Komunální volby se blíží, 2. část

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Slíbil jsem pokračovat v příspěvcích na výše uvedené téma. Začnu trochu volně, v návaznosti na probíhající diskuze na našem webu na sice jiná témata, ale s tímto vlastně souvisící.

Někteří jste si možná všimli, že jsem nereagoval na příspěvek paní Hladíkové a její vystoupení na ZMO na téma “zařízení rušící odposlouchávání v kanceláři starosty Pohanky“ a nezapojil se do diskuze, a to ze zcela prostého důvodu. Nechtěl jsem paní Hladíkové bránit v obhajobě jejích názorů a tvrzení, která uvedla ve svém příspěvku. Tak trochu mne zklamalo, že si více neobhájila to, co uvedla. Ale je to pochopitelné, neboť nemá argumenty. Přesto se na ni nezlobím, neboť si troufám tvrdit, že je příkladem „typického“ občana nejen Vratislavic – ale v obecnější rovině – i našeho státu, který svým hlasem (názorem) rozhoduje o výsledcích voleb a tedy o tom, kdo bude řídit věci veřejné (město, kraj, stát).

Na jejím příkladu (který se nám nabízí) uvedu to, co je problémem v naší současné společnosti, ať už na vratislavické nebo celorepublikové úrovni. Musím to ale vzít trochu zeširoka.

Jak sama uvedla, o politiku se příliš nezajímá ani nezajímala. Ale ráda ji v minulosti kritizovala a jak je vidět kritizuje i dnes, aniž měla nebo má dostatek informací o tom, co vlastně kritizuje. A protože se léta jako bývalí sousedé známe, kdysi jsem ji oslovil, ať jenom nekritizuje, ale ať se aktivně podílí na veřejném životě, třeba v komunální politice. Už třeba tím, že se bude ucházet o hlasy občanů na zastupitele na kandidátce SZ do komunálních voleb 2006-2010, což velmi rázně odmítla. Z jejího článku vyplývá, že vůbec nepochopila principy zastupitelské demokracie a volební zákon, a hlavně uvádí zcela nepravdivé informace. Za Stranu Zelených jsme byli v minulém volebním období (2006-2010) přímo zvoleni do ZMO dva kandidáti, paní Tallerová a já. Odstoupením paní Markéty Tallerové, (herečky, nositelky Ceny Thálie, která šla do voleb za SZ se záměrem podpořit tento typ politické strany a s tím, že kdyby byla zvolena, tak z profesních důvodů asi nebude moci přímo působit v ZMO jako zastupitel) přešel mandát na pana Jana Vránu. Já jsem mandát získal přímo od voličů. Takže první nepravdivé tvrzení paní Hladíkové v jejím článku a následovala spousta dalších. Ve volebním programu SZ jsme jasně uváděli, že cílem SZ je především kontrola hospodaření a finančního řízení obce, tedy hlavně pracovat v opozici (v tom dobrém slova smyslu). Z těchto důvodů jsem v koaličních jednáních před volbou užšího vedení obce odmítl nabízenou pozici starosty i člena RMO. Nakonec jsem přijal „pouze“ funkci předsedy Finančního výboru s cílem plnění volebního programu SZ. Nechápu proto, jaké vyšší „osobní“ důvody nebo ambice paní Hladíková spatřuje či hledá v mé bývalé i současné občanské angažovanosti, před kterými ostatní občany varuje?

No a nyní k meritu věci. Na tomto příkladu je vidět, jak jsou občané a jejich mínění snadno manipulovatelné, jestliže se o “politiku“ pravidelně a průběžně nezajímají, jako třeba výše uvedená občanka. Pak na základě některých, ať už úmyslně zkreslených nebo ne zcela objektivně uváděných informací v médiích, případně informací zaměřených na podprahové vnímání (jako v minulosti paní Mgr. Hoření uveřejňované články pana Pohanky typu „Milí Vratislavičáci“ ve Vratislavickém Zpravodaji), a na základě toho vykonstruovaných vlastních domněnek, si občan utvoří zcela zkreslený názor, který je dalek realitě. Protože vícekrát opakovaná nepravda se stává v podvědomí lidí pravdou, což pak silně ovlivňuje utváření jejich názorů.

