KOMUNÁLNÍ VOLBY SE BLÍŽÍ, 6.ČÁST – Kandidáti do zastupitelstva MO Vratislavice n.N.

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Stojíme měsíc před komunálními volbami do Zastupitelstva MO Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, kandidátky volebních stran jsou známy, tak si je proberme dle jednotlivých kandidátů. Uvádím pouze ty první kandidáty z každé volební strany, kteří mají šanci být zvoleni do ZMO, neboť je zcela nepravděpodobné, že by všichni občané Vratislavic n.N. zvolili všech 15 kandidátů pouze jedné volební strany.
Stávající vedení Městského Obvodu je koalice složená z následně uvedených volebních stran, která asi bude chtít pokračovat v nastoleném trendu – efektivním a racionálním řízení obce, s vysokým stupněm informovanosti a zapojení spoluobčanů.
Za volební stranu PRO Sport a Zdraví opět kandiduje starosta Aleš Preisler a je podporován občanům dosud z politického působení neznámými, relativně mladými kandidáty z řad nestraníků, Mgr.Lenkou Škodovou ( nezaměňovat s jinými osobami stejného příjmení) a Mgr.Jakubem Trakalem.
Kandidátní listinu ODS vede místostarosta Vladimír Braun, MBA, následovaný členem Rady MO a předsedou komise Redakční rady Vratislavického Zpravodaje Ing. Jaroslavem Sýkorou a Marií Jégrovou, velmi silným a výkonným pracovním teamem.
Za TOP 09 kandidují předsedkyně Finančního výboru Ing.Jana Skalická, člen Rady MO Jaroslav Šplíchal a jako nový adept Ing.Antonín Černý.
Volební kandidátka KSČM doznala převratné změny, neboť již nekandiduje její dlouholetý zastupitel Vlastimil Jech. V čele kandidátky se o hlasy voličů uchází Jiří Bursa, následovaný Kateřinou Klikarovou a Mgr. Jaroslavem Havelkou. Pouze poslední zmíněný je občanům znám z účasti a vystupování na jednáních ZMO. Takže je pouze na členech KSČM a případných příznivcích, zda budou křížkovat na kandidátní listině a měnit preference.
Jako silný protivník současné vládnoucí koalici se nám nabízí kandidáti Starostové pro Liberecký kraj, což je „osvědčená garnitura“ komunálních politiků a jako první v pořadí Lukáš Pohanka, bývalý starosta v letech 2008 až 2013. Ten byl po polovině tohoto volebního období (v 2.pol. 2013) spolu s dalšími spolustraníky (Ing. Jiří Mejsnar, předseda KŽP, Ing. Vladislav Krušina, člen Rady MO, Vladimíra Hoření, člen Rady MO) odvolán z funkce. Odvolána byla prakticky celá Rada MO, kromě MUDr. Jiřího Vytisky, který z níže uvedených důvodu již za Starosty pro LK nekandiduje.. Důvody a okolnosti jejich odvolání byly probírány v médiích i na veřejnosti, jako hlavní důvod – nehospodárné zacházení s majetkem MO.
Lze předpokládat, že zvolení zastupitelé za SpLK se spojí s jimi sympatizující nově vytvořenou volební stranou nezávislých kandidátů Volba pro Vratislavice, kterou vede Lenka Tarabová, Milan Štěpánek a Jana Křehnáčová. Žádný ze jmenovaných dosud aktivně nepůsobil v komunální politice, naskýtá se otázka, zda tato volební strana nebyla vytvořena pouze účelově.

Nelze samozřejmě opomenout ČSSD, tuto významnou politickou stranu, která si dělá stejné šance na získání počtu křesel stejně jako SpLK. Kandidátku vede zkušený několikanásobný bývalý zastupitel Mgr. Pavel Jeništa, který se v roce 2010 vzdal mandátu do zastupitelstva a umožnil zvolení L.Pohanky starostou. S ním kandidují PhDr.Vlastislav Kotek, Eva Sádovská a hudebník Jiří Kawan.
Jako staronová volební strana se v nastávajícím volebním období ve Vratislavicích nad Nisou uchází o hlasy voličů KDU_ČSL a nezávislí v čele s panem Svatoplukem Holatou, Mgr.Kateřinou Svobodovou a RNDr.Jiřím Kurkou , kteří jsou zezadu podporování náměstkem primátorky SML Kamilem Janem Svobodou.
A na závěr nemohu opomenout SOS s paní Gabrielou Matěnovou, Hanou Drechlserovou a Liborem Matěnou. V minulém volebním období nepřekročila tato volební strana, stejně jako Strana Zelených, nutnou 5% hranici.
Takže co k tomu výše uvedenému ještě říci ? Zastupitelských křesel je v ZMO Vratislavice n.N. „pouze“ 15 ! Takže všichni výše uvedení nebudou moci být zvoleni, pouze někteří, až do počtu 15. Kdo z nich bude zvolen, závisí pouze na voličích. Zda voliči využijí křížkování jednotlivých kandidátů v rámci celého spektra volebních stran. Což znamená, že nezakřížkují jako celek pouze jednu volební stranu, ale budou křížkovat konkrétní osobnosti s morálním kreditem, za kterými stojí výsledky jejich práce pro městský obvod. Křížkovat ale mohou maximálně 15 kandidátů !
Bohužel, až na jednu vyjímku (PRO Sport a zdraví) nám zatím volební strany a jejich kandidáti nepředstavili své volební programy.Chtějí, aby je občané volili na základě jejich image (= rozuměj obličejů), dobře vytvářeném obrazu ve sdělovacích prostředcích, který vůbec nemusí odpovídat pravdě? Nebo jejich „politické filosofii“ jako celorepublikově známé politické strany ?
V komunálních volbách ale jde občanům a pragmatické záležitosti. A to např. aby byl v MO pořádek, aby tu bydleli navzájem se tolerující občané, jejichž daně budou vytvářet finanční zdroje k rozvoji MO, údržby veřejných komunikací, inženýrských sítí, služeb a možností kulturního a sportovního vyžití.
Takže se těším na výsledky, ať už budou jakékoliv. Z výsledků komunálních voleb si budeme moci udělat obrázek o informovanosti a zájmu občanů o dění v jejich nejbližším okolí, kde žijí. Kdo nepůjde k volbám, tak se zachová stejně hloupě, jako kdyby se sám sobě vykálel na hlavu.

Ing.Petr Jeništa

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Jeden komentář u článku KOMUNÁLNÍ VOLBY SE BLÍŽÍ, 6.ČÁST – Kandidáti do zastupitelstva MO Vratislavice n.N.

  1. Ing. Petr Jeništa

    Doporučuji k tomuto tématu si přečíst článek "Proč zase tonem v oleji deziluze" od Stanislava Balíka, politologa a filosofa, který vyšel v sobotním vydání DNES,dne 27.9.2013.
    Ten článek má motto: "Jak se máš? Ále, stojí to za za ..." Tak vypadá od nepaměti konverzace dvou Čechů. Škarohlídství je nám vrozeno, ale kromě pocitu, že bychom se měli mít lépe, jsme získal i dojem, ŽE ZA VŠE MOHOU POLITICI.
    Já dodávám: Když se občané nebudou každodenně (jako samozřejmost života) zajímat o dění ve společnosti kolem sebe(= politiku), to lepší NIKDY nebude!

    (0)(0)
 

 
 
previous next
X