Duben 2013: Ozvěny náhradních zastupitelstev

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

10. dubna 2013 se po třech týdnech konečně povedlo projednat všechny plánované body. Starosta Lukáš Pohanka předem přes média vydal prohlášení, že upouští od projednávání kontroverzního jednacího řádu (informovali jsme o něm i my) a položil tak základ tomu, aby třetí a čtvrté zastupitelstvo nenarušeně proběhlo.

3. zasedání zastupitelstva (Audiozáznam)

Třetí zastupitelstvo mělo pokračovat schválením směny pozemků při ulici Náhorní. Tento bod však starosta hned v úvodu stáhl. A co šlo? Jednalo se o soukromé pozemky, které jsou potřeba pro rozšíření tramvajové trati. Do očí bil ale nepoměr směny. Soukromý pozemek o velikosti +- 50 metrů čtverečních měl být směněn za pozemky města o souhrnné ploše 1200 metrů čtverečních.

V souvislosti s touto majetkoprávní operací se ozvala i pí Jégrová (v zastupitelstvu za ODS) jako členka finančního výboru a reklamovala, že finanční výbor k této majetkoprávní operaci nedostal žádné materiály k projednání.

Dalším kontroverzním bodem na programu bylo ukončení 55. změny územního plánu. K tomu se totiž naše zastupitelstvo vyjadřovalo trochu nadbytečně, protože Statutární město Liberec už pořizování změny ukončilo. Starosta Pohanka se na zastupitelstvu v Liberci ani neozval! Našim zastupitelům se omlouval s tím, že změnu týkající se Vratislavic v materiálech přehlédl.

Ach jo! Jako bych zažívala ten územní plán pořád dokola… Tehdy také starosta zapomněl zkontrolovat, jestli vratislavické pokyny doputovaly až do Liberce. Navzdory tomu, že na zastupitelstvo Liberce má jako jeho člen povinnost se připravovat a navzdory tomu, že by se dalo očekávat, že vratislavické dokumenty mu budou nejbližší…

Diskutovalo se také o jarním úklidu a plánu oprav výtluků komunikací. Zaujalo také projednávání pravidel udělování ceny Městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Pí Jégrová upozornila, že její nominaci do hodnotící komise s ní nikdo nediskutoval a podobné akce se nechce účastnit. Podpořil jí p. Sýkora (ODS), který napadl celé složení komise a myšlenku podobných „vratislavických oscarů“ vůbec.

4. zasedání zastupitelstva (Audiozáznam)

Asi nejzajímavějším bodem čtvrtého zasedání bylo první rozpočtové opatření. V jeho rámci měly být schváleny mimo jiné peníze na rozjezd projektů do IPRM. P. Sýkora pak prosadil, že se o každém bodu rozpočtového opatření hlasovalo zvlášť.

Primář Výtiska se odhodlal ke kritice projektu fotbalového hřiště. Vylíčil své špatné dojmy z celé organizace TJ Jiskra a smutně dodal, že Jiskra si podobný projekt nezaslouží a Vratislavice by tu neměly mít tak velké oči – kdyby si takový projekt měly pořizovat za vlastní peníze, nikdy by to podle něj neudělaly. V těchto názorech měl oporu celé opozice, projekt fotbalového hřiště je tedy prozatím zastaven (neschválily se totiž peníze na jeho přípravu).

Opozice obecně vytýkala materiálu rozpočtového opatření, že je nicneříkající. Že se jedná o jakési bianco šeky, kdy se schválí nemalé peněžní prostředky bez jasného určení, co se za ně vytvoří. Trochu zvláštní bylo, že v případě koupaliště Sluníčko pí Hoření vyzývala přítomné, že je třeba peníze kvůli časovému tlaku schválit, zatímco projekt tenisových a badmintonových kurtů stáhl starosta z projednávání zcela dobrovolně. Doopravdy tedy nebyl čas informace doplnit a starosta tak z IPRM vyřadil i tento projekt? Nebo čas je?

