2014 – 3. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1, 2 - Zahájeni, zapisovatelka, ověřovatelé
 

 

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 5 - Zpráva sboru dobrovolných hasičů
 

 

5. Bod 5 a - Vyhláška SML
 

 

6. Bod 6 - Informace finančního výboru
 

 

7. Bod 7 - Rozpočtové opatření
 

 

8. Bod 8 - Prodej při ulici Náhorní
 

 

9. Bod 9 - Výkup při ulici K Mojžíšovu prameni
 

 

10. Bod 9 a - Vypořádání budoucích kupních smluv
 

 

11. Bod 10 - Plán oprav výtluků
 

 

12. Bod 11 - Plán jarního úklidu
 

 

13. Bod 12 - Informace kontrolního výboru
 

 

14. Bod 13 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

15. Bod 14 - Informace starosty
 

 

16. Bod 15 - Podněty a připomínky zastupitelů
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Zpráva o činnosti SDH Vratislavice
6. Informace finančního výboru
7. 2. Rozpočtové opatření roku 2014
8. Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při ul. Náhorní
9. Výkup p.p.č. 688/4 při ul. K Mojžíšovu prameni
10. Plán oprav výtluků komunikací a chodníků
11. Plán jarního úklidu, údržby zeleně a úklid černých skládek
12. Informace kontrolního výboru
13. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 2. ZMO dne 19. 02. 2014
14. Informace starosty
15. Podněty a připomínky zastupitelů

Ozvěny ze zastupitelstva

(0)(0)
 

 
 
previous next
X