Komunální volby se blíží, 4. část

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Předpokládám, že spousta čtenářů a návštěvníků našich web stránek očekávala, kdy konečně „odkryji karty“ a vytáhnu toto téma na denní světlo. A začnu – po „útocích na exstarostu“ – konečně někoho preferovat a dělat mu předvolební kampaň. Tak tady to je. K následujícím řádkům mne iniciovaly názory jednak našich diskutérů na webu, jednak i spoluobčanů při osobních diskuzích (které mám nejraději úplně ze všeho nejvíce). Diskuzích ve smyslu: „… když je to všechno tak, jak uvádíte, když jste pošpinili kdekoho, koho tedy máme volit? Zbude ve Vratislavicích někdo, koho bychom chtěli my občané v komunálních volbách vůbec volit ?“

Z toho, že si občané začínají klást tuto otázku, jsem nadšen. Naznačuje to, že se lidé začínají o problematiku řízení obce zajímat, že si uvědomují, že to není tak jednoduché, jak se na první pohled jeví a hlavně, že si rozhodování nemohou zjednodušovat černobílým viděním. To by bylo v minulosti a bylo by i do budoucna jednodušší, kdyby bylo na první pohled jasné, kdo je padouch a kdo hrdina, že ? Ale ve skutečnosti to tak jednoduché není.

Jednak by lidé měli odhodit svojí pohodlnost, zjednodušený pohled na svět a snahu o zveřejnění objektivních fakt by neměli brát jako „pošpiňování“ dotčených osob. Měli by se na vše dívat z více úhlu pohledů, hledat fakta a sami si vytvořit názor a tím najít svoji pravdu. Předpokládám, že všichni chceme bydlet v hezkém prostředí a užívat si příjemné okamžiky života. Ale to je odměna, to nespadne z nebe jen tak.

Nezdá se vám, že výběr kandidátů v komunálních volbách je silně omezen, že se opakují stále stejná jména, i že se opakují stejné chyby? Že schopnost komunikace a dosažení obecně prospěšného konsensu (shody v rozhodování) mezi stále stejnými zastupiteli je pak nízká? Pro obec důležitá rozhodnutí s dlouhodobými následky se pak prosazují v poměru těsné většiny 8:7 zastupitelům, místo aby to bylo silně většinové rozhodnutí ? Proč jsou tak silné osobní averze mezi opakovaně volenými zastupiteli do zastupitelstva? Nepřevládají právě osobní ambice, rozpory a střety z minulosti a tím vytvořené averze nad obecnou prospěšností při rozhodování v zastupitelstvu MO?
Jestliže občané, kteří mají morální kredit u svých spoluobčanů, schopnosti řídit firmu nebo vyvíjet podnikatelskou činnost, zůstanou stranou dění ve svém bydlišti a aktivně se nezapojí do komunální politiky, možnosti výběru občanů u voleb pak budou skutečně omezeny. A o důvěru občanů ve volbách se pak mohou ucházet i lidé, kteří na pozice řízení obce (městského obvodu) buď nemají manažerské schopnosti, a nebo jejich morální kredit není na požadované úrovni. Ale láká je vidina „snadného výdělku“, a nebo obohacení i na úkor obce. To jsou ti političtí podnikatelé, o kterých jsem již psal.

Takže koho volit ? Vážení občané, volte sami sebe, jestliže nejen cítíte, že na to máte schopnosti, ale že i život vaše schopnosti prověřil. Že jste natolik morálně a charakterově silní, že se nedáte zlobovat, že nikdo neovlivní vaše rozhodování tak, abyste z toho měli osobní prospěch a obec neprospěch.. Nebojte se slova POLITIKA, neboť to znamená – správu věcí veřejných, věcí občanů, řídit ve smyslu komunální politiky obec (městský obvod) a hájit zájmy spoluobčanů.

Nechat se zvolit zastupitelem, není jednoduché rozhodnutí, jestliže chcete zodpovědně vykonávat funkci zastupitele se všemi povinnostmi dle zákona a především morální zodpovědností vůči občanům. Neboť občané dávají zvolenému důvěru, že je bude zastupovat ve smyslu svých prohlášení, svého volebního programu a slibu zastupitele. A tu by neměl zastupitel zklamat.

Zajímá-li vás, jak se ucházet o hlasy spoluobčanů a být jimi zvolen zastupitelem, pak přijďte mezi nás, aktivní občany spolku Naše Vratislavice.