Zajímavým bodem bylo také projednávání nové verze dohody o narovnání s firmou Imobilien. Primář Výtiska pro dohodu nejprve nehlasoval. Poté, co starosta vyhlásil zmatečné hlasování a hlasovalo se znovu, primář dohodu svým hlasem zamítl.

Zastupitelé také dostali na stůl návrh p. Jecha (KSČM). Ten se týkal nového jednacího řádu SML. Z něj totiž vypadl odstavec o pravomocích zastupitelů městského obvodu vůči magistrátu SML. Diskuze na toto téma byla dlouhá, zastupitelé se ale nakonec rozhodli této možnosti vzdát a dál ji neprosazovat.

„Zastupitelstvo není o emocích…“

Je trochu s podivem, že tuto větu použil starosta Pohanka právě v průběhu 4. jednání. Pokud totiž něco vpisovalo poznámky mezi řádky, byly to emoce. Netradiční, občas i těžko uchopitelné.

Starosta evidentně nebyl ve své kůži. Hlasovací mlýnské kolo se tu a tam zadrhlo. O jednotlivých bodech se přemýšlelo více v souvislostech…

Alespoň mně to tak přišlo…

Ale já tu nejsem od toho, abych kula horké závěry…

Uvidíme, až to vychladne…

Pro mě to bylo víc o emocích než o tom, co jsem tu popsala…

Asi je tomu tak vždycky…

Nepřišlo mi to marné – po docela dlouhé době…

Jana Schlegelová, 14. dubna 2013.

Oficiální článek ze Zpravodaje 05/2013

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

2 komentářů u článku Duben 2013: Ozvěny náhradních zastupitelstev

 1. Ing. Petr Jeništa

  Jsem velmi rád, že účast občanů a jejich aktivní zapojení do diskuze před schvalováním jednotlivých bodů programu mělo sice malý, ale přeci jen kladný vliv na rozhodování zastupitelů a tím výsledky hlasování.
  Na hlasovací mašinérii tzv.“koaličních zastupitelů( rozuměj těsné většiny 8 zastupitelů proti 7 opozičním) se přeci jen začal projevovat vliv zdravého selského rozumu a svědomí některých čestných zastupitelů a proto nebylo vše jednoznačně prohlasováno dle představ pana starosty a některých zalobovaných zastupitelů.
  Zvláště pak navýšení rozpočtu o výdaj ve výši 2,5 mil. Kč jako investice do fotbalového hřiště, který není obecní majetek, ale je to majetek cizí organizace TJ Jiskra. Kdy vedení TJ nedovede ani přesvědčit zastupitele, že má řízení této organizace pod kontrolou a tím pádem, že finanční pomoc obce by nebyly vyhozené peníze.
  Výsledky hlasování by měly být povzbuzením pro další občany, aby chodili na jednání zastupitelstva městského obvodu, neboť jak je vidno, osobní presentování názoru občanů má význam a může ovlivnit výsledky hlasování.

  (0)(0)
 2. Pavel Hrstka

  Přiznám se, že mé sledování dění v MOV má evidentně asi vážné trhliny, protože informace při projednávání rozpočtového opatření pro mě byly šokující. Záměr MO napřít investici cca 26 miliónů na rekonstrukci fotbalového hriště TJ Jiskra, které není v majetku obce a které za tím účelem mělo být MO pronajato pro účel ochrany této investice, se mi zdá jako z říše snů protřelých manipulátorů. Napadá mě, jak by asi výše nájemného byla stanovena. Úvahy o potřebné pomoci TJ financemi z fondů IPRM
  jsou již zde někde jinde.
  Informace o podivném postavení zatupitele Preislera uvnitř TJ Jiskra vše dokreslily. Je zde na místě poděkovat za projev soudnosti a i osobní síly takové téma rozkrýt.

  (0)(0)
 

 
 
previous next
X