Příspěvek k profilu Ferdinanda Porscheho od Prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Kva%C4%8Dek

http://www.historickadilna.fpe.zcu.cz/Kvacek.htm

Na základě mojí písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mně byl poskytnut písemný dokument od prof. Kvačka, který je příspěvkem k osobnostnímu profilu Ferdinanda Porscheho. Tento dokument vznikl na základě požadavku starosty na vedoucího Katedry historie TUL PhDr. J. Pažouta, Ph.D. o zpracování osobnostního profilu FP v kontextu doby a na základě sporu, který vedu se starostou Pohankou a koaličními zastupiteli Vratislavic o charakter památníku FP.

Blíže na odkazu:

http://nasevratislavice.cz/otevreny-dopis-zastupitelum-vratislavic-n-n/

Zcela nepochybně by se občané o tomto dokumentu nic nedozvěděli, protože je v přímém rozporu se servilním životopisem FP na oficiálním webu vratislavice.cz., ve kterém se lidem lživě vnucuje představa o zneužití FP nacistickým režimem a účelově se zatajuje jeho aktivní a dobrovolná účast na budování konečného vítězství nacistického Německa.

Oficiální životopis FP je na:

http://www.vratislavice.cz/rodaci/ferdinand-porsche

Následuje přepis textu prof. Kvačka.

(Prof. Kvaček ve svých 81 letech nepoužívá PC, což je pochopitelné. Jeho text je ovšem lehce čitelný a jasný i při své stručnosti. Profesor Kvaček je významným českým historikem a je pamětníkem společenského prostředí 2. světové války. Jeho příspěvek k profilu FP je proto velmi cenný.)

K profilu Ferdinanda Porscheho (1875-1951)

Ferdinand Porsche byl nepochybně mimořádnou tvůrčí osobností, i do jeho života a působení se však citelně promítala doba. Technický talent a konstrukční schopnosti prokazoval od středoškolských let. Ve vídeňských firmách dostával příležitost je rozvinout, přišly úspěchy, např. elektromobil Lohner-Porsche oceněný i v zahraničí. V roce 1912 Porsche narýsoval motor, vzduchem chlazený čtyřválec, z něhož koncepčně vzešly motory pro Volkswagen a Porsche.

Za první světové války pracoval – jak bylo u význačných techniků obvyklé – pro rakouský válečný průmysl a byl za to také vyznamenáván vysokými vojenskými řády a čestným doktorátem. Po válce žil převážně v Německu, stal se technickým ředitelem závodu Daimler-Motoren, načas ale působil v Rakousku u Steyer-Werke. V roce 1931 si ve Stuttgartu založil konstrukční kancelář, vznikaly tu monoposty Auto-Union představované hlavně na berlínském okruhu Avus.

Nacistický režim chtěl využít jeho schopností a Porschemu to usnadnilo soužití s ním. Hitler začal klást důraz na motorizaci, „silnice pro auta“ byly však plánovány už před rokem 1914, nových bylo do roku 1942 postaveno 3800 km. Motorizace národa se považovala za rozhodující předpoklad motorizace branných sil. Propagandisticky se sliboval vznik dostupného „lidového vozu“. Jeho konstrukcí pověřil Hitler Porscheho, s nímž se blíže seznámil v roce 1934. Mělo jít o snadno udržované auto v ceně středního motocyklu, s nízkou spotřebou paliva a vzduchem chlazeným motorem. Ustavila se Společnost k přípravě německého lidového vozu, v jejímž tříčlenném vedení byl také Porsche. Zakázku na tento vůz Porschemu potvrdil také Říšský svaz automobilového průmyslu. Počítalo se s tím, že se dokonce zbuduje město pro výrobu „vozu Kraft durch Freude“ – Wolfsburg.

V roce 1938 předvedl Porsche Hitlerovi zkušební model Volkswagenu, který měl najeto už přes dva miliony kilometrů. V té době byl Porsche již tři roky německým občanem, v roce 1935 se vzdal občanství československého. Bylo to v době, kdy se stále zřejměji vyostřovaly vztahy Německa k Československu a země se militarizovala. Československo zachraňovalo mnohé antifašistické a pronásledované Němce, některým udělilo i občanství, třeba spisovatelům Heinrichu a Thomasu Mannovi (laureát Nobelovy ceny).
Militarizace byla zanedlouho znát i na osudu civilního lidového vozu. Přednost dostala jeho vojenská varianta, „lidovým vozem KdF“ se od září 1939 odjíždělo na frontu. Do konce války vzniklo více než 50 tisíc „lidových vozů“ pro wehrmacht – podle projektu 82, „Kugelwagen“. Odstraněna byla karosérie, vzniklo místo pro tři vojáky, kulomet a munici. Za přípravu „lidového vozu“ a vůbec za své celkové postoje dostal Porsche Německou národní cenu za umění a vědu. Cena měla být protiváhou Nobelovy ceny, obdrželi ji mj. další významní technici pracující pro branné síly jako Messerschmitt, Todt, Heinkel. Porsche byl vyznamenán i řádem Pionýr práce.

Měl nepochybně plnou důvěru režimu, ostatně naplno pracoval na vojenských zakázkách. Podílel se na přestavbě tanků a konstrukci nového typu Tiger – Porschemu to přineslo další řád od Hitlera. Nacistický vůdce s ním přestavbu a novou konstrukci tanků osobně projednával. V případě pochyb létal Porsche Hitlerovým letadlem řízeným führerovým pilotem Bauerem ke všem velkým tankovým jednotkám na východní frontě, aby vyzkoušel stroje a úpravy z hlediska vhodnosti pro bojiště a získal z první ruky zkušenosti a přání tankových osádek. Spolupracoval s ministrem zbrojení Speerem, s nímž se i sblížil.

Porsche byl počítán k samozřejmým pevným součástem režimu. Utvrzeno to bylo i jeho členstvím v nacistické straně (byť s vysokým členským číslem, ale to nebylo vzácností ani u jiných osobností) a jeho zařazením do organizace SS. Stalo se to tak zřejmě na přání samotného Heinricha Himmlera, který budoval SS i jako elitní řád s militaristicko-rasistickým zaměřením a chtěl v něm mít přední státní úředníky, diplomaty, vědce. Porscheho lze počítat k těm „vybraným“ členům, kteří tvořili „ozdobu“ organizace. V prvních válečných letech Porsche jistě věřil na válečné vítězství Německé říše, vládnoucí systém si ho zařadil mezi potřebné, jedinečné tvůrčí osobnosti a Porsche toto postavení přijal.

Robert Kvaček (podpis)

Profesor Kvaček se nezmiňuje o té nejstinnější stránce osobnosti FP, kterou je zneužití otrocké práce vězňů koncentračních táborů ve válečné výrobě, kterou vedl a organizoval. Tuto skutečnost jsem popsal již v příspěvku, kde jsou citace z knihy: Guido Knopp – Hitlerovi manažeři.

http://nasevratislavice.cz/mf-dnes-nacista-porsche-lide-odmitaji-jeho-pamatnik/

V otevřeném dopise zastupitelům Vratislavic (viz výše uvedený link) zmiňuji důležitou knihu Roberta Gellatelyho – Kdo podporoval Hitlera, v které celá jedna čtvrtina obsahu knihy jsou odkazy na jiné zdroje a archivní materiály (celkem 1575 odkazů). Právě v této knize jsou další důležitá fakta o aktivním přístupu FP k otrockému zneužívání vězňů koncentračních táborů. Pro úplnost uvádím citace z této knihy s příslušnými odkazy.

Robert Gellately – Kdo podporoval Hitlera

(Společenský souhlas a režimní nátlak v nacistickém Německu)

Vydal PROSTOR 2003, ISBN 80-7260-082-6

Str. 236

Počátkem roku 1942 se k dychtivému zájmu kapitánů německého průmyslu o uzavření dohod s SS připojil i slavný podnikatel Ferdinand Por­sche. Jeho návrh na využití vězňů při výstavbě slévárny získal Hitlerovu podporu [1338]. Porsche při jednáních s SS rozhodně netrpěl nesmělostí a ráz­ně prosazoval vlastní představy [1339]. Volkswagen pod Porscheovým vedením založil koncentrační tábor výmluvně pojmenovaný „Arbeitsdorf“ (Pracovní vesnice). V dubnu 1942 se jeho brány otevřely prvním 500 vězňům z Neuengammeu, kteří měli začít budovat slévárnu lehkých kovů.

… Z pohledu rozvojových plánů SS byl experiment v „Arbeitsdorfu“ hodnocen jako vcelku úspěšný [1340].

… Volkswagen na jaře 1943 horlivě usiloval o výsadní postavení hlavního výrobce „raketové střely“ (Flugbombe). Chtěl proto využít levné pracovní síly a vystavět koncentrační tábor v Laagbergu ležícím něco přes tři kilo­metry od hlavní výrobní základny Volkswagenu ve Wolfsburgu [1341].První vězni, mezi nimiž se nacházelo hodně někdejších odbojářů, byli Francouzi, Holanďané, Rusové, Poláci a Španělé. Jejich počet dosahoval zhruba 800. Ve Volkswagenu je čekaly stejně nepřívětivé podmínky jako v Neuengammeu, odkud většina přišla [1342]. V březnu 1944 Ferdinand Porsche dosti neústupně trval na tom, že 3500 vězňů nasazených v té době ve výrobě Volkswagenu nestačí a je zapotřebí dalších [1343].

