Duben 2013: Ozvěny náhradního zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Již třetí týden se bude projednávat program třetího zastupitelstva Vratislavic nad Nisou. Opozice totiž opustila sál předčasně jak v březnu, tak 3. dubna při náhradním zasedání. Vládnoucí koalici podruhé v řadě chyběl Aleš Preisler (USZ) a zastupitelstvo se po výzvě p. Sýkory (ODS) stalo opět neusnášeníschopným. Nicméně pojďme si připomenout, co se stihlo a stalo.

Koalice tentokrát přistoupila na návrh p. Sýkory (ODS) a připustila přesun diskuze občanů na začátek projednávání. V rámci něj a při příležitosti toho, že jsem před pár dny podala další informační žádost ohledně faktur (cílem je oživit naší databázi), jsem se dotázala starosty, zdali se rada již zabývala otázkou zveřejňování faktur ze strany obce. V minulosti bylo totiž přislíbeno, že by se tím rada mohla zabývat. Dozvěděla jsem se, že na pořad to zatím nepřišlo a na otázku, zda příslib trvá, starosta odpověděl: „Je to možné.“ Tak nevím, nevím…

P. Jirásko se zase dočká písemné odpovědi na otázky, komu starosta zadal studii na téma F. Porsche, kdy bude hotová a kde budou zveřejněny její závěry. Pí Štekrová zase vznesla věcnou připomínku, že o přistavení velkoobjemových kontejnerů by měl informovat Vratislavický zpravodaj – pokud možno v předstihu.

Z minulého ukončeného zasedání se vzal na vědomí otevřený bod – Zpráva sboru dobrovolných hasičů a nakously se Informace finančního výboru. P. Mejsnar (v zastupitelstvu za SLK) se dotazoval pí Skalické (TOP 09, předsedkyně FV) na stav přípravy metodiky vracení daně z nemovitosti. Starosta Pohanka následně pí Skalickou upozornil, že daň se měla vracet v rámci rozpočtu roku 2012.Pravděpodobně se tak snažil naznačit, že problematika je tak jako tak pasé. (To všichni pravidelní účastníci beztak tuší. Již od doby, kdy starosta na zastupitelstvu prohlásil, že daň vracet nechce.)

A pak už přišla ona chvíle, kdy p. Sýkora opět vyzval přítomné opozičníky, aby zvážili své setrvání a podporu koalice v době, kdy všechno směřuje k přijetí problematického jednacího řádu. Ten se objevil na programu čtvrtého zasedání zastupitelstva, které mělo ihned následovat po skončení toho třetího – náhradního. Starosta Lukáš Pohanka se formálně bránil tím, že projednávání jednacího řádu nebylo na programu zasedání, které probíhalo v době přerušení. Primář Vytiska zase apeloval na přítomné, že vytahování karet situaci neřeší…

V tom měl pravdu – neřeší.. Otázka zní, co ji řeší? A tady se odpovědi rozcházejí a míjí. Osobně v těchto dnech občas přemýšlím, kolikrát by muselo být zastupitelstvo přerušeno, aby to volání někdo z druhého břehu uslyšel, aby ho někdo pochopil a začal podle toho konat. Aby válcování, které se za léta stalo vratislavickým koloritem, jednou provždy skončilo. Nevím. Vím jen, že jedni zůstávají vevnitř a marně čekají na Aleše Preislera, zatímco druzí v doprovodu přítomných občanů opouští sál. Je to smutné? Určitě. Směšné? Možná trochu… Logické? Ano, bohužel…

Další pokus dokončit třetí jednání zastupitelstva a projednat body zastupitelstva čtvrtého se uskuteční již ve středu 10. dubna – od 17:00. Máte-li chuť – v pondělí 8. dubna budeme mít v kavárně 101010 od 18:00 drobný slet sdružení. Rozhodně se můžete připojit!

Audiozáznam ze zastupitelstva

Jana Schlegelová, 6. dubna 2013.

Oficiální článek ze Zpravodaje 05/2013

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

Komentáře jsou uzavřeny.

 

 
 
previous next
X