2014 – 2. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1, 2 - Zahájení, zapisovatelka, ověřovatelé
 

 

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 5 - Zpráva o činnosti policie
 

 

5. Bod 6 - Informace finančního výboru
 

 

6. Bod 7 - Rozpočtové opatření
 

 

7. Bod 8 - Smlouva o revolvingovém úvěru
 

 

8. Bod 9 - Směna pozemku při ul. Nad Školou
 

 

9. Bod 10 - Přijetí daru Tanvaldská
 

 

10. Bod 11 - Doplňující podmínky prodeje při ul. Východní
 

 

11. Bod 12 - Dotace z kulturního fondu
 

 

12. Bod 13 - Dotace ze sportovního fondu
 

 

13. Bod 14 - Hodnocení kulturního centra
 

 

14. Bod 15 - Hodnocení areálu Na Rozcestí
 

 

15. Bod 16 - Zřizovací listiny MŠ a ZŠ
 

 

16. Bod 17 - Zrušení části usnesení ZMO
 

 

17. Bod 18 - Nařízení SML
 

 

18. Bod 19 - Informace kontrolního výboru
 

 

19. Bod 20 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

20. Bod 21 - Informace starosty
 

 

21. Bod 22 - Podněty, připomínky zastupitelů
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Zpráva o činnosti PČR a MP za r. 2013
6. Informace finančního výboru
7. 1. Rozpočtové opatření roku 2014
8. Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o zastavení pohledávky
9. Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou
10. Přijetí daru p.p.č. 1886/62 při ul. Tanvaldská
11. Doplňující podmínky k prodeji p.p.č. 2369, 2370/1, 2374 a 2375 při ul. Východní
12. 1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2014
13. 1. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2014
14. Hodnocení Kulturního centra VRATISLAVICE 101010
15. Hodnocení činnosti Sportovního areálu Na Rozcestí
16. Přílohy zřizovacích listiny MŠ a ZŠ
17. Zrušení části usnesení zastupitelstva MO č. 158/12/2013
18. Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2014, kterým se mění Nařízení
Statutárního města Liberec č. 2/2013 – Tarif městské dopravy v Liberci
19. Informace kontrolního výboru
20. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 1. ZMO dne 15. 01. 2014
21. Informace starosty
22. Podněty a připomínky zastupitelů

 

(0)(0)
 

 
 
previous next
X