Str. 243

S blížícím se koncem války se ukázala neschopnost Německa vězeňskou pracovní sílu efektivně využít. V čase nejnaléhavější potřeby mobili­zovala pouze „několik stovek tisíc“ táborových vězňů, z nichž se jen zlomek zapojil do výroby [1387]. Tyto počty mohly byt dozajista vyšší, kdyby příslušní­ci SS či zástupci soukromého průmyslu více dbali o životy vězňů a zajistili jim lepší podmínky. Soukromé podniky však v tomto ohledu projevovaly mizivou snahu a vysokou úmrtnost vnímaly jako nutnou součást provoz­ních nákladů. Kolik vězňů obojího pohlaví při práci v německém průmys­lu zahynulo, není zatím přesně známo. Jak jeden autor nedávno napsal o firmě Daimler-Benz, tehdy se myslelo jedině na to, že „čím větších roz­měrů podnik za války nabyde, tím lepší bude jeho startovní pozice v poválečné době“ [1388].

Poznámky:

Str. 344

[1338] Písemná podoba Hitlerova příkazu (z 11. ledna 1942) je přetištěna v: Klaus-Jörg Siegfried (ed.), Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit im Volkswagenwerk 1939-1945: Eine Dokumentation, Frankfurt nad Mohanem 1986, str. 61n.

[1339] „Aktenvermerk“, setkání, na nichž si Porsche s Oswaldem Pohlem a dalšími ve dnech 29. ledna a 3. února 1942 vyjasňovali podrobnosti ohledně koncentračního tábora „Arbeitsdorf“, nyní přetištěno v: Klaus-Jörg Siegfried (ed.), cit. d., str. 63n.

Pozn.: SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, šéf SS-WVHA (správa a organizace koncentračních táborů), po válce odsouzen a popraven za válečné zločiny.

[1340] Hans Mommsen, Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf 1996, str. 496-515.

[1341] Hans Mommsen, Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf 1996, str. 766nn.

[1342] Hans Mommsen, Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf 1996, str. 772-799.

[1343] Hans Mommsen, Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf 1996, str. 861.

Str. 347

[1387] Rainer Fröbe, „Der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen und die Perspektive der Industrie, 1943-1945“, v: Ulrich Herbert (ed.), Europa und der „Reichseinsatz“: Ausländische Zivilarbeiter, Kreigsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991, str. 361n.

[1388] Birgit Weitzová, „Der Einsatz von KZ-Häftlingen und jüdischen Zwangsarbeitern bei Daimler-Benz AG (1941-1945): Ein Überblick“, v: Hermann Kaienburg (ed.), Konzentrationslager und deutsche Wirtschaft 1939-1945, Opladen 1996, str. 169-195.

Koncentrační tábor Neuengamme (pobočka koncentračního tábora Sachsenhausen)

http://www.panzernet.net/php/index.php?topic=1763.0

Postupně uvedené dokumenty na webu nasevratislavice.cz zcela jednoznačně dokazují aktivní a dobrovolnou účast Ferdinanda Porscheho na budování nacistického Německa. Byl exponovaným nacistou a pro vítězství „Drittes Reich“ činil zcela dobrovolně vše, co bylo v jeho silách.

Památník Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích je z těchto důvodů skandální! Uráží všechny slušné a demokraticky smýšlející občany nejenom Vratislavic!

Osobní odpovědnost za tento stav nese starosta Pohanka a s ním všichni koaliční zastupitelé.

(Pozn.: Do dnešního dne jsem nedostal jedinou odpověď na můj otevřený dopis zastupitelům, na který ukazuje výše uvedený link.)

Ing. Petr Jirásko, Ph.D.

Vratislavice, 6. července 2013

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

72 komentářů u článku Příspěvek k profilu Ferdinanda Porscheho od Prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.

 1. Lukáš Malý

  Mě tedy památník neuráží a nepřijde mi zas tak skandální. Je fajn se podívat jaká parádní auta vznikají z odkazu našeho rodáka, to jen vy stále vytahujete tuto záležitost. Myslíte, že lidé z projektu Mannhatan měli velkou radost při svržení bomb na Hirošimu? To byste nejradši památních zavřel a zboural?

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Asi by Vám neuškodilo, kdybyste navštívil třeba koncentrační tábor Osvětim, Terezín nebo Památník Lidice. Možná by Vám došlo, o čem píšu.

   (0)(0)
   • Lukáš Malý

    Navštívil jsem, děkuji. Ale koukám, že bude stačit změna názvu a hned to bude lepší!

    (0)(0)
    • Petr Jirásko

     K Vašemu ironickému tónu poznamenávám. Kdybyste si nezaujatě přečetl v časové ose mnou napsané texty, věděl byste, že v kauze „památník FP“ jde hlavně o doplnění životopisných informací o nacistické minulosti FP, které tam právě nejsou uvedeny. Jde o členství FP v NSDAP, v SS (Oberführer), jde o nacistická vyznamenání (např. SS-Ehrenring), jde o aktivní organizování otrocké práce vězňů koncentračních táborů, jde o jeho důvěrné vazby na vrcholné vedení nacistického Německa atd. O tom se v dnešním článku v MF Dnes píše: „… přičemž by uvnitř byl text o jeho fašistické minulosti“. Správně je samozřejmě „… o jeho nacistické minulosti“. Neobdivujte v „památníku“ jenom ta auta, ale někdy si i přečtěte pozorně to, co je tam napsáno a přemýšlejte i o tom, co tam napsáno není. A na závěr. Dovedete si představit, že budou uvedena tato jeho doplňující životopisná data na objektu, který se jmenuje „památník“?

     (0)(0)
  • Stanislav Krčma

   Pane nenechte se strhnout. Viděl jste někdy film Schindlerův seznam ?? Ten člověk má za záchranu stovek židů v Izraeli památník. Ferdinand Porsche za záchranu stovek Německých Polských a Ruských vězňů nemá ani ceduličku ve vlastní obci.
   Pro toho kdo není úplně zaslepený:

   Úmrtnost v koncentračním táboře Neuengamme byla neuvěřitelná jen v únoru 1945 tam zemřelo 2500 vězňů a to nebyl vyhlazovací tábor. Z 50 tisíc vězněných se jich konce války nedožila ani polovina.

   Úmrtnost v koncentračním táboře „Arbeitsdorf“ to bylo celkem 6 slovy šest lidí u nichž ovšem nenastala smrt fyzickým násilím.

   Dámy a pánové. Přečtěte si životopis třeba... Spéra a pochopíte proč dostal jen dvacet let místo opráky. A pan Porsche .... Byť by jeho pohnůtky byly jakékoli... Chtě nebo nechtě zachránil před jistou smrtí půlku cca 800 vězňů.
   Zdá se vám to málo..... Zachránil někdo z vás aspoň jednoho člověka před smrtí hladem nebo ubitím?

   Ach jo.

   (0)(0)
 2. Petr Jirásko

  Komentář k článku v MF Dnes z 12.7.2013
  http://liberec.idnes.cz/clanek.aspx?c=A130712_083941_liberec-zpravy_tm

  Především děkuji redakci MF Dnes, že neztratila zájem sledovat kauzu „památník FP“. V oficiálních médiích Vratislavic (Vratislavický zpravodaj, web vratislavice.cz) se občané o kauze nedozví nic, na což jsem již dříve upozorňoval. Moje nedůvěra ke starostovi Pohankovi se odvíjí od následujících faktů. V dopise starosty z 9.5.2013 mně starosta sděluje, komu zadal historické studie, kdy budou vyhotoveny a POZOR! - poslední věta dopisu … cituji: „Osobně doufám, že to bude co nejdříve a o dalším vývoji Vás budu neprodleně informovat“.

  http://nasevratislavice.cz/wp-content/uploads/2013/06/porsche-studie.jpg
  http://nasevratislavice.cz/otevreny-dopis-zastupitelum-vratislavic-n-n/

  Ovšem od 3.5.2013 byl již posudek prof. Kvačka v šuplíku starosty!!! Toto jsem se dozvěděl teprve na základě mojí oficiální žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím až 1.7.2013 (tedy po mojí žádosti, doporučeném dopise z úřadu a zaplacením 7,-Kč za kopie). Takto si představuje starosta Pohanka okamžitou informovanost. Jeho taktikou je samozřejmě oddalování jakýchkoliv řešení a sdělování informací, které se střetávají s jeho zájmy, do co nejzazších termínů. A není to pouze v této kauze. Snaha o nápravu informovanosti mezi občany a úřadem je jeden z důvodů vzniku tohoto webu. Starosta Pohanka sleduje pouze své zájmy a neohlíží se na názory občanů a opozice, které nerezonují s jeho představami. K tomu slouží hlasovací mašinérie 8:7 v zastupitelstvu a Vratislavický zpravodaj. Výsledky jednání s Pavlem Jelínkem, bývalým předsedou liberecké Židovské obce, budou bezpochyby opět „odročeny“.

  (0)(0)
 3. U zmiňovaného článku v MF Dnes mě tak trochu zarazily internetové reakce některých spoluobčanů k článku o F.P. Je smutným zjištěním, že přes nezpochybnitelné argumenty věc stále vnímají téměř jako dehonestující kampaň F.P. za každou cenu. Dokonce snad z pochybných a nízkých pohnutek autorů, ke kterým se také hlásím. Vyzdvihují kvality vozů Porsche, touhy vozit se v nich a v mírnějších případech se hledají kompromisy, jak ten Vratislavický problém zklidnit a utišit.
  Až jsem si položil otázku, proč stále jitřit nálady pro minulost, která sice do přítomnosti zasahuje, ale už pouze auty, po kterých mnozí touží a obdivují je ? Proč jim bránit v tom, co si zaslouží ?
  V tu chvíli se ale vynořila další otázka. Proč se tolik kvalitních historiků minulostí zabývá ? Kromě profesní kariéry a plynoucích příjmů asi zejména proto, aby se lidé ze svých chyb poučili a příště se jich vyvarovali. Jak vidět, ne všude se takový záměr daří.
  U nás se nyní musí žít teď hned a to co nejlépe. Nesnáze s historií, často i s budoucností, není vhodné si připouštět a když už se nějaký šťoura najde a nedovolí ignorování, musí se najít rychlý způsob umlčení. Připadá mi, že dnešní styl je často příčinou i následkem současně.
  Záměr obce hlásit se k rodovému původu zakladatelů, majitelů a konstruktérů významné automobilové značky je vcelku správný. Avšak pro propojenost jeho nejvýznamnější části, z tohoto pohledu, s nacistickou mašinérií a jejími následky je to téma citlivé. A zde starosta Pohanka na celé čáře zklamal, téma nezvládnul, otevřel pověstnou Pandořinu skříňku a pod tlakem následků lže a kličkuje jako zajíc, jen aby jeho politická kariéra a ambice nebyly poskvrněny. Stačí se jenom znovu podívat na data v příspěvku pana Jirásko v souvislosti s šuplíkovou metodou starosty.
  O to víc si vážím pokusu pana Pavla Jelínka, při návštěvě starosty Pohanky, napravit jeho "přehmat a zapíranou a obhajovanou neznalost" v souvislosti s památníkem F.P. ve Vratislavicích. Budou-li všechny tyto snahy k něčemu, čas ukáže. Starostovy kvality již odhalil.

