2014 – 1. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1, 2 - Zahájení, ověřovatelé
 

 

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 5 - Informace finančního výboru
 

 

5. Bod 6 - Plán kontrol ekonomického odboru
 

 

6. Bod 7 - Metodický pokyn (vrácení daně z nemovitosti)
 

 

7. Bod 7a - Svěření majetku
 

 

8. Bod 8 - Budoucí směna pozemku ul. Tanvaldská
 

 

9. Bod 9 - Odloučené pracoviště MŠ Sídliště
 

 

10. Bod 10 - Investiční akce 2013
 

 

11. Bod 11 - Informace kontrolního výboru
 

 

12. Bod 12 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

13. Bod 13 - Informace starosty
 

 

14. Bod 14 - Podněty a připomínky zastupitelů
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Informace finančního výboru + plán kontrol
6. Plán kontrol ekonomického odboru
7. Metodický pokyn pro poskytnutí neúčelového neinvestičního příspěvku
8. Budoucí směna části p.p.č. 1886/8 za část p.p.č. 1132 při ul. Tanvaldská
9. Odloučené pracoviště MŠ „Sídliště“
10. Přehled investičních akcí 2013
11. Informace kontrolního výboru + plán kontrol
12. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 10. ZMO dne 11. 12. 2013
13. Informace starosty
14. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X