pod vysloveným, resp. napsaným názorem rozvine diskuse, bohužel většinou bez argumentace, o to ale anonymně vulgárnější. Síla internetu je v tom, že informace je ZVEŘEJNĚNA. Ta mlčící většina (a tentokrát slušná) sebou nenechá manipulovat a informaci si OVĚŘÍ. To je i případ našeho webu. Neočekával jsem souhlasné reakce, ale zásadní je to, že informace o nacistických aktivitách Ferdinanda Porsche jsou zveřejněny. Všechna fakta si slušní a inteligentní lidé ověří (zdroje jsou uvedeny) a souvislosti s tím spojené pochopí (náklady na KC101010 a „památník FP“, vládnutí bývalého starosty Pohanky, informace v mediích atd.). O to mně osobně jde. Agresivní a sprosté reakce anonymů i podepsaných autorů komentářů mě nezajímají, je to pouze JEJICH VIZITKA.

   (0)(0)
   • Pavel Hrstka

    Ahoj Petře.
    Krom poslední věty souhlas. V té poslední větě se názorově lišíme. Z vlastní zkušenosti vím, že slušnost je pokládána za slabost. Poskytnout prostor podobným útokům a urážkám je podle mě určitá míra znehodnocování celé naší práce. Ale já už se zabývám zajímavější věcí a nechám to na vás. V souvislosti s FP mě zajímá už jenom odpověď RRTV a domluvená návštěva Phy.

    (0)(0)
    • Petr Jirásko

     Souhlasím. Všechno bylo již řečeno a napsáno. Rovněž mě zajímá už jen odpověď RRTV.

     (0)(0)
   • Marek

    vzacne s Vami souhlasim a musim priznat ze takovy nazor bych od Vas necekal. beru zpet a omlouvam se za toho soudruha, ten by totiz internet rad zreguloval (ze pane Pavle).
    nicmene stale zastavam rozdilny nazor na kriminalizaci a demonizaci FP a stale se mi nelibi Vase metody ktere jste pouzil pro prosazovani Vase nazoru.

    prijmete prosim mou omluvu za to ze jsem Vas ve svych prizpevcich oznacil za levicaka, nyni uz si svym tvrzenim nejsem tolik jist.

    (0)(0)
    • Petr Jirásko

     Pane anonymní Marku!
     Kdo mě zná, tak ho nálepka soudruha musela opravdu pobavit. Po všech těch Vašich invektivách jste mě rovněž svojí omluvou překvapil (to není u anonymů obvyklé), takže ji přijímám. Jako i Vy, tak i já nesouhlasím s Vašimi názory. Moje "démonizace a kriminalizace FP" (jak píšete) se opírá o práce mezinárodně uznávaných historiků a politologů (hlavně německých!). Nikdy jsem nespekuloval, vždy jsem se držel výhradně citací a argumentů z uvedené literatury (ISBN, čísla stránek, archivní odkazy). Metody, které jsem používal při prosazování svého názoru (jak píšete a s kterými nesouhlasíte), odpovídaly komunikaci s bývalým vedením obce. Komunikace totiž byla nulová! Kdyby byla alespoň elementární a upřímná snaha o řešení, nikdy by to nedošlo tak daleko. Že "památník" zamlčoval nacistickou minulost FP, potvrzuje sám bývalý starosta Pohanka v tisku (MF Dnes, 11. 4. 2013, článek – Nechceme zamlčet temnou minulost) a pokrytecky slibuje nápravu, o kterou mu nikdy nešlo. O jeho "upřímné" snaze tyto informace doplnit snad mluví můj výše uvedený článek – Rekapitulace kauzy "památníku" … .

     (0)(0)
 51. Jan Drozd

  To se nám to tu rozjelo:-) Stejně ale nevěřím, že většina obyvatel Vratislavic by přes známé skutečnosti ponechala památník na svém místě. Lidi totiž ještě nezapomněli, že charakter je víc, než talent. Že morálka je víc než prospěch a spravedlnost je víc než sláva.

  (0)(0)
 52. Petr Neumann

  To je neuvěřitelné. Už se nedivím proč je Český národ takový jaký je. Pokud budeme všichni jako autor článku pan Jirásko, totiž ignoranti a hlupáci, tak se daleko nedostaneme..Gratuluji pane Jirásko a tleskám vám, udělal jste ze sebe typického čecha a váš přihlouplý o flek se bojící starosta také ! Plivu na vás a stydím se, že i já jsem čech !!!!!

  (0)(0)
  • Učitelka češtiny

   TO JE NEUVĚŘITELNÉ!!! Čtyři řádky textu a tolik hrubých chyb! Kdo je asi ten hlupák?

   (0)(0)
 

 
 
previous next
X