  (0)(0)
 4. Záměrná (ne)informovanost Vratislavických spoluobčanů o vývoji klauzy "památník Ferdinanda Porsche" prostřednictvím Vratislavického zpravodaje je tak do nebe volající, že zde poznámky o zneužívání zpravodaje k osobní starostově propagaci už nemohou obstát. To už se dá směle nazvat záměrným společným dílem rady obce, která se tím bezesporu snaží formovat názory voličů před dalšími blížícími se volbami a zajistit si tak prospěch za peníze daňových poplatníků.
  Potvrzuje to i odpověď starosty na mou otázku na posledním zasedání ZMO, zda již nalezl politickou vůli ke změně článku 6 statutu komise / redakce zpravodaje, jak sliboval, který "opravňuje" redakci k defakto neomezeným manipulacím články - názorovými příspěvky občanů. Je nabíledni, že se jedná o obyčejnou názorovou cenzuru s politickým pozadím.

  (0)(0)
  • Lukáš Malý

   Já být starostou, tak se ve Zpravodaji zveřejňuji jak to jen jde! Nevím jestli si pamatuji dobře, ale o památníku proběhla anketa a většina lidí nebyla proti. A ještě k Vašemu dřívějšímu příspěvku, já si třeba nemyslím, že je to dehonestující kampaň FP, jen mi to přijde už trapné, jak to neustále vytahujete dokola (jak kdyby se tu neděli závažnější věci).

   (0)(0)
   • Petr Jirásko

    Souhlasím s Vámi. Vytahovat Porscheho v neděli by bylo opravdu trapné. To se většinou relaxuje.

    (0)(0)
   • Pavel Regner

    ... nedělY závažnější věci:)

    (0)(0)
 5. Kdyby ve zpravodaji exhiboval Malý místo Pohanky, vyšlo by to evidentně na stejno. Laciní populisté, chtějící se hřát ve výsluní jiných, jsou častými potížemi tohoto politického systému. Současná situace kolem památníku F.P. ve Vratislavicích to jen potvrzuje. Pan Pohanka si před vstupem do "záře F.P" opomněl dostatečně ověřit, jedná-li se o zář, či naopak temný stín. Také asi viděl hlavně slávu sportovních vozů a chtěl si vydobýt ostruhy úspěchu původně muzeem Porsche s krásnými vozy, kterými by své voliče úspěšně ohromil a oslnil.
  Ale nezoufejme. Pokud se vám, pane Malý, podaří vstoupit do politiky, čekají na vás další rodáci a možnosti budování dalších potenciálních památníků. Konrád Henlain sice nepostavil auto a spíše rozbíjel, ale při troše vůle různých badatelů a vystrašených odborníků na historii by se jistě zvládla i tato postava. A nakonec ještě plejáda lidí, skutečně tvořících Vratislavice - Maffersdorf: nezaslouženě opomíjený Rod Ginzkey, Bartel a další. Stačí se jen zajímat. Ne jenom snít, jak nastupuji do vozu Porsche.

  (0)(0)
 6. Jan Zelený

  Vážený pane Jirásko domnívám se že takovýto "hon na čarodějnice"ve Vašem provedení je více jak směšný.Co uděláte se všemi komunisty,kteří byli v KSČ jenom proto že jim nic jiného nezbývalo?Budou-li všichni zavrženi tak jako FP,kolik vás asi ve Vratislavicích zbyde?Mimochodem sám jsem za komunismu přišel o zaměstnání jen proto že jsem se neúčstnil dobrovolné brigády na počest 50 výročí KSČ.Kolik asi lidí bylo postiženo komunismem?To Vás ale asi moc nezajímá.

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   K výše uvedeným historickým skutečnostem (k nacistické minulosti FP) nemáte pravděpodobně co říct a oháníte se proto komunisty. To je obvyklá argumentace těch, kteří konkrétní historická fakta z různých důvodů popírají a předhazují nesouvisející témata. To zas připadá směšné mně.

   (0)(0)
 7. Martin Compel

  Vážený pane Petře Jirásko a ostatní odpůrci památníku FP, upřímně lituji Vašeho postoje. Takto Vaše bezvýznamná obec přijde v zapomnění, a o to, z čeho jste mohli těžit nemalé fin. prostředky a výhody díky zviditelnění, nenávratně přijdete. Jen díky své hlouposti, slepotě, netoleranci, nepochopení. Na Vaše reakce se netěším a zřejmě je nebudu ani číst. A nebude-li můj komentář zveřejněn, berte to jako upozornění, nikoli výhružku, budu postupovat stejně jako Vy.
  P.S. Což takhle navrhnout vymazat Vratislavice rovnou z mapy, když významným rodákem byl člen SS ??

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Nevážený pane Compele. Je mi lhostejné, zda-li budete mou reakci číst, protože mi víc záleží na tom, aby se naše obec přiřadila k těm akcím v Evropě a ve světě, které se od zločineckých praktik nacismu a fašismu oprávněně a veřejně distancují. Jsou důležitější morální a etické hodnoty, než pochybné finanční prostředky a jakési neurčité zviditelňování se obce, o kterém se zanícením sobě vlastním tak vášnivě píšete.
   Vaše narážky na naši hloupost, slepotu, netoleranci a nepochopení jsou za hranou jakéhokoliv vkusu a osobně je vnímám jako ubohé a podlé urážky člověkem, který by asi za peníze prodal vlastní rodiče. Sbohem.

   (0)(0)
   • Pavel Novotný.

    Pane hrstka když jsou tak úžasně pokrokový a spravedlivý chtělo by to trošku víc odvahy a pustit se to bolševioků všeho druhu kolem nás. Co vy na to ? Jejich komunistický gulagy nebyly o nic humánější než nacistický koncetráky a člověk by neměl pocit , že se dívate jen jedním smětem. Ale asi máte pravdu, v Evropě se to teď moc nenosí páč ta s Rusákáma potřebuje obchody se surovinou a s našima grázlama z KSČ, kterýma se to jen hemží ve všech partajích si rady nevíme. Tak co ? Kopnem do mrtvýho, typicky hrdinské pro malého člověka. Co dalšího trapného potřebujete udělat pro své zviditelnění ??

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Pane Novotný, nikdy nebylo mým cílem se zviditelňovat a navíc kopáním do mrtvého, jak mě předhazujete.
     Komunistické gulagy jsou asi téma rozsáhlé a na běžného občana komplikované a měli by se jimi zabývat profesionální historici.
     Na rozdíl od nich je kontroverznost Ferdinanda Porscheho zmapována německými historiky dokonale.
     Pokud někomu takovému vedení obce za "státní" peníze staví památníky, mělo by svým občanům svůj záměr včas sdělit, vysvětlit, případně obhájit před jejich námitkami.
     Nikdo při tom nebrání soukromým iniciativám památníky stavět a prezentovat je, je-li to v souladu s platnými zákony naší vlasti.
     Máte-li právně relevantní důkazy o komunistických zločinech, pranýřujme je. Obávám se ale, že když si s tím zatím neporadili obratní právníci, jsem já na něco takového opravdu malý.

     (0)(0)
   • Martin Compel

    Pane Hrstko, je mi Vás líto...

    (0)(0)
 8. náhodný kolemjdoucí

  Možná by obci i regionu více prospělo, kdyby se pánové takto horlivě vrhli na vymýcení žijících aktérů komunistických zvěrstev a porevolučních podvodníků a zlodějů z veřejných funkcí a nebudovali si pochybnou publicitu na dávno nežijící osobě světově známého konstruktéra. Z faktu, že F. Porsche se narodil ve Vratislavicích může obec i region těžit. Zbytek je historie. Ale z tohoto hysterického honu na čarodějnice si tak maximálně urve ostudu.

  (0)(0)
  • Martin Compel

   Nezbývá, než s Vámi souhlasit. Krátce, jasně, stručně... já to zkoušel polopatě, ale stejně jsem nebyl pochopen...překvapivě

   (0)(0)
 9. Petr Jirásko

  Jsme svědky mnoha zajímavých reakcí (tento web, iDnes, MF Dnes, Porsche Club, … ). Lze je v podstatě rozdělit do dvou skupin.

  1.
  Jsou to reakce lidí, kteří popírají jakákoliv historická fakta. Když mluvím o faktech, mám na mysli archivní dokumenty (odborné knihy a komentáře psané profesory politologie a historie, Bundesarchiv, atd.), které přesvědčivě dokazují určitou historickou událost. Do této skupiny popíračů jakýchkoliv přesvědčivých důkazů o nacistické minulosti FP patří skupina lidí v okruhu pana Milana Bumby (Prezident Porsche Classic Clubu). S těmito lidmi diskutovat nejde, je to něco, jako diskutovat s muslimem o Bohu. Pro ně platí pouze jedna „pravda“. Otevřete si jejich webové stránky a přesvědčte se sami (boj za očištění dobrého jména FP). Všimněte si, že nikdo z nich není schopen reagovat na žádný předložený argument, který jsem ve svých komentářích uváděl, dokumentem vyvracejícím nacistickou minulost FP. Jejich argumenty obhajující morálně lidský charakter FP (o kterém výhradně mluvím) jsou prázdné a jsou to pouze jejich zbožná přání. Vždy jsem důsledně citoval a uváděl zdroje. Nikdy jsem se nepouštěl na tenký led domněnek. A už vůbec nechápu, že se jejich zloba obrací proti vedení obce a proti mně. Proč nebombardují nakladatelství nebo autory knih, na které jsem se odkazoval?!

