2013 – 7. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. 05 - Zahájení, zapisovatelka
 

 

2. 04 - Schválení programu
 

 

3. 03 - Odvolání starosty, místostarosty a členů rady
 

 

4. 02 - Volba starosty, místostarosty a členů rady
 

 

5. 01 - Diskuze o přeložení zastupitelstva
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Informace k výstavbě marketu v k.ú. Vratislavice – zástupci společnosti
Tesco Stores ČR a.s.
6. Informace finančního výboru
7. Výsledky hospodaření za 1-6/2013
8. 3. rozpočtové opatření roku 2013
9. Navýšení kapacity MATEŘSKÉ ŠKOLY „LÍSTEČEK‘
10. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízeni a o smlouvě budoucí kupní
s kupujícím společností RWE GasNet, s.r.o.
11.3. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013
12. 3. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2013
13. Správa hřbitova v k.ú. Vratislavice nad Nisou
14. Informace kontrolního výboru
15. Informace starosty
16. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X