Budu velmi rád, když se ostatní z tohoto případu poučí a nenechají si od nikoho (ani ode mne ne :-)) vtloukat klíny do hlavy, nenaletí ani na sladké úsměvy a ani na populistické výhody (jako třeba školní autobus, které si nakonec sami draze zaplatí), ale budou se snažit se dobrat skutečné objektivní pravdy. To je časově náročné a chápu, že spousta normálních lidí, kteří musí existenčně zajišťovat rodinu, se tomu i podvědomě brání. Neboť není jednodušší si z pohodlnosti říci, já jsem si zvolil zastupitele, tak ať se ONI starají a neotravují mne.

A to je ten hlavní problém. Pohodlnost a nepochopení životních priorit! Neboť jako dlouhodobý důsledek pasivity občanů je pak zdeformovaná demokracie (= vláda lidu), neboť politici si bez důsledné kontroly občanů svým způsobem mohou dělat co chtějí. Po dopadech jejich případných špatných rozhodnutí na finanční hospodaření obce, na životní podmínky občanů a tím jejich životní úroveň (tedy i moji) už následně občanovi zbývají pouze oči pro pláč. Viz několik již na tomto webu uvedených případů z nedávné minulosti.

A s tím se já osobně nesmiřuji, a proto jsem nepohodlný svou kritičností a svými názory nejen některým politikům/zastupitelům, ale i lhostejným a nebo již zmanipulovaným spoluobčanům.

Říká se, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. V dnešním politickém demokratickém systému v tom smyslu, koho si zvolí. Málokdo si chce ale připustit, že volbou kohokoliv jako zastupitele, na sebe zároveň bere i zodpovědnost za jeho kontrolu. Zda zvolený zastupitel plní volební sliby, zda jeho jednání a rozhodování je ve prospěch obce nebo naopak, zda nepodlehl korupci a není ovlivňováno v neprospěch obce. Tato zodpovědnost je anonymní, neboť volby jsou tajné, a nachází se pouze v morální rovině. A s tím, svým svědomím a morálními hodnotami, se každý občan musí vyrovnat sám.

Přeji všem pohodu a slunce v duši :-).

Ing. Petr Jeništa, 16. dubna 2014.

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

21 komentářů u článku Komunální volby se blíží, 2. část

 1. Jó, vážení spoluobčané, pravda je, že potřebujeme pomoct. Ale ještě krutější je, že si musíme pomoct sami. 🙂
  Jinak než nekonečně dozorovat to vážně nejde... Doufám, že vzrůstající zájem o zasedání zastupitelstva a věci veřejné se časem obrátí v lepší Vratislavice pro nás všechny. I když to cestou ještě jistě přinese mnoho "omylů".

  (0)(0)
 2. dája zdvihalová

  Dobrý den, musím souhlasit, že většina lidí je opravdu pohodlná řešit razantněji problémy veřejného života. A to především ti, kteří jsou zástupci veřejného života. Hodně toho napovídají, málo udělají.Většina z nás je z toho otrávená, tak to nechávají plavat. Pochybuji, že by se při letošních volbách něco změnilo v účasti, atd. Taky se moc těším na předvolební sliby některých mých ,,oblíbenců,,.:-)

  (0)(0)
 3. černé svědomí

  Obrovské překvapení… další článek, ve kterém je zmínka o rušičce v kanceláři starosty. To už nemohu odolat. Čemu opravdu nerozumím, proč se u toho rozčiluje Aleš Preisler, vždyť by měl být rád, že mu bývalý starosta domů namontoval rušičku, navíc za své náklady... Doufám, že mu alespoň poděkoval za zakopání parovodu na zahradě...

  (0)(0)
  • Dobrý den, pokud se vážně nedovedete podepsat pravým jménem, žádám Vás jako administrátorka tohoto webu, vyberte si alespoň jedinou přezdívku - situace bude o dost přehlednější. Děkuji!

