2014 – 5. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 3 - Schválení programu
 

 

2. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

3. Bod 5 - Informace o stavu a pronájmu koupaliště
 

 

4. Bod 6 - Informace finančního výboru
 

 

5. Bod 7 - Návrh na vyřazení majetku
 

 

6. Bod 8 - Inventarizace 2013
 

 

7. Bod 9 - Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí
 

 

8. Bod 11 - 4. rozpočtové opatření
 

 

9. Bod 12 - Vyhodnocení zimní údržby
 

 

10. Bod 13 - Dotace z kulturního fondu
 

 

11. Bod 14 - Dotace ze sportovního fondu
 

 

12. Bod 15 - Dotace z fondu životního prostředí
 

 

13. Bod 16 - OZV SML o hazardu
 

 

14. Bod 16a - Informace kontrolního výboru
 

 

15. Bod 17 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

16. Bod 18 - Informace starosty
 

 

17. Bod 19 - Podněty a připomínky zastupitelů
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Informace o stavu a pronájmu objektu koupaliště Sluníčko
6. Informace finančního výboru
7. Návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci, stanovisko ke škodě a přebytku
8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2013
9. Výsledky hospodaření za 1. Q 2014
10. Závěrečný účet obce + audit za rok 2013 (staženo)
11. 4. rozpočtové opatření roku 2014
12. Vyhodnocení zimní údržby 2013/2014
13. 2. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2014
14. 2. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2014
15. 1. kolo datací z Fondu životního prostředí MO 2014
16. Obecně závazná vyhláška SML č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst,
na kterých mohou provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
17. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů ze 4. ZMO dne 16. 04. 2014
18. Informace starosty
19. Podněty a připomínky zastupitelů

16a. Informace kontrolního výboru (přidáno na program)

(0)(0)
 

 
 
previous next
X