2013 – 9. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1- Zahájení, ověřovatelé zápisu
 

 

2. Bod 2 - Schválení programu
 

 

3. Bod 3 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 4 - Mateřská školka
 

 

5. Bod 5 - Informace finančního výboru
 

 

6. Bod 6 - Výsledky hospodaření
 

 

7. Bod 7 - Rozpočet 2014
 

 

8. Bod 8 - Vyřazení nedokončené investice
 

 

9. Bod 9 - Smlouva o bezplatném převodu
 

 

10. Bod 10 - Prodej pozemku při ulici Východní
 

 

11. Bod 11 - Podmíněné odstoupení od smlouvy
 

 

12. Bod 11A - Majetkoprávní operace
 

 

13. Bod 12 - Informace kontrolního výboru
 

 

14. Bod 13 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

15. Bod 14 - Informace starosty
 

 

16. Bod 14A - Pověření k oddávání
 

 

17. Bod 15 - Podněty a připomínky
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Informace finančního výboru
6. Výsledky hospodaření za 1-9/2013
7. Rozpočet na rok 2014
8. Vyřazení nedokončené investice
9. Smlouvu o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „Výstavba 3 PZS v km
5,833 – 6,222 Liberec – Tanvald“
10. Výkup ideálního podílu ¼ na p.p.č. 2247/2, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice
11. Podmíněné odstoupení od smlouvy č. 6100/2010/8545 uzavřené s B. Schmitzem
12. Informace kontrolního výboru
13. Vyřízení námětů a připomínek z 8. ZMO dne 16. 10. 2013
14. Informace starosty
15. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X