   (0)(0)
 4. Ing. Petr Jeništa

  Nevážený anonyme "černé svědomí",
  zaprvé bych byl rád, kdybyste se představil skutečným jménem, nechápu proč skrýváte svoji totožnost? Za druhé bych byl rád, kdybyste ve svém komentáři uvedl fakta a skutečnosti, která si obhájíte. Na náš web nepatří a také ne do seriozní diskuze nějaké náznaky až plivance, které nemůžete prokázat. To jsou pak pomluvy. Nijak se tím nechci zastávat stávajícího starosty. Jestliže máte fakta a dotazy , proč s nimi veřejně nevystoupíte na jednání ZMO, kde máte možnost se starosty přímo zeptat? Já bych také rád znal jeho odpověď na vaši otázku, kdo provedl a komu uhradil to vámi zmíněné "zakopání parovodu na zahradě", je-li to pravda?

  (0)(0)
  • Nevážený anonym

   Zahradou je myšlen Zámecký park, narážka na trvalé bydliště Aleše Preislera. Přišlo mi neuvěřitelné dozvědět se o tom, že dělá starostu v obci s rozpočtěm v řádu desítek miliónů korun, člověk s takovými problémy. Je úsměvné, jak se drtivá většina z vás na těchto stránkách zabývá tím, kdo byl zadavatelem pro reportáž, místo aby se někdo zamyslel nad morálkou tohoto člověka. Neustálé výpady a osobní útoky jsem nahradil jinou formu projevu. Mám takový pocit, že si z nás tento člověk dělá p.del, proto jsem zvolil trochu humoru. Nebuďte paranoidní pane inženýre, nemám žádné informace o jakékoliv korupci ohledně zakopání parovodu...

   (0)(0)
   • Petr Jirásko

    Vážený pane Nevážený anonyme!

    Bohužel jste typickým příkladem, jak působí cílená reportáž na objednávku (kdo ji objednal je jasné). Je vypuštěna účelová informace, kterou si většina lidí jako Vy neověří, ale je okamžitě vytvořen negativní postoj. To je totiž cílem podobných reportáží (současná media veřejné mínění nemonitorují, ale účelově ho vytvářejí na základě pochybných zákulisních intrik). Kdybyste byl alespoň trochu zvídavý a měl snahu hledat pravdu, tak by Vám mohlo dojít, že obsah reportáže bude jedním z hlavních bodů veřejného zasedání zastupitelstva, které proběhlo včera, a kterého jste se mohl zúčastnit. Samozřejmě se starosta Preisler k obsahu reportáže vyjádřil ihned po zahájení zasedání. Vysvětlení bylo natolik dostačující, že k jeho slovům nebylo žádných připomínek ani z řad opozice, ani z řad občanů. A upozorňuji, že tam opravdu neseděli pouze příznivci současného starosty.

    (0)(0)
    • Vážený pan Nevážený anonym

     Pane Jirásko, souhlasím... reportáž svůj účel splnila, hrstku příznivců pobouřila… ti okamžitě začali s útoky typu: kdo za ní stojí, jestli taková reportáž patří do hlavních zpráv TV Prima… ale věřím, že drtivá většina lidí se zamyslela nad jejím obsahem a především morálním kreditem starosty. Alespoň v mém okolí ano! Jinak pravdivost té reportáže jsem si neověřil… tvrzení Mgr. Petry Báčové (mluvčí Exekutorské komory) a Mgr. Libora Zbořila (právní zástupce společnosti Dovosstrans), považuji za důvěryhodné.
     Dále pro objektivitu, kromě účelové reportáže, si dovolím zmínit také účelový článek z dubnového Vratislavického zpravodaje "Pravda o Vratislavicích", myslím tu nehoráznost, pod kterou se podepsal Petr Preisler. Volby se blíží, agresivita narůstá, začínám mít pocit, že bývalý starosta může i za počasí ve Vratislavicích, ale tohle byl velký úlet. Na závěr snad jen: pane Pohanko děkuji, dnes je fakt krásně 🙂

     (0)(0)
    • Dobrý den, opakuji svou žádost výše, přestaňte, prosím, s tou hrou přezdívek. Snižujete tím sám sebe. Nu což, každého volba... Říkám to naposledy, takovéhle hry nechápu a nechci být jejich součástí.

