Březen 2014: Ozvěny ze zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Obnovené (omlouvám se za porušení tradice, došlo k ní z rodinných důvodů :-)) ozvěny ze zastupitelstva budou reflektovat především diskuzi občanů, protože ta si usurpovala největší podíl z uplynulého zasedání.

V posledních měsících se stalo tradicí, že občané aktivněji a v hojném počtu počtu navštěvují zastupitelstva městského obvodu. Zatímco minule se diskutovalo především o knihovně, zpravodaji a školním autobusu, ve středu byla otevřena i řada jiných témat (i když i ta minulá byla připomenuta).

Obyvatelům ulice Májová bylo ústy místostarosty p. Brauna (ODS) slíbeno dokončení chodníku v jejich bydlišti. Petr Jeništa zase požádal právníka Mgr. Pavla Svobodu, zdali by mohl zaujmout nějaké právní stanovisko k ochraně osobních údajů v připravované aktivitě Vratislavického zpravodaje. Redakční rada by ráda uveřejňovala fotky „krásných“ i „ošklivých“ Vratislavic, cílem by mělo být motivovat všechny občany, aby o naše Vratislavice lépe pečovali.

Velkým otevřeným tématem byla komise životního prostředí. Přítomné člence se nelíbilo pokácení porostu za kinem, které ale bylo v souladu s doporučením odborné pracovnice pí Holíkové. Na zastupitelstvu jej podpořil i šéf technického střediska, který místo označil za velmi problematické z hlediska shlukování „nekalých živlů“, navíc podpořil i informaci, že stromy zdravé nebyly. Opětovně se probíralo i sloučení komise životního prostředí s komisí stavební. Padlo dokonce i poněkud absurdní obvinění, že sloučení komisí vedlo k tomu, že komise je nyní neusnášeníschopná. Omlouvám se za tento osobní soud, nicméně jako člence kontrolního výboru, který se v sedmi lidech schází bez problémů v počtu převyšujícím usnášeníschopnost (tedy od doby, kdy bylo jeho zasedání posunuto opět do odpoledních hodin), opravdu nemohu jinak. Rada ústy starosty Preislera (USZ) přislíbila, že se situací v komisi bude zabývat na příštím zasedání a zváží i personální kroky.

Článek uveřejněný ve Vratislavickém zpravodaji 3/2014, autor: Petr Jeništa

Velkým tématem byl i poslední článek p. Jeništy na téma rušičky odposlechů v kanceláři starosty. Přítomné dvojici dam se zdál článek neetický a požadovaly vysvětlení, jakým způsobem prošel redakční radou a případně dokonce omluvu za jeho uveřejnění. Na průběh redakční radou občanky na místě odpověď nedostaly, nicméně starosta Preisler přislíbil, že osobně požádá p. Sýkoru (předsedu redakční rady, ze zdravotních důvodů byl nepřítomen), aby odpověděl přímo písemně. P. Jeništa se ale dočkal podpory dalších občanů, kteří jeho postup považovali za zcela regulérní (p. Jeništa totiž na minulém zastupitelstvu p. Pohanku informoval, že skutečnost hodlá medializovat a žádal jeho vyjádření, které nedostal). Mnohem více neetický než samotný článek jim přišla samotná skutečnost, že takové zařízení v kanceláři starosty bylo.

Dozvěděli jsme se také, že v součinnosti s paní knihovnicí se připravuje přesun knihovny do Malého sálu KC (zde by měla být klasická knihovna s možnostmi na pořádání drobných kulturních akcí, besed, autorských čtení) a bývalého památníku F. Porsche, kde by měla být studovna a počítače a do budoucna i vhodný prostor pro pořádání kurzů počítačové gramotnosti pro seniory atd. Pochvalu si nové vedení a zaměstnanci úřadu vysloužili za plánovaný přesun zastupitelstva do KC 101010 (již od příště!), avizovanou právní poradnu zdarma a výrazně zlepšenou komunikaci s občany na sociální síti Facebook.

Z ostatních bodů se trochu protáhl bod informace kontrolního výboru, kde se trochu „tajemně“ zastupitelům na stůl objevil „zatoulaný“ předávací protokol z akce Mlhoviště. Poměrně dlouhá debata se opět vedla i na téma, kdo je vlastně zastupující ředitelkou MŠ.