  Pan Bumba snad opravdu nečte nic jiného, než automobilové příručky. Ve svém otevřeném dopise starostovi obce Vratislavice píše (cituji): „Pokud by byly Vratislavice n/N například v USA, byly by dnes známé po celém světě, stejně jako je třeba Memphis, kde se narodil Elvis Presley.“ Pan Bumba asi přehlédl, že v americké Atlantě zamítli pojmenovat i ulici po FP!.

  Charakter této skupiny lidí docela přesvědčivě vystihuje jeden diskutující na jejich www stránkách … (cituji): „Neznám dokonale historii, ale jedno vím určitě, nebýt něho ( … jeho), tak mi nestojí v garáži mazel.“

  2.
  Druhá a obsáhlejší skupina jsou například výše uvedené komentáře. Jde v podstatě o toto: … to je dávno, to mě nezajímá, proč se radši nestaráte o dnešní rozlezlé komunisty a estébáky atd. Na to nelze jednoduše odpovědět, ale diskuse s touto skupinou nejlépe charakterizuje jeden „metaftip“ o konverzaci hosta s číšníkem:

  Host: „Dal bych si kávu“.
  Číšník: „Chcete černý čaj nebo zelený“.
  Host: „Chtěl bych kávu“.
  Číšník: „Ještě vám můžu nabídnout ovocný čaj“.

  Kauzu „památníku FP“ pokládám za uzavřenou a dále již nebudu reagovat. Obec Vratislavice se za působení bývalého starosty Pohanky chtěla přiživit na rodákovi, který si o Vratislavice ani „neopřel kolo“. Panu Bumbovi nic nebrání, aby v rámci soukromých aktivit a peněz (na rozdíl od Vratislavic) dál propagoval jméno FP. Je to jeho právo jako představitele zájmové skupiny lidí. Vratislavice jsou spravovány z veřejných peněz a kompetentní vedení obce nerealizuje kontroverzní projekty typu „památník FP“. Doplňující text, který je na expozici uveden, je pouhou zkratkou osobnostního profilu FP, do kterého nacistický režim výrazně zasáhl. Nevidím jediný důvod, proč by tato skutečnost měla být před veřejností zatajována. Doba účelových a zkreslujících informací je snad pryč.

  (0)(0)
 10. MArtin

  Nechápu proč odstranit fakt, že FP byl geniální technik a zároveň samozřejmě nelze zamlčet jeho minulost. Co takhle vymazat třeba automobilku TATRA ta má taky německé kořeny a válečnou minulost. Po válce Vám asi hodně slavných rodáků zbylo. :-)MArtin

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Přemýšlím o tom, MArtine, zda je vaše reakce skandálně ubohá, nebo svým záměrem hloupě provokativní.
   Kdyby nebylo druhé světové války, pravděpodobně by opěvovaný brouk místo loga Wolksvagen mohl nést logo TATRA. I s těmi kořeny se mýlíte, Pan Hanz Ledwinka v Kopřivnické továrně v době Rakouska-Uherska začínal jako učedník. A z nesmírně talentovaného a zručného řemeslníka to oprávněně dotáhl na šéfkonstruktéra v prvorepublikové Tatře. Německé prušáctví mu vadilo stejně, jako jiným jeho spolupracovníkům. Přes svá skutečně geniální řešení, páteřový rám, vzduchem chlazený motor a uspořádání motoru s převodovkou dospěl k řešení koncepce, kterou Porsche využívá dodnes. Koncepce, která se po válce stala předmětem mezinárodní arbitráže, po které musela být za zneužití patentů firmou Wolksvagen Tatra odškodněna 3 MIL. marek. Zkus si občas přečíst literaturu s historickými fakty a nečti jenom jednoduché reklamy.

   (0)(0)
 11. Jan Drozd

  Pane Jirásko, díky za to, co děláte. Já o "problematické minulosti" pana Porscheho třeba neměl tušení, asi tak jako většina prostého lidu:-) Teď se to ví. A pokud chceme říct, že se tu narodil schopnej konstruktér (nevím, jestli je na to potřeba expozice), měli bysme taky umět říct to druhý. To je fér, ne?

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Ano, přesně o to mně jde, "říct A i B, pro i proti". Doposud bylo jen A, já na základě faktů (odkazů) vyslovuji i B. Toť vše. V záplavě internetových demagogických útoků Vám děkuji za odvážný názor.

   (0)(0)
 12. Miroslav Kozák

  Vážený pane Jirásko, nesmírně Vám fandím ve Vaší snaze uvádět věci na pravou míru. V dnešní době, kdy jsou dějiny přepisovány mnohem více, než kdy jindy, a pro mrzký peníz, osobní populismus a kdo ví co ještě jsou ze "zločinců" uměle vyrábění div ne národní hrdinové a buditelé, si Vaše počínání vyžaduje velkou dávku osobní statečnosti. Na druhou stranu se nedivte společnosti, jejíž političtí vůdcové mají sice plná ústa o historickém poučení a vypořádáním se z minulostí, přitom ve své vlastní zpupnosti a namyšlenosti ani neví, že jejich vlastní rétorika pochází ze slovníků těch, které tak rádi kritizují a jejichž návratem tolik straší národ. Pamětníci vymírají a dějiny se doposud vždy psaly podle potřeb těch nejmocnějších. A ti dnes nepotřebují, aby si národ pamatoval kdo lidé jako Porsche, Henlein nebo Frank byli. Možná i proto, protože nebýt jich a jim podobných, nemusela by tato zem mít tak pohnutý osud národa a kdo ví, možná by se její dějiny ubíraly úplně jiným směrem, než jaký známe dnes. Ještě jednou dík Vašemu úsilí.

  (0)(0)
 13. Jiří Pospíšil

  Velmi by mne zajímalo jakým právem si pan Hrstka dovoluje kázat o morálce a spravedlnosti...stačí si jednoduše zadat jeho jméno do Googlu...a ejhle co nám nevyleze ? www.podvodnici.net a jeho až pohádkové příběhy o tom proč není možné vrátit dlužné peníze ! Smutné na tom je, že těch příběhů je víc než jeden...stačilo by však jediné : vynaložit stejnou snahu na zaplacení dluhů jakou věnuje dehonestování F. Porsche...to je však jiný příběh... 🙂

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Na vyprávění pohádkových příběhů jsou ve Vratislavicích jiní kadeti. Stačí si vzít do ruky anonymní materiál "Vratislavický občasník č.1"
   Upozornění na opomíjení historických skutečností v souvislosti s F.P. není dehonestací, kázáním o morálce a spravedlnosti, ale nápravou chyb jiných.

   (0)(0)
 14. Alex

  Co to máte v těch Vratislavicích za megaidiota jménem Jirásko? Zrovna dnes - 16.12.2013 jsem se dočetl na iDnes.cz jak firma Porsche u vás navždy zrušila expozici vozů, samozřejmě v souvislosti s akcemi tohoto mentálně retardováného jedince. Škoda, teď už skutečně není žádný důvod vaši obec navštívit. Jen doufám, že to občanům obce brzy dojde, že žabomyší pitomosti nemá cenu řešit ad absurdum a pěkně si tohoto obecního blba "podá", aby jej už příště takové zhovadilosti nenapadaly.

  (0)(0)
  • Martin Křeček

   Chtěl jsem regovat na váš názor, ale nějak se to nepodařilo a přidal jsem to jako další komentář ne jako odpověď na váš příspěvek. Takže reakce viz níže...

   (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Na neustálé lži a urážky, o kolik a o co Vratislavice příjdou díky křupanským následkům za zveřejnění zamlčovaných informací o minulosti F.P., je čím dál únavnější reagovat. Proto se věc musí vzít z gruntu a jednou pro vždy v tom udělat jasno.
   Podle informací úřadu, vyžádaných v souladu se zákonem o volném přístupu k informacím, stála stavba památníku 2,5 MIL. Kč. (stavba, která v původním návrhu projektu vůbec nebyla)Podle další neoficiální informace z letošního roku, stála cca 20 MIL. To je téma pro kontrolu KV, o kterou jako občan zastupitelstvo požádám. Těch 20 MIL. je ale pravděpodobnější. To by poznal i student I.ročníku stavební školy. Navíc je třeba připomenout, že jediným plátcem byla obec a žádné dotace, slibované panem Pohankou před jeho služební cestou do Bruselu na památník nedostala.
   Na druhé straně, podle stejného zákona o informacích, památník navštívilo v roce 2012 1.500 platících návštěvníků. Podle ceníku vstupného, budu-li počítat, že těch 1.500 návštěvníků byli výhradně dospělí, bylo inkaso 15.000,- Kč za rok !
   Budu-li počítat, že návštěvníci utratili ve Vratislavických hospodách průměrně 100,- Kč za oběd, znamená to obrat pouhých 150.000,-Kč za rok! Pokud taková útrata opravdu byla a Liberecké restaurace byly ignorovány.
   Jestli si někdo myslí, že občané budou ze svého dotovat takovou Pohankovu černou díru na obecní peníze, měl by být na omylu.
   Jiný ekonom, prezident Porsche Classic Clubu, pan Bumba, by měl své nekonečné výtky k vedení obce o jejím neprozíravém jednání v propagaci slavného rodáka pro vrtochy nějakých aktivistů, své otevřené dopisy doplnit a podpořit zpracovanou ekonomickou úvahou. To však nikdy neudělal a podle mě ani neudělá, protože by byla výrazně v červených číslech.
   V jádru ale peníze na propagaci rodáků nejsou tím nejdůležitějším. Důležité je, takovou propagaci zajistit komplexními informacemi, na které má každý daňový poplatník právo. Nikoliv jejich selekcí.
   Takovou selekci informací nechť si dělá pan Bumba za své ve své firmě.

