Reakce starosty

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
Foto: Liberecký deník / Petr Šimr

Foto: Liberecký deník / Petr Šimr

Přestože jsem od svého zvolení zastáncem toho, aby Vratislavický zpravodaj byl informační měsíčník pro občany Vratislavic, tím pádem apolitický, přesto musím reagovat několika větami a fakty na dopis opozičních zastupitelů.

Chtěl bych zdůraznit, že jsem na 100  % starostou Vratislavic, ale zároveň jsem byl také zvolen zastupitelem v Liberci. Statutární město Liberec se v současné době nenachází v nejlepší finanční situaci. Proto muselo Zastupitelstvo statutárního města Liberec přistoupit k velmi nepopulárnímu, ale o to více nutnému kroku, a to sice ke zvýšení daně z nemovitosti. V  Liberci jsem jako zastupitel povinen zvážit a objektivně zhodnotit dopady na obyvatele a život města jako celku. Pokud by liberečtí zastupitelé neodhlasovali zvýšení daně z  nemovitosti, došlo by zcela nepochybně k zásadnimu omezení, nebo dokonce zdražení některých podstatných služeb pro občany Liberce. Vzhledem k tomu, že Vratislavice jsou městskou částí Liberce, dotklo by se to výrazně i Vratislavičáků, např. ve službách městské hromadné dopravy. Jako vratislavickému zastupiteli se mi podařilo po dlouhých a náročných vyjednáváních u libereckých radních a zastupitelů prosadit nižší koeficient pro výpočet daně, než je uplatňován v  celém zbytku Liberce, tedy z 3,5 na 2,5.

Problematikou vracení navýšení daně z nemovitosti se nadále zabýváme, podstatná je pro nás však příprava metodiky a postupu, který mají pro zastupitele vypracovat odborníci z finančního výboru městského obvodu pod vedením paní Ing. Jany Skalické, a to tak, aby nebyl porušen zákon a aby metodika byla v souladu s platnou legislativou. Na tomto postupu se shodli všichni, tedy i opoziční zastupitelé na prosincovém zasedaní zastupitelstva, což bylo odsouhlaseno pod usnesením zastupitelstva č. 204/12/2011. Do současné doby však zastupitelům finanční výbor zákonný nebo jakýkoli jiný postup nebo metodiku nepředložil.

K  hospodaření městského obvodu mohu říct jen tolik, že finanční situace je skutečně stabilní, vyrovnaný rozpočet městského obvodu není zatížen dluhy a úvěry, jak je uváděno v článku opozičních zastupitelů. Každoročně je prováděn na Úřadu MO Vratislavice n.  N. audit hospodaření renomovanou auditorskou společností, který je následně předkládán zastupitelům ke schválení, a výrok auditorské společnosti zněl vždy, tedy i za rok 2011, bez výhrad.

Vždy se budu jako starosta snažit o rozvážné a smysluplné nakládaní s finanční- mi prostředky, vždy budu mít odvahu vám připravovat ve všech směrech lepší a kvalitnější život ve Vratislavicích, protože tak já chápu roli zastupitelstva, které jste si zvolili. Tomuto postupu budu dávat vždy přednost před ukládáním peněz na účtu některého z bankovních domů. Přeji vám mnoho dalších hezkých dnů.

Lukáš Pohanka

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Komentáře jsou uzavřeny.

 

 
 
previous next
X