Archív

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Velká vratislavická lež

Na úvod zdůrazňuji následující důležitý fakt. Spolek Naše Vratislavice nemá a neměl politické cíle. Byli jsme často osočování (osobně já), že pod rouškou kritiky skrýváme politické cíle. Nikdo z aktivních členů našeho sdružení v obecních volbách NEKANDIDOVAL! Cíle zůstávají stejné. Jde nám o transparentní a slušnou komunální politiku, protože zde

Celý článek

Rekapitulace kauzy „památníku“ F. Porsche a závěrečné osobní poznámky

Hysterie rozpoutaná v posledních týdnech panem Milanem Bumbou (Prezident Porsche Classic Clubu) a lidmi z jeho okolí, si žádá krátkou rekapitulaci událostí tohoto roku, které se týkají „památníku FP“. Je to ukázka lhostejnosti a ignorance bývalého starosty Pohanky řešit problém, který způsobil stavbou „památníku FP“ za miliony Kč z veřejných prostředků. Spor se

Celý článek

Příspěvek k profilu Ferdinanda Porscheho od Prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Kva%C4%8Dek http://www.historickadilna.fpe.zcu.cz/Kvacek.htm Na základě mojí písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mně byl poskytnut písemný dokument od prof. Kvačka, který je příspěvkem k osobnostnímu profilu Ferdinanda Porscheho. Tento dokument vznikl na základě požadavku starosty na vedoucího Katedry historie TUL PhDr. J. Pažouta, Ph.D.

Celý článek

Ve Vratislavicích trvá demokracie tři minuty

Ve stručnosti vysvětlím proč. Jedinou možností k vyjádření svého občanského názoru, kterou máme ve Vratislavicích, je vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva v délce trvání 3 minut. Reagoval jsem na článek starosty ve Vratislavickém zpravodaji 05/2013 zasláním příspěvku redakci zpravodaje. Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 11. 6. 2013 jsem se dotázal, zda bude

Celý článek

Otevřený dopis zastupitelům Vratislavic n. N.

(Tento dopis byl v písemné podobě předán zastupitelům MO Vratislavice nad Nisou na jednání zastupitelstva 11. června 2013.) Vážení zastupitelé! V tomto otevřeném dopise Vás chci seznámit s odpovědí starosty na můj dotaz ze zastupitelstva, týkající se komu byla zadána studie na osobnostní profil Ferdinanda Porsche. Dále jsem žádal kdy a

Celý článek

Máme být hrdí na F. Porsche? 2. část

(Tento článek nepřímo navazuje na minulou rekapitulaci mediálních informací o vratislavickém rodákovi, pozn. Jana Schlegelová) Rekapitulace mediálních informací v kauze „Porsche“ Samozřejmě sleduji, jakým způsobem se šíří informace týkající se kauzy Porsche v dostupných médiích. Protože ne všichni sledují více zdrojů, proto uvádím odkazy na texty nebo jejich kompletní scany v časové

Celý článek

 

 
 
previous next
X