   (0)(0)
 15. Martin Křeček

  Nechápu, že to, že se do expozice doplní několik vět o problematické minulosti FP, někomu vadí. Pokud se něco platí z veřejných peněz, má to být objektivní, má to popisovat kladné i záporné stránky věci. Pokud tohle někomu vadí, tak ať si ta auta klidně odveze.
  To nedokážete akceptovat, že geniální konstruktér měl i své stinné stránky? Nebo to dokážete akceptovat, ale má se o nich záměrně mlčet?
  Na vaše urážlivé výroky o iniciátorovi (-rech) této akce nemá cenu reagovat, to vypovídá o něco pouze o vás a každý ví co.

  (0)(0)
  • Moc děkuji za názor. Chtěla jsem napsat něco velmi podobného. Ten, kdo neustále v médiích propírá tuto "kauzu", by si měl uvědomit, že o nic víc než o doplnění faktů na památník (a jeho následné přejmenování na expozici) tu nešlo... Cílem jistě nebylo zrušit ta auta a je naprostý nesmysl podezírat kohokoli z o.s. z tohoto záměru... Jako s vedlejším produktem tohoto mediálního humbuku (který ovšem p. Jirásko nespustil) se s tím ale asi holt musíme smířit - za mě říkám, že to zvládnu. 🙂 Ráda bych v atriu viděla život, který tam chybí (hlavně teď v zimě). A vůbec se nebojím, že se ty prostory nedají využít i jinak.

   Nad diskuzemi na idnes mě mrzí jen jedna věc... Že lidi evidentně bez znalosti věci - nejen jistých aspektů života FP, ale i znalosti Vratislavic a konstrukce celého památníku bědují nad tím, jakých peněz a turistů se naše obec vzdává... Ono je to ale vždycky trochu jinak, to křídlo Kulturního centra, které původně vůbec nebylo v plánu, nás stálo mnoho milionů a nepřineslo sem v porovnáním s tím vůbec nic - jen tuhle "kauzu", která byla rychlou nápravou po výměně vedení obce uzavřená... A která - přes názory médií a mnohých internetových všeznalců - už nějakou dobu není kauzou, která by si zasloužila tolik prostoru...

   (0)(0)
 16. Jakub

  Nechci aby se tu na mě sesypal rozzuřený dav...ale už jistou chvíli celou tuto kauzu sleduji. Sám se zajímám o modelařinu a tak věřte že jsem pročetl spousty dobových spisů ať už tecnických nebo popisujících dobu ( převážně kvůli stavbě dobových diorám ) uvědomuji si chyby nacismu i pana FP i jiných konstruktérů, nadruhou stranu když se posunu v době i zde bylo spoustu lidí kteří spolupracovali s Komunismem tak říkajíc "radši mlč a šoupej nohama" než aby měli problémi oni nebo jejich rodiny. Je to sice můj osoní názor ale pan FP si myslím neměl moc na výběr jesli se chtěl v dané době nějak technicky projevit. To že v dnešní době firma Porsche vyrábí milionové vozy je věc druhá (ostatně lamborgini také začínalo na traktorech :D) Ale zpěk k problému, můj názor je asi takový že ano na památníku by mělo být uvedeno že tento muž takovou historii měl i když nepříliš světlou, nadruhou stranu kolik z nás/Vás jezdí vozy značky volkswagen a nemyslím si že by to byla nějaká propagace nacismu i dkyž VW taky spolupracovalo na technickém vývoji nacistického německa. Popravdě spoustu lidí se tady ohání soubory a výňatky odkazy na spoustu dobového textu, ale mezi námi kde by byla všemi obdivovaná Amerika bez nacistických vědců a operace "paperclip" a věřím že spoustu z vás by si radši vybralo práci u porscheho a alespoň malou vidinu toho že přežiju než jistou smrt v táboře. Doufám že mě tu neoznačíte za nějakého příznivce nacistického německa. Mluvím pouze jen jako nezaujatý pozorovatel celé situace který mátaké leccos načteno jen nemám problém přijmout i tu špatnou stránku věci. Co skusit být trochu hrdý na to, že se ve Vaší obci narodil jeden s velice schopných lidí a techniků, člověk který svým jménem ovlivňuje svět do teď, bez ohledu na to pro jaký režim "fungoval". Znovu zdurazňuji že mi nejde o to někoho napadat nebo urážet, jen na celou věc koukám z trochu jiného pohledu.

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Pane Jakube, přesně tímto způsobem by se mělo o celé kauze mluvit. Váš přístup je správný a na rozdílné závěry má každý právo.
   A o to v celé pseudokauze, kterou, zdá se, někdo přiživuje, nám všem jde.
   Osobně mám za to a na tom si neochvějně trvám, že postaví-li se museum, památník nebo expozice za veřejné peníze, mělo by se zároveň naplnit právo občanů na ucelené a pravdivé informace. A k tomu nedošlo. Pan exstarosta Pohanka byl o stinných skutečnostech minulosti F.P informován ještě před započetím stavby kulturního domu 101010 (viz zápis z jednání ZMO září 2009)a přesto je ignoroval a později v mediální přestřelce v r. 2011 lživě tvrdil, že mu tato minulost F.P. nebyla známa. (vše mohu dokladovat)
   Jádro celé kauzy je v úspěšném docílení nápravy doplněním informací v nápisech expozice. Podotýkám, že po PĚTI LETECH SNAŽENÍ. Odstranění exponátů zástupcem firmy Porsche PHA je podle mě odezvou na hrozný humbuk kolem celé věci, který by mohl být vnímán jako negativní a nevhodná reklama. Který byl rozpoután v souvislosti s další částí. Tou je odstranění cedulí s obecním znakem a nápisem o rodišti F.P.
   Sám jsem byl organizátorem petice na jejich odstranění již v r.2009, kdy jsem podal i trestní oznámení na ZMO pro podezření šíření symbolů nacismu. Přitom jsem vycházel z faktů v publikaci erudovaného týmu Německých historiků "Hitlerovi manažeři". Holá pravda o F.P. je tvrdá a bez přívlastků o těžké době a pro řadu fandů těžko stravitelná. Sám, hrdý na rodiště F.P., jsem byl dost překvapen a navíc si myslím, že zdůraznění narození nějakého rodáka nemá být (navíc pro velikost obtížně čitelnou) součástí oficiálního obecního znaku, odpovídajícího zakládajícím listinám.
   Závěr: Pokud by celá koncepce prezentace rodáka Vratislavic nebyla vedena naprosto populisticky a diletansky, nebylo by dnes o čem diskutovat. Vratislavice mohly mít památník a dobré vztahy s firmou Porsche a řada fandů by se necítila být provokována k hrubým urážkám a tupení čestných občanů.
   Jak to tak u nás bývá, ti největší křiklouni, křičící své pravdy o zviditelňování se několika hloupých aktivistů, se sami dlouhá léta na faktu narození F.P zviditelňují. A možná i neoprávněně.
   Mnozí tito křiklouni histericky křičí své pravdy o komunistickém teroru a podobné blbiny v souvislosti s touto pseudokauzou, která je o něčem jiném.
   Kdyby v naší obci postavili památník nějakému komunistovi, o kterém historici zpracovali závažná fakta o jeho temné minulosti, která by na památníku byla zamlčena, můj postup by byl bez výhrad stejný.

   (0)(0)
  • Petra Jirásková

   Děkuji za váš názor. Většinu již napsal pan Hrstka, tak jen stručně.
   Neděkuji proto, že bych s vámi souhlasila. Nesouhlasím například, když říkáte, že FP neměl na výběr a musel se stát důstojníkem SS, pokud chtěl vykonávat svoji práci, ani nejsem na našeho rodáka hrdá. Na svůj názor však máte právo stejně jako já. Tím, že jste napsal, že souhlasíte, že na památníku-expozici má být nacistická minulost FP zmíněna, jste podle mne narazil na to nejzásadnější. To je uvádění celé objektivní pravdy. V diskuzi to již bylo několikrát zmíněno (pan Drozd, pan Hrstka a další). Památník tu dlouho stál a o nacistické minulosti FP ani zmínka. Tím pravdu zatajoval. Myslím, že od začátku šlo o nápravu tohoto stavu a to se také povedlo doplněním několika vět do textu. Nejsem příznivcem památníku FP a osobně si myslím, že bylo lepší, kdyby se vůbec nepostavil (vzhledem ke kontroverzi a financím), ale s doplněnou pravdou o nacistické minulosti FP jsem ochotna ho akceptovat.
   Pokud to zjednoduším, odpůrci a příznivci FP se mohou přít o mnoho věcí - zda měl být památník-expozice postaven, zda jim nacistická minulost FP vadí nebo nevadí, zda má být na uvítacích tabulích při vjezdu do obce zmínka o rodišti FP apod. Na čem by ale nikdo neměl mít zájem, je zatajování pravdy. Pokud se na expozici vedle úspěchů na poli techniky doplní několik vět o nacistické minulosti FP, nemělo by to nikomu vadit. Snad jen těm, kteří tuto část jeho minulosti z různých důvodů nedokážou nebo nechtějí přijmout a vyrovnat se s ní.
   Proto vlastně nechápu, proč je kolem toho takový humbuk v poslední době a proč tolik osobního napadání (samozřejmě nemyslím váš příspěvek) v různých diskusích na internetu.
   Pěkný den všem.