K mému překvapení se vůbec nediskutovalo na téma předkládaného protokolu o výsledku kontroly na projektu Sokolovna v rámci bodu Informace starosty. Z něj totiž vyplývá, že Vratislavicím bude krácena dotace o téměř čtyři sta tisíc korun z důvodu toho, že projektant nerespektoval předloženou skutečnost o poloze vodovodu a nakreslil si jej lidově řečeno „po svém“. Na tuto nedbalost z doby minulé Vratislavice doplácejí nyní v podobě neuznaných nákladů na vícepráce.

Zastupitelé se díky p. Braunovi (ODS) dočkali předložení základní podoby cash flow. Z něj bohužel jasně vyplývá, proč Vratislavice na minulém zasedání musely schválit využívání revolvingového úvěru na profinancování plánovaných projektů, i to, že rétorika o vyschlé vratislavické kase nebyla ani zdaleka přehnaná, jak se stále snažilo naznačovat bývalé vedení městského obvodu.

Náhled cash flow Vratislavic nad Nisou, zpracoval (a i nám předal) Vladimír Braun (ODS), částky jsou v tisících.

Budeme se těšit příště, již v kulturním prostředí KC 101010 na dalším jednání zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou!

Jana Schlegelová, 21. března 2014.

Audiozáznam ze zastupitelstva

 

(0)(0)

Pravidla diskuze na Našich Vratislavicích vychází z netikety

Nezapomínejte, že na druhém konci diskuze jsou lidé, nikoli počítač. Do diskuze na našem webu se snažte psát to, co byste ostatním dokázali říct i do očí.

Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. Vaše diskuzní příspěvky by se měly vyvarovat nepodložených pomluv a lží. Urážlivé výroky vůči ostatním nejsou vítány. Budeme rádi, když svůj příspěvek uvedete pod svým reálným jménem.

A nakonec - vyhrazujeme si právo vulgární a hrubé výrazy nahrazovat hvězdičkami (vždy s příslušnou poznámkou o redakční editaci komentáře). Nedokážete-li se bez vulgarit vyjádřit, použijte hvězdičky rovnou sami. :-)

Děkujeme Vám, že diskutujete na našem webu a respektujete tyto zásady!

17 komentářů u článku Březen 2014: Ozvěny ze zastupitelstva

 1. Jana Hladíková

  Dobrý den vážení občané,
  neustále se zveřejňuje článek Petra Jeništy, takže toto je moje reakce na tento článek.
  Zároveň varuji tímto občany, aby se nenechali manipulovat před volbami a řídili se hlasem svého srdce.
  Jaká bude obec Vratislavice???
  Reaguji na článek Petra Jeništy Rušička nahrávacího zařízení… z 3.č. Vratislavického zpravodaje 2014. Jestliže má Petr Jeništa důvodné podezření na bývalého starostu pana Pohanku pro nekalé praktiky, ať předloží důkazy Policii a dá podnět pro řádné prověření. Takto by to mělo fungovat, po ukončeném vyšetřování by měla být veřejnost seznámena s výsledkem. Nechci obhajovat žádného politika za nekalosti, ale vše má mít určitý postup. Tímto článkem pouze manipuluje s občany a podsouvá svoje názory. Proč autora článku nenapadlo, že pan Pohanka chtěl za soukromé peníze rušit soukromé hovory? Jelikož pan starosta – bývalý, současný i budoucí tráví tolik času v práci, určitě potřebuje být v kontaktu se svoji rodinou v klidu a neodposloucháván. Pan Petr Jeništa v tom vidí mafiánské praktiky, já však v jeho reakci vidím politické podrývání a snahu o osobní prospěch. Pan Petr Jeništa se uchýlil do občanského sdružení Naše Vratislavice, kde má právo kritizovat vše, ale žádné povinnosti vůči voličům. Mnoho let je činný v politice, avšak bez výrazných úspěchů. V roce 2006 při komunálních volbách sám osobně přemlouval své přátele a známé na kandidátku Strany Zelených. U nás byl také minimálně 2x, ale mě ani manžela nepřemluvil. Přemluvit se mu podařilo herečku Divadla F. X .Šaldy v Liberci Markétu Tallerovou, která byla vždy velmi milá a známá osobnost. Tímto se mu podařilo jít za svým cílem a konečně se v politice prosadit. Markéta Tallerová získala nejvíce hlasů SZ.
  Ale důvěru voličů odmítla a uvolnila místo dalším (toto je citace z Kroniky Vratislavic). To však bylo předem domluveno (je to info. přímo od Markéty Tallerové z oné doby), takto i u nás Petr Jeništa jednal a s touto variantou „uvolnit místo dalším“ nás seznámil.
  Výhra to byla, vyjímečná osobnost M.Tallerové získala hodně hlasů. Petr Jeništa získal post předsedy finančního výboru, ale to pro něho nic neznamená, on míří k metám nejvyšším, avšak dle mého úsudku neférovým způsobem.
  V současné době je uveden jako místopředseda Redakční rady a tímto má volné ruce k ovlivňování občanů pro další volby. Vypadá, že z celé redakční rady tento článek před tiskem viděl pouze sám autor – zároveň místopředseda redakční rady Petr Jeništa. Na dnešním jednání zastupitelstva jsem na jasnou otázku Kolik členů redakční rady článek odsouhlasilo nedostala jasnou odpověď, ani od Petra Jeništy.
  Občané NEDEJTE SE!!! POZOR toto vše je účelné a promyšlené.
  Lidé jsou již ze všeho politikaření unavení a naštvaví.
  Stačí rozpoutané Porsche - peklo.
  Budou Vratislavice obcí naštvaných a znechucených občanů, kterým se již ani k volbám nechce?
  Jsem občanka Vratislavic, bydlím zde již 35 let a vždy bez politické příslušnosti a politických ambicí.
  Jana Hladíková

