2014 – 4. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 01, 02 - Zahájení, ověřovatelé zápisu, zapisovatelka
 

 

2. Bod 02 - Schválení programu, starosta k reportáži na Primě
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů 1.
 

 

4. Bod 4 - Diskuze občanů 2.
 

 

5. Bod 6 - Hodnocení školní kuchyně
 

 

6. Bod 7 - Informace finančního výboru
 

 

7. Bod 8 - Rozpočtové opatření
 

 

8. Bod 9 - Zrušení usnesení
 

 

9. Bod 10 - Informace kontrolního výboru
 

 

10. Bod 11 - Počet zastupitelů v následujícím období
 

 

11. Bod 12 - Vyřízení námětů, připomínek
 

 

12. Bod 13 - Informace starosty
 

 

13. Bod 14 - Podněty, připomínky zastupitelů
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vícepráce – Sokolovna – staženo
5. Diskuse občanů
6. Hodnocení školní kuchyně + příspěvky na stravné
7. Informace finančního výboru
8. 3. rozpočtové opatření roku 2014
9. Zrušení usnesení č. 143/11/2013 ze dne 20.11.2013
10. Informace kontrolního výboru
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro následující volební období podzim 2014 – podzim 2018
12. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 3. ZMO dne 19. 03. 2014
13. Informace starosty
14. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X