   (0)(0)
 17. Stanislav Krčma

  Největší a zavádějící omyl nebo lež v tomto článku:

  Ve Volkswagenu je čekaly stejně nepřívětivé podmínky jako v Neuengammeu, odkud většina přišla

  Ve Volkswagenu zemřelo 6 lidí z 800

  V Neuengammeu bylo zavražděno a konce války se nedožilo 55 TISÍC vězňů ze 106 tisíc tedy více než 50%

  Porschemu by měli postavit pomník za záchranu nejméně 400 vězňů.

  Viz odkazy na Wikipedii níže:
  Koncentrák ze kterého vězni přišli.

  http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Neuengamme_concentration_camp&prev=/search%3Fq%3Dneuengamme%2Bconcentration%2Bcamp%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DY0F%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official

  Pracovní tábor

  http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Arbeitsdorf&prev=/search%3Fq%3DArbeitsdorf%2BVolkswagen%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXiG%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Citoval jsem vždy zdroje s odkazy na příslušné stránky z následující literatury:

   Guido Knopp: Hitlerovi manažeři (ISBN 80-249-0692-9)
   Robert Gellately: Kdo podporoval Hitlera (ISBN 80-7260-082-6)
   Reinhard Osteroth: Ferdinand Porsche (ISBN 978-80-200-1532-7)
   prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.: K profilu Ferdinanda Porsche (1875-1951),
   (text si objednal bývalý starosta Pohanka, bude uveden ve Vratislavickém zpravodaji 12/2013)

   Jestli nesouhlasíte s fakty uvedenými v těchto knihách, prosím, obraťte se přímo na autory nebo na příslušná nakladatelství. Novinářům obvykle stačí dva nezávislé zdroje. Zde jsou předloženy čtyři!!!

   (0)(0)
   • Stanislav Krčma

    Proti faktům nic. Já se je snažím jen kompletovat.

    Ovšem kdyby se měla hodnotil loajálnost ze zločinným systémem vašimi měřítky pak by český průmysl za socialismu v ČR musel zbankrotovat už v samém začátku. Nebo chcete říci že jsme tu měli elitní třídu vyvrhelů. Heirovským počínaje přez konstruktéry aere vodochody či Tatrovky a Javy a Důlními inženýrykonče ??

    Přečtu uvidím.
    Rovněž pro vás mám dobrý zdroj. Albert Speer - řídil jsem třetí říši. Je tam krásná reakce Hitlera a vedoucího SS Himlera na požadavek Špéra aby se v koncentračním lágru Buchenwald-Dora zlepšily pracovní podmínky.

    (0)(0)
 18. Karel Povolný, Ing.

  Dobrý den,
  Musím se vyjádřit ke smazávání spojitosti p. Ferdinanda Porsche s obcí Vratislavice.
  Podle prispevku k profilu Ferdinanda Porsche od prof. PhDr. Roberta Kvacka, csc. se Porsche, jako velká část německých občanu podílel aktivne na budování nacistického režimu a podporu jeho válečné mašinérie.

  K tomuto tématu se vyjadřují i občané Vratislavic a já bych se nejprve zeptal: Kdo z občanů Vratislavic, zejména pak Pavel Hrstka, má skutečně ve Vratislavicích (Maffersdorf) kořeny?
  Moje rodina pocházi z Liberce, a víme, že po válce se tam "nastěhovalo" plno "zlatokopů" kteří se neštítili šáhnout na majetek který jim nepatřil a ještě dnes se sprostě vyjadřují o původních obyvatelích.
  Je mi jasné že plno takovýchto zlatokopů, či jejich děti se snaží neustále plivat na němce, protože jim svědomí nedá spát a tak neustále obhajují své zločiny. Zejména donašeči a udavači gestapa byli známí, že po válce nejvíc brojili proti němcům. Jsou takovýmto projevem i činy p. Hrstky?

  V jeho zaslepené aktivitě totiž nacházím velice vážná obvinění, které se naprosto neslučují s pravdou a naprosto ignorují již uvedené pojednání prof. Kvačka.
  Čím se tedy měl p. Ferdinand Porsche provinit? Hlavní důvod je zejména asi vytváření pracovních táborů, kde nuceně pracovali židé a jiní lidé z koncentračních táborů.
  Narozdíl od p. Hrstky, jsou ale židé a jiní lidé spíše vděčni Ferdinandu Porsche, za to že je zachránil před hrůzou koncentračních táborů.
  To potvrzuje i zpráva p. Krčmy (viz. dole), který mě kontaktoval na základě přečtení článku na webu aktuálně.cz.

  Snahu p. Hrstky nechápu, beru to jako vyskakování nezbedného spratka, který by si zasloužil výchovný pohlavek, ale nesmí se brát vážně.
  Bohužel tato snaha není ojedinělá a je brána jako ubohý český komplex národa, který za 2. sv. války sice oficiálně nebojoval, ale bere si právo odsuzovat poražené němce...
  Prosím proto ještě jednou o projednání této záležitosti a nedělejte ze sebe zbytečně před demokratickým světem hlupáky.

  P.S. bohužel za 2. sv. války nejčastěji udávali a židy do koncentráku posílali právě Češi...

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   Pane Povolný!
   Myslím si, že byste měl požádat administrátorku paní Ing. Janu Schlegelovou o odstranění Vašeho příspěvku, než na Vás někdo podá trestní oznámení. Takovou míru nevkusu, snůšku nehorázných lží a nesmyslných obvinění jsem snad nikdy nečetl.

   (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Toto je skutečně neuvěřitelný příklad zvráceného posunu diskuse, jejíž jádro spočívá v upozornění, že historie Ferdinanda Porsche není jen historií technickou a konstrukční, ale také pochybnou a nacistickou.
   Tento odporný výron vysokoškolsky vzdělaného "POVOLNÉHO", ve kterém se bez jakýchkoliv informací nezdráhá obvinit čestné lidi ze zlatokopectví, donašečství, udavačství a obhajoby jakýchsi zločinů, který má odvahu se pídit po mých kořenech, aniž by uváděl své, si dovoluje ve své naprosté sprostotě zpochybňovat fakta, do omrzení zde citovaná z mnohokrát zde uváděné odborné historické literatury.
   Pokud někdo zaslepeně účelově ignoruje historická fakta jako nezbedný spratek, který by místo pohlavku potřeboval pořádný výprask, jste to vy.
   Vaše výklady o vděčnosti židů a jiných lidí Ferdinandu Porsche za záchranu před hrůzami koncentračních táborů jsou tak zvrácené, že je nelze chápat jinak, než jako snahu o podlé a hnusné provokace a urážky.
   Vy, ani váš soukmenovec Krčma a už vůbec Albert Speer, pro mě nemůžete být ve srovnání s jinými nějakou autoritou v oblasti historie.
   Aniž bych vůči vám měl nejmenší chuť něco vysvětlovat, pro pořádek pouze uvedu, že můj předek do této oblasti dorazil jako specializovaný odborník s minulostí funkcionáře Sokola až v r.1947, kdy už bylo nejspíše takovými jako vy "zlato vykopáno".
   I když to určitě bude nad možnostmi vašeho chápání, neotravujte svými zvrácenými názory a podlými urážkami vaše okolí.

   (0)(0)
   • Stanislav Krčma

    Guido Knopp dle wikipedie byl kritizován za přepisování historie vynecháním role Wehrmachtu (bývalý německý armáda) v krutostech druhé světové války .V roce 2004 varovala skupina mezinárodních historiků, že dokumenty jako ty vyrobené podle Knoppa by mohly snížit významné historické fakta na pouhou infotainment . Infotainment je "informace jejíž mediální obsah, sleduje snahu zvýšit popularitu u diváků a spotřebitelů.

    Robert Gellately . Jedná se rozhorně o významného hystorika. Jeho kniha pod jménem Kdo podporoval Hitlera však nelze nalézt v originále pod tímto názvem ani v jeho bibliografii. Překladatelem do češtiny je Petra Kůsová . Originálu jsem se nedopídíl. Prosím o relevantní odkaz na knihu která existuje v originále.

    Reinhard Osteroth: Ferdinand Porsche přeložila Jana Zoubková Překládá z němčiny, převážně uměleckou prózu současných autorů, z odborné literatury pak díla společenskovědní orientovaná na historii, výtvarné umění a psychologii. Hmmmm ---- dobře --- ještě že existuje originál.
    Což ovšem nic nemění na věci že ani jeden z autoru válku nezažil a jejich překladatele rovněž.
    Prosím o odkaz na originál z díla Robert Gellately a místo Knoppa někoho méně senzacechtivého.

    Ps Soukmenovec je výraz pro kamaráda přítele nebo kolegu :o)) což mi příliš lichotí protože pana ing Povolného osobně neznám. No a co se týče poválečných dostěhovalců... Můj táta se narodil v záboru po němcích na Libavě. Pak je vystěhovala armáda. :o)) Mám to sepsané jak to tam bylo ale to by jste asi psichicky neustál.
    Je to jen zástupný problém. Teď řešíme Porscheho.

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Předně, Porscheho teď řešíte vy. A chytře se snažíte najít skulinu, přes kterou byste rád zpochybnil serióznost a váhu historických prací a jejich autorů, na které se odvoláváme. A požadujete odkazy na jmenované publikace a ještě v originálech. Neměl byste si je nalézt sám ? Opravdu mě nenapadá jediný důvod, proč vám to ulehčovat.
     Vypadá to, jako byste nás chtěl poučit o krutostech wermachtu, kterými se asi jednotkám SS vyrovnal. Myslíte si, že něco takového sem patří ?
     Argument, že autoři a jejich překladatelé nezažili válku, je jako z jiného světa. Tak byste dokázal zpochybnit snad i vlastní existenci. Nebo je u vás jediným věrohodným historikem Albert Speer ?
     Rok 1945 musel být v Evropě strašně emotivní. Asi stejně, jako u nás září 1938, březen 1939, 1942 atd. Jsem strašně rád, že jsem to nemusel sám na vlastní kůži prožívat.