  (0)(0)
  • Vážená paní Hladíková!
   Dovolím si reagovat postupně, abych na něco nezapomněla...
   1. Článek pana Jeništy jsem opět zveřejnila proto, že na něj v textu odkazuji. Už jen z principu nemám ráda psaní o něčem, o čem čtenář nemusí mít potuchy... 🙂
   2. Pokud vím, pan Jeništa v článku nepíše, že samotné umístění přístroje bylo trestné, nevím tedy, proč by se měl obracet na policii. Jenže co není trestné, ještě nutně neznamená, že je společensky akceptovatelné. Nemýlím-li se, byl to de facto nápad policie, se p. Pohanky na účel zařízení optat (viz http://vratislavice.cz/public/data/media/prilohy/Bod21_Informace_starosty1.pdf). To p. Jeništa udělal, nicméně odpověď nedostal.
   3. Že chtěl p. Pohanka rušit soukromé hovory? Tak s tím nepřišel ani on ve stručném vyjádření, které z něho vytáhla redakce MF Dnes. Gratuluji! 🙂 Neumím si něco takového představit. Vy byste investovala peníze, aby někdo (kdo?) neodposlouchával hovory s Vašimi blízkými. Já nikoli, protože si z principu neumím představit, že by to kohokoli zajímalo. 🙂 A i kdyby to někdo slyšet měl, nestálo by mi to ani za korunu ze soukromých peněz, abych se tomu bránila. Proč? Jestli má pan Pohanka velká rodinná tajemství, má je řešit jinde, než v práci, kde je placen za zcela jiné činnosti. 🙂
   4. P. Jeništa se uchýlil do sdružení Naše Vratislavice, protože je dlouholetým aktivním občanem, kterého osud naší obce zajímá. Přesně takové ve sdružení hledáme a potřebujeme. Od toho tu jsme, aby jsme na to už nikdy nebyli sami. Jeho politická angažovanost je známá - mně osobně ničím neuráží. Za mnohem horší poklesek, než se pokusit úspěšně sestavit kandidátku zelených :-), vidím kroky p. Pohanky, které vedly k odstranění starosty z vlastní strany (tehdy), aby jej posléze mohl nahradit a po letech sám takový způsob, kterým se dostal k moci, zpochybnit až na libereckém magistrátu.
   5. V redakční radě p. Jeništa volné ruce nemá, redakční rada má pět členů. A ať už to s tím "prokletým" článkem bylo jakkoli, sotva si jej pan Jeništa vydal sám.
   6. Znám zas takové lidi, kteří byli unavení a naštvaní z toho, jak to tady vypadalo dřív. Teď je to proti tomu jak procházka v růžové zahradě (i když vždycky je co zlepšovat, je to běh na dlouhou trať - jen pro ten kontrast). ¨
   7. Položte si otázku, kdo Porsche peklo rozpoutal a co z toho měl? Není to tak jednoduché, jak se může zdát, ale k téhle kauze už bylo řečeno tolik, že dalších slov netřeba. Kdo to pochopit chce, pochopí to. Kdo nechce, nepochopí.
   8. K volbám se mi chce, protože nikde jinde než tady nemáte možnost volit lidi, které vážně znáte. Nikoli strany a nálepky, ale své "sousedy". Nikde jinde nemáte větší šanci vyvarovat se chyby ve svém úsudku, realitu můžete číst sama, nikoli přes média. Proto mám tyhle volby ráda a těším se na ně jak malé dítě. I když samozřejmě, mám i trochu strach, ale ten už k té demokracii patří.
   9. Jsem občankou Vratislavic 23 let, bez politické příslušnosti a osobních ambicí. Jen chci, aby to tu fungovalo. Lidsky, tak nějak "normálně". Protože Vratislavice jsou dost malé na to, aby se musely stát nějakým politickým experimentem. Je to o drobnostech. Teď jsem tu šťastná, Vy asi ne. Nevím, jestli se někdy na té ose střetneme. Možná ano, možná ne... Je to vlastně jedno, o nás to není.

