2013 – 7. pokračující zasedání

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1 - Zahájení, doplnění programu
 

 

2. Bod 3g - Změna fce neuvolněného starosty na uvolněného
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 6 - Informace finančního výboru
 

 

5. Bod 7 - Výsledky hospodaření
 

 

6. Bod 8 - Rozpočtové opatření
 

 

7. Bod 9 - Navýšení kapacity MŠ Lísteček
 

 

8. Bod 10 - Smlouva s RWE GasNet
 

 

9. Bod 11 - Dotace z kulturního fondu
 

 

10. Bod 12 - Dotace ze sportovního fondu
 

 

11. Bod 13 - Správa hřbitova
 

 

12. Bod 14 - Informace kontrolního výboru
 

 

13. Bod 14a - Volba předsedy kontrolního výboru
 

 

14. Bod 15 - Informace starosty
 

 

15. Bod 16 - Podněty a připomínky zastupitelů
 

Program

3. Organizační opatření
4. Diskuse občanů
5. Informace k výstavbě marketu v k.ú. Vratislavice – zástupci společnosti
Tesco Stores ČR a.s. – staženo
6. Informace finančního výboru
7. Výsledky hospodaření za 1-6/2013
8. 3. rozpočtové opatření roku 2013
9. Navýšení kapacity MATEŘSKÉ ŠKOLY „LÍSTEČEK“
10. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
s kupujícím společností RWE GasNet, s.r.o.
11. 3. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013
12. 3. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2013
13. Správa hřbitova v k.ú. Vratislavice nad Nisou
14. Informace kontrolního výboru

(0)(0)
 

 
 
previous next
X