2013 – 8. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 09 - Rozpočtové opatření
 

 

2. Bod 10 - Plán zimní údržby
 

 

3. Bod 11 - Obecně závazná vyhláška SML - hazard
 

 

4. Bod 12 - Personální změny v kontrolním výboru
 

 

5. Bod 13 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

6. Bod 14 - Informace starosty
 

 

7. Bod 15 - Připomínky zastupitelů
 

Omluváme se, z organizačních důvodů se nám nepodařilo nahrát zastupitelstvo celé.

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Výroční zpráva základní školy
6. Výroční zprávy mateřských škol
7. Informace finančního výboru
8. Pohledávky k odepsání
9. 4. rozpočtové opatření roku 2013
10. Plán zimní údržby 2013/2014
11. Změna OZV Statutárního města Liberec č. 3/2013
12. Informace kontrolního výboru
13. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů ze 7. ZMO dne 18. 09.
a 25. 09. 2013
14. Informace starosty
15. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X