   Jinak moc děkuji za návštěvu a příspěvek na náš web. S pozdravam Jana Schlegelová.

   (0)(0)
  • Ještě jedna věc..

   "Pan Petr Jeništa se uchýlil do občanského sdružení Naše Vratislavice, kde má právo kritizovat vše, ale žádné povinnosti vůči voličům."

   Každý občan, ať člen nebo nečlen nějakého spolku, má právo kritizovat věci, které se mu nelíbí. Odpovědnost vůči voličům není podmínkou, to bychom to s tou občanskou společností ve Vratislavicích daleko nedotáhli... Dovoluji si Vás upozornit, že Vy taky žádnou odpovědnost vůči voličům nemáte.

   (0)(0)
 2. Jiří Mejsnar

  Vážená paní Hladíková,
  musím s Vámi souhlasit a chápu Vaše rozhořčení. Sám se po každém přečtené čísle zpravodaje nestačím divit. Bohužel se z něho stal politický plátek, který se snaží účelně odvrátit pozornost od aktuálního dění na úřadě. Nové vedení se snaží najít cokoli, co by mohlo dehonestovat Lukáše Pohanku a odvolané radní. Osobně musím říct, že mě až překvapilo, že pět let ve vedení obce udělal tak málo chyb.
  S pozdravem Jiří Mejsnar

  (0)(0)
  • Petr Jirásko

   … udělal tak málo chyb.
   ___________________
   Ona stačí ta jedna. A to stavba megalomanského kulturního centra KC101010 za cca 160 mil. Kč (bez dotací !!!) s ročními mandatorními výdaji cca 6 mil. Kč. To je zločin spáchaný na obecním rozpočtu! Není divu, že není školka, není na potřebné investice, jsou rozbité ulice, obecní pokladna na nule, atd. A že se Vám stýská po zpravodaji z doby minulé, to se nedivím. To totiž vaše cenzura fungovala spolehlivě.

   (0)(0)
  • Na tohle vážně nemám co říct.
   Jen místo obecných frází "jak málo udělal chyb" by mě zajímal konkrétní výčet toho, co dělal tak dobře... Nevím jak noví radni, u mě se dehonestoval docela sám - já furt jak "blb" čekala, že se změní. Bohužel - ukázal se být jedním z těch, co se nemění. Dala jsem si (momentálně doma) jeden domácí úkol, přijít na cokoli, co dělal líp. Už uběhly tři dny a furt nemám nic... 🙂 Prosím o pomoc.

   (0)(0)
   • Rina Havlíčková

    Ráda bych Vám pomohla , ale nic mě nenapadá .

