2013 – 4. náhradní zasedání

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 2 - Ověřovatelé, zapisovatelka
 

 

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 3a - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 4 - Informace finančního výboru
 

 

5. Bod 5 - Rozpočtové opatření
 

 

6. Bod 6 - Inventarizace
 

 

7. Bod 7 - Návrh na vyřazení majetku
 

 

8. Bod 8 - Změna usnesení
 

 

9. Bod 9 - Hodnocení školní kuchyně
 

 

10. Bod 10 - Dohoda o narovnání Imobilien
 

 

11. Bod 11 - Prodej bytové jednotky
 

 

12. Bod 12 - Traktorový valník
 

 

13. Bod 12a - Změna jednacího řádu SML
 

 

14. Bod 14 - Informace starosty
 

 

15. Podněty, připomínky (mimo program)
 

Pozvánka

Ozvěny

Program

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Informace finančního výboru
 5. 1. rozpočtové opatření roku 2013
 6. Inventarizace majetku k 31. 12. 2012
 7. Vyřazení majetku
 8. Změna usnesení č. 195/12/2011 ze dne 19.12. 2011
 9. Hodnocení školní kuchyně + příspěvky na stravné
 10. Dohoda o narovnání – IMOBILIEN AG
 11. Prodej volné bytové jednotky – bj. č. 62/1400. ul. Zámecký vrch
 12. Kupní smlouva – traktorový valník OHLER
 13. Návrh změny jednacího řádu ZMO
 14. Informace starosty
(0)(0)
 

 
 
previous next
X