2013 – 6. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1 - Zahájení
 

 

2. Bod 2 - Ověřovatelé, zapisovatelka
 

 

3. Bod 3 - Schválení programu
 

 

4. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

5. Bod 5 - Stav koupaliště Sluníčko
 

 

6. Bod 6 - Hodnocení školské rady
 

 

7. Bod 7 - Informace finančního výboru
 

 

8. Bod 8 - Výsledky hospodaření za 1. kvartál
 

 

9. Bod 9 - Závěrečný účet
 

 

10. Bod 10 - 2. rozpočtové opatření
 

 

11. Bod 11 - Svěření majetku do správy přísp. organizací
 

 

12. Bod 12 - Prodej byt. jednotky Zámecký vrch
 

 

13. Bod 13 - Budoucí směna pozemků Tanvaldská
 

 

14. Bod 14 - Prodej při ulici Dlážděná
 

 

15. Bod 15 - Prodej při ulici Náhorní
 

 

16. Bod 16 - Prodej při ulici Náhorní
 

 

17. Bod 17 - Prodloužení podpisu kupní smlouvy
 

 

18. Bod 18 - Kupní smlouva
 

 

19. Bod 19 - 2. kolo dotací kulturního fondu
 

 

20. Bod 20 - 2. kolo dotací sportovního fondu
 

 

21. Bod 21 - Druhé kolo dotací z fondu ŽP
 

 

22. Bod 22 - Vyhodnocení zimní údržby
 

 

23. Bod 23 - Název komunikace
 

 

24. Bod 24 - Informace kontrolního výboru
 

 

25. Bod 25 - Obsahový plán činnosti zastupitelstva a rady
 

 

26. Bod 26 - Změna OZV SML
 

 

27. Bod 27 - Vyřízení námětů, připomínek
 

 

28. Bod 28 - Informace starosty
 

 

29. Bod 29 - Podněty a připomínky
 

Ozvěny ze zastupitelstva

Program

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Diskuse občanů
 5. Informace o stavu a pronájmu objektu koupaliště Sluníčko
 6. Základní škola – hodnocení školské rady
 7. Informace finančního výboru
 8. Výsledky hospodaření za 1. Q 2013
 9. Závěrečný účet obce
 10. 2. rozpočtové opatření roku 2013
 11. Svěření majetku do správy příspěvkové organizaci zřízené Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou
 12. Prodej volné bytové jednotky – bj. č. 62/1400, ul. Zámecký vrch
 13. Budoucí směna pozemků při ul. Tanvaldská
 14. Prodej p.p.č. 1255 v ul. Dlážděná
 15. Prodej p.p.č. 99/1 a části p.p.č. 94/1 při ul. Náhorní
 16. Prodej části p.p.č. 105/1 při ul. Náhorní
 17. Prodloužení lhůty podpisu kupní smlouvy
 18. Kupní smlouva stavby Liberec – Vratislavice nad Nisou – ul. Bezejmenná – vodovod a splašková kanalizace pro 9 RD na p.p.č. 2113/1 – VODOVOD
 19. 2. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013
 20. 2. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2013
 21. 2. kolo dotací z Fondu životního prostředí MO 2013
 22. Vyhodnocení zimní údržby 2012/2013
 23. Určení názvu ulice
 24. Informace kontrolního výboru
 25. Obsahový plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pololetí 2013
 26. Změna OZV Statutárního města Liberec č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec
 27. Vyřízení námětů a připomínek z 3. náhradního ZMO a 4. náhradního ZMO dne 10.4.2013
 28. Informace starosty
 29. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X