     (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Pokud byste ing.POVOLNÝ odvážně trval na svých obviněních a vyjádřeních vůči mé osobě, uvítal bych vaše kompletní iniciály. A abychom předešli nesnázím z případného porušení zákona o ochraně vaší osobnosti, můžete je poslat poštou na adresu Dřevařská 65, 463 11 Liberec 30.

   (0)(0)
  • Martin Compel

   Myslím, že zmínka o českých zlatokopech v Sudetech je trefná... nic proti rodákům, starousedlíkům, nebo těm, kteří si zde domy postavili... ale moc jich tu asi žít nebude...

   (0)(0)
 19. Pavel Málek

  Gratuluji vám, Vratislavští, opět česká malost zvítězila

  (0)(0)
  • Martin Compel

   souhlasím 😉 a propo: na stránkách obce se stále rodákem chlubí, a stále mají vystavený odkaz na galerii, kde je výstava vozů Porsche. ovšem už tam není... čili nalákat lidi na něco, co je už pryč, jim taky nesmrdí... co dodat..

   (0)(0)
 20. koren

  vsem aktivistum: ujistete se prosim, ze vase domacnosti neobsahuji vyrobky od nasledujicich firem, ktere obchodovaly s nacistickym nemeckem: hugo boss, ford, gm, chase bank, kodak, coca-cola, novartis, ibm, nestle bmw, ge, esso, chevron, random house, atd, atd…. velice me zajima, proc predstavitele Vratislavic nekontaktuji automobilku v cele zalezitosti. Domenka: mozna, ze radnici vyhovuje diskuze o F.P. misto patricnych otazek, proc byl odvolan starosta. Kdyby F.P. pristoupil na Stalinovu nabidku v r. 1932, tak by zrejmne pamatnik F.P. zustal diky nasemu komunistickemu prestavenstvu ve vratislavicich?? k.

  (0)(0)
 21. Pavel Hrstka

  Plácáte, Kořene. V jednom se ale možná shodneme. Humbuk kolem F.P by skutečně mohl být vyživován snahami odpoutat pozornost od malérů exstarosty.

  (0)(0)
  • Stanislav Krčma

   A) Z vašich příspěvků soudě jste nečetl nadpis článku. ,,Příspěvek k profilu Ferdinanda Porscheho od Prof. PhDr. Roberta Kvačka,"
   O Vratislavské stavební loby v tomto článku není ani slovo. Tak že bych řekl že F.P. Vratislavským neleží v patě. O objektivitě nemluvě.
   B) Nesnažím se najít skulinu. Snažím se shromáždit relevantní fakta. Pak li že někdo postaví tvrzení rádoby pravdy na knize která v originále neexistuje. Jako druhý fakt uvede autora který vědomě vynechá zločiny wermachtu jen aby se zavděčil divákovi pak si dovolím pochybovat o objektivitě.
   C) Lítost nad spoluúčastí na zločinném systému kterou projevil Spér je zcela ojedinělá. Nebo snad znáte jineho národního nebo internacionálního socialistu který by projevil lítost nad tím co způsobil ? Přesto že nikoho přímo nezavraždil..... Proto jsem četl Spéra nebo Gorbačova a mohu tudíž na jejich práce odkázat s čistým svědomím.
   ------------------------------------------------------
   Nic méně do doby než někdo nabídne relevantní argumenty na existující knihy a neúčelové autory jsou pro mne jednoznačná pouze čísla. 8 úmrtí v pracovním táboře při firmě Volkswagen za celou dobu existence proti 2500 umučeným za jediný měsíc.
   ------------------------------------------------------
   Předpokládám že tyhle čísla v petici nebyly - protože se jednoznačně nehodí..... A ktomu není víc co dodat.

   (0)(0)
   • Petr Jirásko

    B)
    Naučte se hledat knihy podle kodu ISBN a přestaňte lhát o tom, že kniha - Robert Gellately: Kdo podporoval Hitlera - v originále neexistuje!

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Pane Krčmo:
     A) Vaší poznámce o stavební loby nerozumím a ani se o to nebudu snažit. Osobně se pokládám za rodáka Vratislavic a stavba památníku za veřejné prostředky plukovníkovi SS mi vadí. I proto, že diletantským a neuvěřitelné stupidním způsobem v důsledku poškodíla obec - eticky i finančně a značce Porsche nijak nepomohla.
     B)Na rozdíl od vás a Speera je u mě Guido Knopp a jeho kolegové/spoluautoři jednotlivých kapitol/prací skuteční historici, navíc uvádějících jiné informace, než by si jiní přáli. Fakta: V továrně, řízené F.P. byla důsledně uplatňována rasová diskriminace a hubení vězňů prací. Zemřelo zde 41 vězňů vyčerpáním a mnoho dalších bylo těsně před smrtí vráceno zpět do výchozího KT.
     C) Zkuste doložit vaše čísla, kterými uvádíte "pouze" 8 úmrtí a děláte z F.P druhého Schindlera.

     Často mi/nám byla předhazována snaha zviditelňovat se. Nejvíc to asi vykřikují ti, co se sami léta zviditelňují na faktu, že se F.P. v naší obci narodil.
     Byl/i jsem/jsme označen/ni za bojovníka/y za pochybné pravdy. Neustále se ale přesvědčuji o zoufalém nedostatku elementárního vlastenectví, které hledačům svých "objektivních" výkladů historie schází a kteří za ním hned vidí komunisty a rudou lůzu (viz Bumba). Hledačům, kteří zpochybňují erudovanost historiků a staví proti jejích práci vyjádření Alberta Speera. Vaší motivací se vůbec nechci zabývat, protože zde na portálu už bylo vyřčeno vše podstatné naprosto výstižně. Využíjte svůj čas k něčemu prospěšnějšímu.

     (0)(0)
 22. Lucius

  Odkaz německého konstruktéra vratislavickým nesedí. Domy, zabrané po vyhnaných Němcích jim ale spaní nezhoršují. Fuj!

  (0)(0)
 23. Stanislav Krčma

  Milý pane Hrstko.
  Trvám na tom že knihu pod jménem Kdo podporoval Hitlera Robert Gellately nenapsal protože není uvedena v jeho osobní biblografii.
  Ovšem nevylučuji že se jedná o poněkud bulvární překlad některé z jeho knih jako například souhlas a nátlak v nacistickém německu. Ovšem to už nezní tak senzačně že ano :o))
  I kdyby v pracovním táboře zemřelo 41 vězňu je to po řád 5% oproti koncentráku ze kterého přišli, protože tam to bylo více než 50%. Podklady jsem zde zveřejnil již 18.12. Ovšem to nebyl váš přízpěvek tak jste ho asi v četbě vynechal.
  Na A.Spéra jsem zde odkázal v souvislosti s Norimberským procesem a ze zaprotokolovaným pokusem o zlepšení pracovních podmínek v pracovních táborech.
  Ovšem když tady dle vašich slov neřešíme Porscheho tak se mi zdá celá diskuse poněkud bezpředmětná. Tím spíše že dříve či později by jste přešel od autorů kteří znají válku z vyprávění k investigativním článkům z Blesku. :o))
  Svůj čas jsem této diskusi věnoval proto, abych se nemusel stydět za ten nehorázný kopec hnoje které lidé jako vy snášíte na hromadu. Mrtví se jen ztěží mohou obhajovat sami.
  Myslím že ostatní diskutující kteří nevidí jen černobíle udělali obrázek sami.

  (0)(0)
  • Dobrý den!

   http://www.kosmas.cz/knihy/104297/kdo-podporoval-hitlera/

   Rozdílný překlad názvu od originálů nebývá v ČR nijak výjimečné. Můžete si o této praxi myslet cokoli, rozhodně to ale neznamená, že obsah díla v češtině a v originálu vyzní úplně jinak.. Tady mi přijde, že docela zbytečně a nepodloženě útočíte na práci českých překladatelů.
   Chcete-li hájit mrtvé, nevím, jestli je popírání existence existujících knih ta správná cesta... Víc slov asi netřeba.

   (0)(0)
   • Stanislav Krčma

    Z překladem máte jistě pravdu. Pak li že obsah není přeložen stejně benevolentně jako název. To ovšem stále nic nemění na tom že nikdo neví o kterou knihu se v originále jedná abych si ji mohl přečíst.
    Popírání knih ?? Proč tady nezazní. Je to kniha jejíž název v originálu zní..... Já přece nemám patent na rozum. A když ho tedy jiní mají ať uvádí fakta.
    Osobně nesnáším bláboly typu citace Roberta Gellatelyho – Kdo podporoval Hitlera Str. 236 : První vězni, mezi nimiž se nacházelo hodně někdejších odbojářů, byli Francouzi, Holanďané, Rusové, Poláci a Španělé. Jejich počet dosahoval zhruba 800. Ve Volkswagenu je čekaly stejně nepřívětivé podmínky jako v Neuengammeu, odkud většina přišla [1342].
    Není těžké zjistit jaké byly příděly v koncentráku a jaké v pracovním táboře. Stejně jako není těžké zjistit kolik procent vězňů !! přibližně!! Nepřežilo.
    Taky by mne zajímalo kolik tam bylo Špaňelských státních příslušníků.......
    A protože se necítím býti úplným primitivem dovolím si z výše zmíněným autorem nesouzlasit. Když bídně chcípne každý druhý je to stejné jako když se to stane každému dvacátému ??
    Se na mne nezlobte to není věrohodný autor nebo věrohodný překlad.
    Vyberte si.

