Jak začíná a končí komunikace s úřadem

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Vážení přátelé a sympatizanti našeho občanského sdružení.

Na únorovém zastupitelstvu – při prezentaci záměru obce (prezentoval místostarosta Doležal) postavit tenisové a volejbalové kryté kurty při ulici Dlouhomostecká, jsem pojal pochybnosti, zda sportovišť, i drahých, není v obci již dost. Aby to nebyl subjektivní a možná nesprávný pohled, rozhodl jsem se využít osobní výzvu, vznesenou vedoucím technického odboru p. Podlipným na setkání rady MO s občany, ve které nabídl velmi sympaticky osobní jednání, která mnohdy na rozdíl od jiných forem vyřeší řadu zdánlivě neřešitelných nedorozumění. Veden těmito úmysly, dobře, leč naivně naladěn, že jdu řešit v jádru pozitivní věc a ne negativní nedorozumění, navštívil jsem v den úřední (pondělí 18.3) p. Podlipného a vysvětlil mu svůj cíl.

Zmapovat všechna sportoviště stávající i zamýšlená a jejich pořizovací a provozní ceny na katastrálním území naší obce do přehledného uceleného a objektivního materiálu, který by mohl posloužit jak v orientaci občanů o zásluhách obce, tak obci jako nastavené zrcadlo s možností reflexe. Při nastalé diskusi, ve které se jako by mihl stín podezření a nedůvěry, proč takový přehled má vzniknout, mi p. Podlipný vysvětlil, že by bylo moudré a potřebné požadavek názvoslovně a věcně správně formulovat. Slíbil jsem, že vhodnější formulaci pošlu následující den emailem, abychom mohli pozvolna a časově ohleduplně začít informace sestavovat.

Dnes, 26.3. jsem od p. Podlipného dostal email, který přes jeho rozsah přikládám i proto, že může být dalším spoluobčanům instrukcí, jak postupovat při zjišťování informací na naší obci. Pro úplnost dodávám, že se tento svůj úkol pokusím dotáhnout do konce i s využitím té „106“ o volném přístupu k informacím. Musím tak dát možnost úřadu dodržovat zákon a i tu nejmenší informaci si řádně vyúčtovat a nechat zaplatit. Zaplatit práci úředníka, který již z našich daní placen jednou je.

Pavel Hrstka, 26. března 2013.

Příloha: emailová komunikace

Mnou formulovaný dotaz:

Přeji dobrý den p.Podlipný,

a využívám skvělých možností informačních technologií k tomu, abych navázal na naše včerejší jednání o sportovních areálech a sportovištích v naší obci. Uvedu vždy nejprve název záměru/projektu a v závorce informace, které bych rád získal:

 1. Rekonstrukce koupaliště Sluníčko (cena projektu, jistě zahrnujícího dále: Předpokládanou cenu rekonstrukce, denní kapacitu v sezóně – kolik pojme max. návštěvníků, předpokládané náklady provozu – roční ?)
 2. Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra (cena projektu, jistě zahrnujícího dále předpokládanou cenu rekonstrukce, předpokládané náklady provozu – roční)
 3. Rekonstrukce Sokolovny Vratislavice (cena projektu, předpokládaná cena rekonstrukce, účel – druhy sportů, předpokládané náklady provozu – roční)
 4. Výstavba tří beach-volejbalových dvorců při ZŠ (cena projektu, předpokládaná cena pořízení /stavby, předpokládané provozní náklady, které bude nutné začlenit/navýšit do nákladů ZŠ)
 5. Tenisové a volejbalové kurty Dlouhomostecká (cena projektu, předpokládaná cena pořízení / stavby, účel = pro koho, denní kapacita – kolik pojme maximálně hrajících návštěvníků, předpokládané provozní náklady – roční.

Cenou pořízení rozumějte předpokládanou cenu realizace dle projektu, bez promítnutí případných dotací.

 1. Sportovní areál Na Rozcestí (Skutečná celková cena pořízení včetně ceny stavebního dozoru, účel s denní kapacitou sportovců, skutečné roční provozní náklady)
 2. Sportoviště u Kina (cena pronájmu, inkasovaná za rok)

S pozdravem Hrstka.

Odpověď p. Podlipného:

Vážený pane Hrstko,

dne 19. 3. 2013 jste se e-mailem  na mě obrátil s žádostí o poskytnutí informací celkem v sedmi okruzích, rozdělených na další dílčí informace. Po projednání s panem tajemníkem Vás upozorňuji, že o tyto informace je třeba požádat dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) a tento e-mail nesplňuje požadavky žádosti o poskytnutí informace dle § 14 InfZ. V případě, že na poskytnutí informací trváte, doplňte náležitosti požadované v InfZ a žádost podejte na podatelně úřadu, nebo poštou, nebo prostřednictvím elektronické podatelny, případně datovou schránkou, máte-li ji zřízenou. Pokud budete žádost podávat elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny úřadu, je třeba ji opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu se zákonem o elektronickém podpisu.

Výňatek z InfZ:

㤠14

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.“

Zároveň upozorňuji, že v souladu s § 2 odst. 4 InfZ budou poskytnuty pouze informace, kterými povinný subjekt disponuje.

Přeji hezký den Podlipný Pavel

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

2 komentářů u článku Jak začíná a končí komunikace s úřadem

 1. Díky Pavlovi za sdílenou zkušenost. Občas si říkám, že kdybychom se přestali "zkoušet" ze zákonů a začali spolu mluvit jako normální lidi, bylo by tu líp... Není nás tu v těch Vratislavicích zase tolik, aby to nešlo "ošéfovat".
  Pojďme si to rozebrat...

  Nebylo by normálnější, kdyby podobný přehled, prezentaci těchto investičních akcí, udělal městský obvod sám? Ideálně ještě před zaháčkováním projektů do budoucnosti Vratislavic. Nebylo by logické představit tyto projekty veřejnosti, sesbírat jejich názory na to, jestli, jak a vůbec si něco takového přejí... Jasně, nějak jsme ve volbách rozdali karty, ale hlasovali jsme ve volbách snad o tenisových kurtech a badmintonové hale? Dali jsme jim, jako občané, opravdu tenhle mandát? Nebylo by fajn, kdyby se nás na to alespoň zeptali.¨

  A když už tedy ne, nebylo by fér, kdyby nás o tom alespoň informovali. Fakty, nikoli řečmi! Co nás ta naše volba stála? A co nás ještě stát bude? Kolik z nás z ní má radost? Atd.

  Místo tohoto, dle mé představy otevřeného vztahu, spolu nemluvíme jinak než přes paragrafy, posíláme si doporučené dopisy, i když pošta a úřad stojí pár metrů od sebe... Jsme zkoušeni ze zákonů (já byla třeba na minulém KV zkoušena ze zákona o obcích, není to ojedinělé) a občas se nás ten náš úřad snaží udolat "pasivní rezistencí"..

  Co tímhle příspěvkem chci říct? Asi si vypsat srdce. 😀 Ale hlavně - říct Vám, že hlavní je se nevzdat, chcete-li kdokoli poradit, probrat, jak pasivní rezistenci porazit a jak obstát ve zkoušce ze zákonů, i proto jsme tu. Víc hlav víc ví... Nakonec to dobře dopadne. 🙂

  (0)(0)
 2. Příklad toho, jak to jinde jde: http://www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/

  (0)(0)
 

 
 
previous next
X