     Pokud chcete nadále diskutovat k reportáži v TV Prima, máte volnou ruku pod minulým článkem. http://nasevratislavice.cz/primanovinky-o-vratislavicich/
     Tenhle článek se problematiky opravdu už netýká a škodíte tím vlastně sám sobě, rozumný čtenář čeká diskuzi na toto téma jinde, pište své názory tedy tam, kam logicky patří...
     Jinak taktéž doporučuji vyjádření starosty ze včerejšího zastupitelstva. Mně osobně potěšilo, postavil se k celé věci čelem a nečekal na vyzvání. Samozřejmě pořád platí, že to není šťastné, ale to především pro něj osobně a lidi, kterých se to osobně týká. Mně (jako občance Vratislavic) to stačilo, pokud Vám ne a máte potřebu o tom dále mluvit, čiňte tak, prosím, jinde (třeba na odkazu výše).

     (0)(0)
   • Petr Jirásko

    Anonyme!
    Váš výkřik o nehoráznostech v článku Petra Preislera (Pravda o Vratislavicích) bez uvedení konkrétních údajů, které jsou podle Vás lživé, je ukázkou zoufalce, který takto reaguje, je-li napsána pravda. Očividně žádná fakta nemáte. To vše podtrhuje okolnost, že nemáte odvahu se ani představit a za svými názory a argumenty stát. Každý informovaný občan Vratislavic ví, že bývalý starosta Pohanka za léta své totalitní vlády prohospodařil desítky mil. Kč, manipuloval s informacemi a lhal. Stejné metody používá stále (viz minulé zasedání zastupitelstva) bez ohledu, zda poškodí obec nebo ne. Doporučuji všem diskutujícím dále na podobné anonymní příspěvky nereagovat!

    (0)(0)
    • Luděk Novotný

     Dobrý den,

     netuším o jaké totalitní vládě mluvíte.. můžete to nějak vysvětlit? Pokud vím rada má 5 členů a zastupitelstvo 15 a vždy je potřeba většina. Myslím, že je ve Vás velká nenávist a už nedokážete být objektivní, a to nejen Vy. Proč nenapadáte všechny, kteří celou dobu rozhodovali, např. pana Výtisku, který se podílel na všech projektech, které kritizujete. Není to proto, že v tuhle chvíli notuje p. Braunovi? Sleduji váš spolek delší dobu, jsem přesvědčen, že jste všichni příliš zaujatí a politika ve Vratislavicích vás naprosto pohltila. Pro příklad, když v roce 2008 přeběhl p. Pohanka, celou dobu, kdy byl starostou jste tím byli pohoršeni. Naopak, když vloni přeběhl naprosto stejným způsobem p. Preisler oslavovali jste. Na rovinu mám z vás takový pocit, že byste se měli přejmenovat na spolek příznivců p. Brauna, takový název by vás vystihoval daleko lépe. Dosadit na místo starosty člověka, jako je p. Preisler, aby se z opozice stala koalice, chce hodně silný žaludek. Ale ten asi lidé jako p. Braun a p. Sýkora mají. To jaké volí nové vedení prostředky se mě také nelíbí, k článku pod kterým je podepsán Petr Preisler, i když jsem přesvědčen, že on není autorem, myslím, že už sám nadpis je dostatečně vypovídající. Když se někdo snaží vysvětlit lidem, že není na školku za zhruba 20mil. a začne s plastovými koníky za 8tis. mě rozesmálo. Jsem také jeden z těch, které pobouřilo zrušení památníku F. Porsche a demonstrativní sundání cedulí, také zrušení knihovny v prostorách školy a její stěhování do památníku je podle mě naprostý nesmysl. Za Vás osobně a p. Hrstku se velice stydím, udělali jste ostudu Vratislavicím široko daleko. Přeji všem krásné Velikonoce

     (0)(0)
    • Putinova otevřená obec

     Stejní lidé ze spolku "nase vratislavice" bojovali za Korytáře a hlavní argument byl úspěch ve volbách a teď se výsledek voleb do krámu už nehodí a tak ho stejní lidé popírají.