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Pane Krčmo,
     porovnávání počtu úmrtí vězňů, jaké kde byly dávky stravy a jiné vaše pohledy v obhajobě osoby F.P.jsou podle mě už za hranou únosné borbidnosti a mám chuť vás už poslat do pr.de.le. A to byste asi rád a tak to neudělám.
     To, co se v minulosti odehrálo, se odehrálo zejména z iniciativy III. říše a všech jejích přisluhovačů. My všichni dnes můžeme tyto strašné a dramatické události komentovat, porovnávat, hodnotit, někteří stále trpět a dělat si na ně názory a ty se evidentně liší. Tím by to mělo končit. Vytažení jména z této minulosti a použít ho k propagaci čehokoliv za veřejné-státní prostředky by se mělo před tím řádně projednat, vysvětlit a případně odsouhlasit a to v takovýchto případech zejména i s občany, např. prostřednictvím obecní tiskoviny, kterých se to týká a za jejichž prostředky se to má realizovat. Chcete-li vy, nebo třeba pan Bumba, propagovat ve Vratislavicích F.P., kupte si k tomu od obce pozemek, postavte na něm bystu, sochu, bilbord nebo něco podobného - v souladu s platnými stavebními aj. zákony naší vlasti - a klidně se k F.P. modlete. S tím nikdo nic dělat nebude. Maximálně vám to místní psi občůrají, spreyeři omalují a bude-li to z kovu, nejspíš to dřív nebo později někdo ukradne.
     Osobně si myslím, že Škoda Auto, která rodný dům F.P. koupila, bude postupovat mnohem profesionálněji, s rozumem a taktem a jménu Porsche jako obchodní značce se bude snažit prospět, na rozdíl od přiblblých snah různých populistů a parazitů. A hlavně za svoje peníze.

     (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Přesně jak píšete. Každý čtenář diskuse nechť si udělá vlastní názor. A také se to děje.
   To platí i o vašich hromadách hnoje a z nich pramenící vaši ostudy.
   Obec v minulosti věnovala nemalé prostředky na opravu a obnovu hrobu na místním hřbitově jako pietního místa rodičů F.P. To dodnes pokládám za naprosto správné i proto, že pan otec - radní - pro obec ve své době udělal možná víc užitečného, než vedení, které jeho synovi postavilo megalomanský památník, zamlčelo účelově závažné informace a protesty eliminovalo.
   Pokládáte-li ovšem práva občanů na vyjádření se ke smyslu, oprávněnosti, zpracování a ceně podobných pomníků a propagace z obecních peněz za hromady hnoje a ostudu, pak vás lituju a nevykládejte tady ty svoje pokřivené nesmysly.
   Já se naopak stydím za takové brilantní znalce historie dosídlování našeho pohraničí, jako Ing.Karly Povolné a jemu podobné. A propo: Ve svém příspěvku z 19.12.2013 z 21:25 tento "historik", neštítící se dokonce předhazovat kritiku národního komplexu z toho, že ve válce nebojoval, uvedl, že jste ho kontaktoval. Mohl byste mi tento kontakt poskytnout ?

   (0)(0)
   • Stanislav Krčma

    :o)) Ing Karlu Povolnou opravdu neznám. :o))
    To jste si mne z někým spletl :o))
    Za celou diskusi jsem od vás neobdržel jediný relevantní odkaz přes to že jste se na ně odvolával. Nevím proč bych se tedy měl namáhat přijít na to koho tím vlastně myslíte :o))
    Jediné co z vás konečně vypadlo je megalomanské muzeum Porsche. Z čehož pro mne plyne následující: V uplynulých letech byl vypsán evropský dotační program na muzea. Na zbudování skanzenů muzeí byla poskytována dotace až 80%. Dnes je museum v každém třetím baráku. Jako takové musí museum sloužit dotačnímu titulu 8let. Pak s toho udělaj třeba dům služeb. No a protože museum proutěných metel a kafemlýnků mají v každých kotěhůlkách a Rodákovi Henlajnovi se museum stěží kdy bude stavit postavili u vás museum Porsche a to i přesto že nějaký škraloup tady plave... že....Hlavně když do obce přifičí nějaký ten milion navíc..... Což některým místním evidentně nezdělili....
    Jsem opravdu osel máte pravdu. Že já tady strácel čas.

    (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Tak to bych vás rád ujistil, pane chytrý, že do Vratislavic na žádné museum nic nepřifičelo, natož nějaký ten milión. I přesto, že byly dotace exstarostou slibovány a posléze občany u exstarosty urgovány. Naopak. V obecní kase se stavba stala vysavačem. Zlí jazykové tvrdí, že si Vratislavice za ty peníze mohly koupit hotel Ještěd.
     Vy toho ale nevíte víc. Tak tu diskusi radši skončeme.

     (0)(0)
    • Kerim

     http://podvodnici.net/hrstka-pavel/

     (0)(0)
 24. Jiří Horálek

  Dobrý večer ve spolek.
  Přečet jsem celou diskuzi (dalo mi to zabrat). Nepřikláním se ani na jednu stranu a nechci nijak více diskutovat.
  Jen bych chtěl vyjádřit co si myslím o této diskuzi.

  Ti, kteří tady vehementně zastávají zrušení nebo doplnění toho pomníku mi přijdou, že jim tak neleží v žaludku ta minulost F.P. jako spíš ty peníze, které se vynaložili na tu stavbu a že to musela obec zacálovat ze svého.

  Docházím k tomu závěru právě ze všech těch příspěvků co zde jsou napsány. Třeba se pletu, ale prostě to na mě tak působí.

  A to že zrovna ten dotyčnej byl zapojen do nacistické mašinérie jim pomáhá k tomu, aby mohli křičet.

  Pak jsou tu ti druzí co jsou zase trochu dle mého zaujetí fascinací F.P. jako člověka prostě to hájí a kopou kolem.

  Myslím si, že tohle handrkování se určitě nikomu neprospěje. Ti, kteří nechali postavit takovou megalomanskou věc byli jistě řádně zvolení do jejich funkcí.

  Takže popel na hlavu by si měli sypat ti, kteří je zvolili.

  (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Mandát voličů neznamená automaticky neomezenou moc bez povinnosti odpovídat za volební program.
   Stavba pomníku F.P. v žádném volebním programu nebyla. Kdyby ano, následovaly by dotazy na cenu i na minulost.
   Je to typický příklad, jak to u nás v politice funguje. Vše je postaveno na nedostatečné kontrole plnění programů voliči. A to je prostor pro populismus a další lumpárny.
   Ve Vratislavicích se o práci politiků naštěstí někdo zajímá.

   (0)(0)
 25. Denk

  Dobrý den,
  mám skromný dotaz, co budete dělat když v kulturním domě 101010 bude účinkovat umělec s oceněním s komunistické doby(řád soc.práce,atd), vypískáte ho,
  podáte trestní oznámení za podporu komunismu?
  Promiňte, ale jste ubožáci, žádný inteligentní člověk to nechápal jako propagaci nacismu, ale jako ocenění technického umu rodáka naší obce. P.S. Takto můžete podat trestní oznámení na vládu, která prodala ŠKODA AUTO firmě VW, taktéž za propagaci nacismu.

  (0)(0)
 26. Přeji pěkný den všem, kteří čtou tyto stránky,

  do dnešních dnů jsem byla hrdá na to, že jsem Čech a na to, že jsem Vratislavičák. Ode dneška, když jsem viděla tu báječnou reklamu v pořadu "Reportéři ČT" a suverénní vystupování několika "občanů" Vratislavic, jsem natolik pobouřena, že se to ani vyjádřit nedá.

  Zkrátka lidi, když se Vám ve Vratislavicích nelíbí, tak se odstěhujte, ale neničte nám památníky.

  Pochopte, že Porsche byl pro některé z nás velkou inspirací ... první hoď kamenem, kdož jsi bez viny ... Vy zapšklí "občané" zapomeňte na minulost a především řešte současnost a budoucnost, to je přeci důležitější. A pochopte, že Porsche toho pro náš současný život udělal mnoho a tyto pozitiva přináší i dnes. Cožpak nemáte nic jiného na práci než ničit práci a úsilí jiných!!! Hanba Vám a styďte se.

  Vám všem Hrstkům a jemu podobným ... Vám všem z celého srdce přeji, aby se v životě nikdy neobjevil člověk, který na Vás vytáhne to nejhnusnější, co jste kdy komu provedli a bude to omílat vašim dětem a vnoučatům a říkat o Vás, že jste byl špatný člověk. Opravdu Vám to nikomu nepřeji, i když Vy jste to vše provedli. Nebo jste snad všichni bez viny?

  Nečiňte druhému tak, jak nechcete, aby on činil Vám ...

  (0)(0)
 27. Kůča

  To si tam ti lidé v těch Vratislavicích zvolili pěkného židobolševického starostu.A ti dva blbové co se před chvilkou onanovali v televizi jsou ještě větší kokoti než starosta.

  (0)(0)
 28. Petr

  Jsem občan Vratislavic a už nemůžu jen nečinně přihlížet. Starostu dělá zkrachovalý podnikatel s trvalým bydlištěm na úřadě, bývalý strážník městské policie.. zadlužený člověk, který v životě nic nedokázal. A to jen proto, že p. Braun s p. Sýkorou se chtěli zviditelnit, a tak sesadili minulého starostu a neměli jinou možnost, jak to udělat. Všechno špatné je pro něco dobré.. jsem přesvědčen, že v podzimních volbách jsou tito lidé odepsaní, zatímco pozice p. Pohanky posílila a příští volby vyhraje ještě výrazněji než minulé. To co nové vedení, které mimochodem vašemu sdružení vyhovuje, napáchalo za cca 3 měsíce je neuvěřitelné, předvedli se víc než jsem čekal. K vašemu sdružení, jediné čemu nerozumím je, co mezi vámi dělá p. Schlegelová, mladá, inteligentní a ztotožňuje se s lidmi jako je p. Hrstka, největší udavač ve střední evropě.. Vaše sdružení je úplně zbytečné, kdyby nebylo.. veřtě, že by nám bylo ve Vratislavicích lépe. Umíte jen kritizovat, bourat.. nic konstruktivního. Doufám, že lidi přijdou k volbám a těmto rádoby odborníkům, co v tuhle chvíli vládnou, dají červenou.

  (0)(0)
 

 
 
previous next
X