    (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Pane Mejsnar,
   Veřejná jednání zastupitelstva MO Vratislavice pravidelně navštěvuji již třetí volební období. (kromě posledního, ze zdravotních důvodů). Tolik lží, falešného pokrytectví, neomalené drzosti a postpubertálních provokací, zaznívajících opakovaně z úst dua Pohanka - Mejsnar, jsem ale ještě nezažil. A to se děli, zejména za starostování Pohanky, panečku věci !
   Jaké věci ? Add 1)Tvorba speciálních Pohankových ceníků na poskytování informací podle zákona 106 jako záměr odradit potenciální iniciativy občanů - mohu velmi detailně dokladovat včetně stvrzenek o vrácení neoprávněně požadovaných plateb, respektive přeplatků a stanovisek nadřízených orgánů. Add 2) Šikana občanů už jenom pro příbuzenské vazby s různými občanskými potížisty, například bezdůvodné zamítání žádostí, ignorace žádostí o zdůvodnění nebo vysvětlení, opět mohu detailně dokladovat a jmenovitě. Add 3)Již zmiňovaná cenzura VZ, kdy jsem veřejně osobně, opakovaně a dlouho požadoval nápravu jeho statutu, konkrétně článku 6 (viz mé starší články zde na webu), kdy mi Pohanka s výsměchem a drzostí sobě vlastní vyprávěl, že hledá stále politickou vůli ! Atd. Mohl bych pokračovat a pro upřesnění pouze uvedu, že jsem materiál o odstrašující podobě Pohankovy komunální politiky ve Vratislavicích zpracoval do celkem čtyř článků, které jsem nabídl redakční radě. Ta je zřejmě z ohleduplnosti odmítla s komentářem, že by vypadali jako ti, co se chtějí Pohankovi mstít. I já jsem proto zmlknul, zastávajíc názor, že důležitější je náprava věcí veřejných, než jitřit a stále se vracet k minulosti. Nyní tento svůj postoj velmi rychle přehodnocuji, zejména po reakci paní Hladíkové, která nám tady vypráví pohádky o důvodech instalace Pohankovy rušičky ve veřejných prostorách veřejné budovy obecního úřadu. Od koho měl svolení ? Na základě projektové dokumentace, nebo projednání a schválení radou, na kterou se vždy a s velkou oblibou odvolává ? Co pane Mejsnare ? Potažmo Pohanko, potažmo paní Hladíková ? A vy byste ještě chtěla, paní Hladíková, omluvu po Ing.Jeništovi, kterého předtím pro jistotu pošpiníte ?
   Svůj připravený materiál nabídnu oficiálním médiím. Má-li někdo obavy z nehezkých předvolebních kampaní, nechť jsou do určité míry oprávněné.
   Nikdy jsem neskrýval, že ODS pro mě vždy byla nevolitelným účelovým spolkem (a Pohanka to jako její bývalý člen bezprecedentně dokázal) a zůstává jím i nadále. Ovšem úspěšné snahy nového vedení obce vtáhnout do dění ostatní voliče, komunikovat s nimi a napravit drancování kasy v minulosti, mě jasně napovídá, koho volit budu a koho rozhodně ne ! A skquadra Preisler, Braun a Sýkora mi za takovou proklamaci stojí.

   (0)(0)
   • Jiří Mejsnar

    Už chápu proč tak bojujete pane Hrstka

    http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-442014-0

    Jsem zvědav, jak Vám to Aleš a pan Braun vysvětlí.

    (0)(0)
    • Osobně jsem pořád o něco malinko víc zvědavá, jak se vysvětlí třeba ta smlouva s řetězcem Tesco...

