2013 – 3. náhradní zasedání

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Zahájení
 

 

2. Bod 7 - Zpráva o činnosti SDH
 

 

3. Bod 8 - Námitky k zápisu, předřazení diskuze
 

 

4. Diskuze občanů
 

 

5. Bod 8 - Informace FV
 

Ozvěny

Pozvánka

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenováni ověřovalelů zápisu –
projednáno dne 20. 03. 2013
3. Schválení programu
schváleno dne 20. 03. 2013
4. Informace o modernizaci tramvajové trati Liberec – Jablonec –
projednáno dne 20. 03. 2013
5. vypuštěno usnesením ZMO dne 20. 03. 2013
6. vypuštěno usnesením ZMO dne 20. 03. 2013
7. Zpráva o činnosti SDH Vratislavice nad Nisou
8. Informace finančního výboru
9. Budoucí směna pozemků při ul. Náhorni
10. 55. změna územního plánu města Liberec
11. Darovací smlouva č. 35/2013/01 -Skanska a.s.
12. Kupní smlouva č. 36/2013/01 – Skanska a.s.
13. Plán oprav výtluků komunikací a chodníků
14. Plán jarního úklidu, údržby zeleně a úklid černých skládek
15. Pravidla pro udělování ceny MOV
16. Informace kontrolního výboru
17. Volba člena kontrolního výboru
18. vypuštěno usnesením ZMO dne 20. 03. 2013
19. Vyřízení námětů a připomínek z 2. ZMO dne 20. 02. 2013
20. Informace starosty
21. Diskuse občanů
22. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X