Ing. Petr Jeništa, 19. května 2014.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

4 komentářů u článku Komunální volby se blíží, 4. část

 1. Petr

  Dovolím si také jeden komentář, směrovaný všem občanům a voličům Vratislavic. Přečetl jsem si zápis z květnového zastupitelstva, je uveřejněn na stránkách Vratislavic, a chci upozornit na jednu podstatnou věc. Nové vedení, především p. Braun se po celou dobu presentují jako dobří hospodáři, kritizují minulé vedení, že zatížilo rozpočet výstavbou Kulturního domu, hřiště na Rozcestí... co mě zaráží, že nemají zjištěny náklady na provoz sokolovny a především na provoz fotbalového areálu, který se chystají realizovat... p. Braun tvrdí, že mandatorní výdaje jsou pro letošní rok ve výši 51 mil. Kč a jeho odhad je, že vzrostou o 2 mil. Kč (sokolovna) a další 2 mil. Kč (hřiště) na 55 mil. Kč. Rozhodně jim nepřisuzuji přestavbu sokolovny, o té rozhodlo minulé vedení, ze stávajícího pouze p. Preisler a p. Výtiska, ale výstavba fotbalového areálu je v jejich režii. Jsem přesvědčen, že TJ Jiskra se svou širokou fotbalovou základnou, zahrnující několik mládežnických týmu, si zaslouží důstojnější podmínky, ale hospodárným řešením by byla např. rekonstrukce stávajícího travnatého hřiště, přičemž by si ho spravovala sama TJ Jikra. Jsem přesvědčen, že spoluúčast na této akci 15% tj. 2-3 mil. Kč, by na to stačila a obec by odpadli budoucí náklady, dle odhadu p. Brauna ve výši 2 mil. Kč. Tak se ptám, v čem je hospodaření tohoto vedení jiné, než toho minulého? Proč realizuje nové vedení další megaprojekt, aniž by měli spočítáno, jak zatíží rozpočet, přičemž všechny předchozí kritizuje? Lidi, nenechte se oblbovat manipulativními lidmi jako je p. Braun, p. Preisler a ostatní, mějte svoji hlavu a rozhodně nebuďte apatičtí!!!

  (0)(0)
 2. Ing. Petr Jeništa

  Omlouvám se, že jsem do dneška nereagoval na komentář pana Petra, byl jsem na dovolené. Požádal jsem starostu a místostarostu, aby se k jeho komentáři vyjádřili. Tak uvidíme, co oni na to. Ale uvítal bych, kdyby se pan "Petr" představil celým jménem, nerad diskutuji s anonymy.

  (0)(0)
 3. Eva

  Lidé! Mám na vás tři velké prosby. Nespěte a
  2) pojďte volit zastupitelstvo
  3) své hlasy řádně zvažte a nedopusťte, aby vyhrál "synerov" a jeho ruka ruku myje.
  Dalo tolik práce uhájit zelené louky a hřiště ve Vratislavicích od stavebních záměrů dle nového územního plánu. Mám dojem, že si někdo řekl, že když to nevyšlo v územním plánu díky námitkám, které jste i VY podepisovali, tak sem nastrčí jistou osobu, která to teda skoulí tajně tak, abychom se to dozvěděli až bude pozdě.
  Chcete hřiště pro děti a louky na sáňkování a pouštění draků, nebo chcete aby to bylo všechno zastavěno. Nedejte si mazat med kolem huby.
  Několik let jsem fungovala u nás v obci v komisi pro ŽP. Vyjadřovat názor nebylo trestné, dokud se nezačala hrát jistá šachová partie po ruském vzoru. Když jsem se začala na jednáních zastupitelstva moc ptát na kácení stromů u kina apod. byla jsem pozvána na kobereček a poté odejita z komise. Teď už vím proč. Těm břízám a křáčí za dětským hřištěm u kina nic nebylo (prej staré, apod. výmluvy), ale pozemek bez nich vypadá pro případného investora, který by vystavěl domov důchodců (v záplavové oblasti????), lépe. Nebo se pletu? Ne nadarmo z úřadu zmizelo hodně lidí a komisi ŽP bylo zakázáno vměšovat se do kácení stromů. Zajímavé, že dříve to nebyl problém.
  Kamarád říkal, že u nich ve vsi už všechno rozkradli a rozprodali za korunu, a tak už do jejich zastupitelstva nikdo nechce a mají jen jednu kandidátku. Přece nedopadneme stejně :-/

  (0)(0)
  • Jaký synerov proboha??
   Ach, jo. Lidi, volte! Volte, jak chcete. Jen si buďte vědomi, že následky své volby ponesete (resp. poneseme) celé čtyři roky.

   Osobně mám jasno. Nechci starostu, který volební výsledek tak potřebuje, že byl ochoten tak nehorázně lhát, jako to předvedl Lukáš Pohanka a spol. ve svém poslením občasníku.

   (0)(0)
 

 
 
previous next
X