2013 – 3. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1 - Zahájení
 

 

2. Bod 2 - Ověřovatelé
 

 

3. Bod 3 - Schválení programu
 

 

4. Bod 4 - Rekonstrukce tramvajové trati
 

 

5. Bod 7 - Zpráva Sboru dobrovolných hasičů
 

Ozvěny

Program

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o činnosti SDH Vratislavice nad Nisou
 5. Informace finančního výboru
 6. Budoucí směna pozemků při ul. Náhorní
 7. 55. změna územního plánu města Liberec
 8. Darovací smlouva č. 35/2013/01 – Skanska a.s.
 9. Kupní smlouva č. 36/2013/01 – Skanska a.s.
 10. Plán oprav výtluků komunikací a chodníků
 11. Plán jarního úklidu, údržby zeleně a úklid černých skládek
 12. Pravidla pro udělování ceny MOV
 13. Informace kontrolního výboru
 14. Volba člena kontrolního výboru
 15. Návrh změny jednacího řádu ZMO
 16. Vyřízení námětů a připomínek z 2. ZMO dne 20. 02. 2013
 17. Informace starosty
 18. Diskuse občanů
 19. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X