     (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Pane Novotný, já se stydím za každého občana, kterému nevadí zamlčování, dokonce popírání, historických objektivních faktů pro to, aby mohl adorovat plukovníka SS, kterého subjektivně pokládám za významného zištného přisluhovače režimu, založeného na rasistické doktríně a programové etnické genocidě porobených národů.

     (0)(0)
 5. Ing. Petr Jeništa

  Vážení diskutéři,
  úvod mého článku sice volně vychází z příspěvku paní Hladíkové, ale asi nebylo některými čtenáři pochopeno, že je to volné pokračování daleko obecnějšího tématu které předcházelo, a sice o političtích podnikatelích - OBECNĚ. Spolek Naše Vratislavice není Fun Klub současného starosty pana Preislera. Doporučuji, aby si každý, kdo se chce zúčasňovat fundovaně diskuze, znovu přečetl, co jsou cíle tohoto spolku vratislavickcýh občanů. Myslím si, že jsou velmi dobře shrnuty v článku "Je hlas spolku Naše Vratislavice voláním žíznivého na poušti " ze dne 9.3.2013.
  Jestliže někdo nabývá dojmu, že se příliš strefujeme do zastupitele pana Lukáše Pohanky ( bývalého starosty), je to proto, že současný starosta třeba ještě nestačil nasekat tolik chyb, abychom je postřehli. Je to otázka času, kdy se třeba začneme strefovat do něj. V současné době má určitou výhodu a velké plus u aktivních občanů z důvodu zpřístupnění informací o řízení obce, zaváděním zásad "otevřené obce". To v minulosti nebylo a z těchto důvodů má pan Pohanka naopak velké minus, právě pro arogantní jednání s občany na jednání ZMO, formální obstrukce a záměrné dezinformace.
  Za počasí ho nikdo nečiní zodpovědným, ale za porušování zásad protikorupčního jednání jako statutární zástupce MO při správě veřejného majetku ano. Neboť porušováním těchto zásad (třeba taková drobnost jako zařízení na vytváření šumu proti odposlechům) jsou otevírány dveře pro umožnění vstupu korupce, možnost osobního se obohacování a mrhání obecními financemi a majetkem.
  Zkuste se podívat na věco z nadhledu a především z úhlu prospěchu obce = MO.
  Přeji všem Veselé Velikonoce.

  (0)(0)
  • Putinova otevřená obec

   Například zveřejněné zápisy z rady jsou příkladem otevřené obce za které skupina "nase vratislavice" TAAAK bojovala už nikomu nechybí. Po půl roce stále AKTUÁLNÍ zápisy nikde nejsou....

   (0)(0)
 6. dája zdvihalová

  Dobrý den, ještě pro úplnost. O "rušičce" odposlechu v kanceláři starosty p. Preisler velice dobře věděl a také ji hojně využíval a to i za mé přítomnosti. Proč to jako řádný zastupitel neřešil před schozením pana Pohanky? Protože to je jenom parazit. Proč to p.Braun a Sýkora neřešili dříve, přestože to věděli, jak mi p.Braun potvrdil? Protože se jim to hodí do "krámu" až teď. Tak se mi nemůžete divit, že se mi celá ta kauza" rušička" zdá směšná. Svým způsobem vás všechny chápu, že jste z toho zděšeni, protože vaše informace jsou jen z jedné strany a cíleně podávány ve formě, která na vás patřičným způsobem zapůsobí a nasměruje vás tam, kde je potřeba.

  (0)(0)
 7. K zamyšlení:
  Přijde mi trochu směšné (a smutné!), když se začnou hádat i občané. 🙂

  (0)(0)
  • Putinova otevřená obec

   Přijde mi směšné (a smutné), že spolek "nase vratislavice" bojuje za soudně trestané a morálně pokleslé politiky a do toho se vysmívá občanům s jiným názorem.