     (0)(0)
    • Pavel Hrstka

     Konečně to zjevně a nepokrytě začíná zapadat do sebe. Ti, kdo drancovali obec, aby si získali důvěřivé voliče různými novoročenkami, dopisy rodičům, slavnostmi a otevíráním předražených areálů a jiných pomníků, které navíc inkasují nemalé, ne-li nemravné vstupné, (o zátěži obecního rozpočtu nemluvě), se po oprávněném odvolání a po úspěšné snaze o nápravu novým vedením, uchylují k čemukoliv, aby odvrátili pozornost od velmi nepříjemných informací a faktů.
     Pane, hloupý a drzý Mejsnare, který v komunální politice nemáte vůbec co dělat, myslíte-li si, že jste se soukmenovcem Pohankou zvolili správnou cestu spravedlivého boje, tak vy i já moc dobře víme, že to tak není a že případný, avšak nepravděpodobný pád současného starosty nebude znamenat váš triumfální návrat do čela obce.
     S reportážemi podobného druhu, ke které se tak hrdě hlásíte, jako zazněla v TV Prima, začínají mít Vratislavičtí bohaté zkušenosti stejně, jako je již obecně mají občané téměř se všemi médii. V té o Preislerovi, který se zdá být překvapivě obratným a dobrým starostou na rozdíl od Pohanky, jste pouze rozšlápli a rozmázli lejno, které je víc vaše, než Preislerovo. Dehonestací Preislera jste pošpinili a stále špiníte i Vratislavice a vše dobré, co se v nich bez vašeho škodlivého podílu podaří. Za sebe vás můžu ujistit, že na takové věci se nezapomíná a zejména u voleb. Reportéři odvedou svou pochybnou práci a odjedou za jinou. My však ve Vratislavicích zůstáváme a tyto věci si budeme muset řešit sami. A vyřešíme je.

     (0)(0)
 3. 5 kocouru

  Pane Hrstka žádné lži ale fakta, mě taky pan inženýr přemlouval ale letitý člen KSČ a SZ mi nešlo dohromady

  (0)(0)
  • No a co, že Vás přemlouval... Nechcete-li, řeknete přece NE, nemýlím se? Ono jinak, než se poptat lidí, ty kandidátky stavět ani nejde... 🙂

   A budeme rádi, když se příště podepíšete! Předpokládám, že se za svůj postoj nestydíte.

   (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Copak, nemáte odvahu se podepsat ? Zkuste svá tvrzení doložit. Vaše informace je jen nehygienickým plivancem. Členem KSČ byl kde kdo, krom těch, kteří byli v té době disidenty, dětmi, nebo dělali práci, o kterou už nikdo nestál.

   (0)(0)
  • Pavel Hrstka

   Moje reakce se ale nějakého přemlouvání vůbec netýkala. Týkala se Pohanky s jeho představami o komunální politice a jeho iniciativního mluvčího Mejsnara.
   Pánové škodí i v opozici. Nebo obec nemusí vracet statisíce z prostředků na akci Rekonstukce sokolovny ?

   (0)(0)
 4. Rina Havlíčková

  Nechápu, že tady stále někdo řeší "přemlouvání" to k volbám prostě patří, i já přemlouvala a představte si, že se zase chystám přemlouvat! Hold do toho nemůžete jít sám/sama, potřebujete na to dalších 15 lidí. Bez nich je kandidát č.1 namydlený a nemá šanci se vydat "změnit svět".
  Začala jsem se o politiku zajímat, až když jsem zjistila, že na obci došli peníze pro malé sportovce...
  Každý ten důvod máme jiný. A já se moc těším ,až otevřu obálky a zjistím, že se přidali další ... Vratislavice n.N. potřebují kontrolu jako sůl.

  (0)(0)
 5. Na jednu zásadní věc jsem při psaní ozvěn zapomněla, cituji tedy ze zprávy ze Zpravodaje 04/2014 (http://vratislavice.cz/zapisy-zastupitelstva/zapis-z-3.-jednani-zastupitelstva-mestskeho-obvodu-liberec-vratislavice-nad-niso).

  "Ze zasedání mimo jiné vyplynulo, že výstavba obchodního centra Tesco neproběhne. Po jednání se společností se současné vedení MO dozvědělo, že Tesco s výstavbou na pozemku pronajatém obcí nepočítá. Tuto smlouvu nelze vypovědět a tím pádem je obec na téměř 50 let zablokována v možnosti nabídnout pozemek konkurenčním řetězcům. Takto jednostranně nevýhodná smlouva pro obec znamená, že nemůže po dobu 50 let nakládat se svým majetkem. A to za pronájem pouhých 10.000,- Kč ročně. Není náhodou, že pod touto smlouvou opět figuruje podpis bývalého starosty Lukáše Pohanky (SLK)."

  Ale třeba se zase všichni pleteme, protože "p. Pohanka udělal za pět let tak málo chyb. (Jiří Mejsnar výše)".
  Já nevím, furt si říkám, i kdyby jen tuhle....... 🙁

  (0)(0)
 

 
 
previous next
X