   (0)(0)
   • Internet je méně anonymní než si myslíš a hlavně, lidé jsou víc průhlední, než se může zdát. A i když se občas v lidech seknu, teď stojím pevně na zemi. 🙂 Pokud nechceš, abych sem otevřeně napsala, kdo jsi, začni zase komunikovat pod svým jménem a zeptej se na ten shluk bulvárně podaných informací normálně, pak ti odpovím. Jana

    (0)(0)
 8. Petr Jirásko

  Pane Novotný!
  Tedy vysvětlení a stručné poznámky:
  1) Totalitní vláda pana Pohanky byla v uplatňování hlasovací mašinérie 8:7, kterou beze zbytku využíval, s opozicí nekomunikoval, omezoval diskusi občanů (3 minuty a dost) a snažil se tuto diskusi přesunout na závěr jednání zastupitelstva, čímž ji chtěl prakticky potlačit (zásluhou opozice se tak nestalo). Vratislavický zpravodaj byl flagrantním způsoben zneužit k jeho osobní prezentaci (typické snahy budování kultu osobnosti) bez možnosti zveřejnění jiných názorů než koaličních.
  Pozn.: Každá totalita se odvolává na usnesení „ústředního výboru“. Proč s nimi takto rozhodoval primář Vytiska, se zeptejte jeho.
  2) Srovnání Pohankova „přeběhnutí“ v roce 2008 se současnou změnou ve vedení obce je zásadní omyl. Jeho „přeběhnutí“ je sprostý lidský podraz na pana Brauna (vysvětleno p. Braunem zde na webu), podraz člověka, který byl rodinným přítelem, vtáhl Pohanku do politiky a ručil za něho. To nebylo pouhé převléknutí politického trička, to byl čin, který jednoznačně demonstruje Pohankův charakter. Na to nestačí ani ten Vámi citovaný - silný žaludek. Ostatně svůj charakter v průběhu času prokázal i svým lhaním a manipulacemi s informacemi (vše dostatečně zdokumentováno!!!).
  3) Že již delší dobu sledujete náš „spolek“ mě potěšilo. O to nám jde, aby nás sledovalo co nejvíce lidí. Reakcemi na podobné útoky bez argumentů máme možnost své postoje objasňovat. Pravda je jenom jedna a jde nám o angažovanou účast slušné většiny na dění v obci, hlavně ve volbách. (Počet návštěvníků na našem webu utěšeně roste, negativních reakcí, jak sám vidíte, je minimum.)
  Pozn.: Edmund Burke - Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné - aby slušní lidé nedělali nic.
  4) Chápu Vaše invektivy („spolek příznivců p. Brauna“, atd), kdo nemá argumenty, nic jiného mu nezbývá.
  5) Vaše slova - „Když se někdo snaží vysvětlit lidem, že není na školku za zhruba 20mil. a začne s plastovými koníky za 8tis. mě rozesmálo“ - dokazují, že nemáte ponětí o Pohankově hospodaření. Těch dvacet milionů opravdu chybí a je to třeba právě cena za ten Vámi oplakávaný „památník FP“. O dalších desítkách prohospodařených milionů není třeba diskutovat. To dostatečně dokazuje zvýšení mandatorních výdajů obce z 35 mil. Kč na téměř 55 mil. Kč během Pohankova hospodaření. Jak byste řešil umístění cca 40 dětí do školky s prázdnou pokladnou, která po Pohankovi zbyla? Předveďte se!
  5) Na závěr Vám děkuji za témata, ke kterým jsem se mohl vyjádřit. Pravděpodobně patříte k obdivovatelům pana Pohanky a vyslovená fakta nejste schopen akceptovat. Pak patříte ke skupině lidí, s kterou lidsky nemám nic společného. Proto se mě závěr Vašeho komentáře nedotýká.

  (0)(0)
  • Jen doplňuji, na odkaze http://nasevratislavice.cz/brezen-2014-ozveny-ze-zastupitelstva/ najdete dole v článku nástřel cash-flow Vratislavic nad Nisou, které bylo vypracováno pod hlavičkou současného vedení.
   Zarytých odpůrců a autorů vět "Bývalí představitelé obce měli jasný finanční plán, jak školku Nová Ruda postavit" (vratislavický občasník 2.) se ptám: Co je na tom cash flow tak zásadní nepravdou? Protože tady vážně něco (nikoli subjektivně, ale fakticky!) nehraje a někdo prostě neříká pravdu. Pokud nechcete jen planě hovořit, není nic jednoduššího než se obhájit fakty. KDE byste na to vzali? Za odpovědi děkuji.

   (0)(0)
 

 
 
previous next
X