2013 – 3. náhradní zasedání

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Zahájení
 

 

2. Bod 7 - Směna při ulici Náhorní
 

 

3. Bod 8 - Informace finančního výboru
 

 

4. Bod 10 - 55. změna ÚP
 

 

5. 11. Darovací smlouva Skanska a.s.
 

 

6. Bod 12 - Kupní smlouva Skanska a.s.
 

 

7. Bod 13 - Plán oprav výtluků, komunikací
 

 

8. Bod 14 - Plán jarního úklidu
 

 

9. Bod 15 - Pravidla udělování ceny MOV
 

 

10. Bod 16 - Informace kontrolního výboru
 

 

11. Bod 17 - Volba člena kontrolního výboru
 

 

12. Bod 19 - Vyřízení námětů a připomínek
 

 

13. Bod 20 - Informace starosty
 

 

14. Bod 22 - Podněty, připomínky
 

Pozvánka

Ozvěny

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenováni ověřovalelů zápisu –
projednáno dne 20. 03. 2013
3. Schválení programu
schváleno dne 20. 03. 2013
4. Informace o modernizaci tramvajové trati Liberec – Jablonec –
projednáno dne 20. 03. 2013
5. vypuštěno usnesením ZMO dne 20. 03. 2013
6. vypuštěno usnesením ZMO dne 20. 03. 2013
7. Zpráva o činnosti SDH Vratislavice nad Nisou
projednáno dne 3. 04. 2013
8. Informace finančního výboru
9. Budoucí směna pozemků při ul. Náhorni
10. 55. změna územního plánu města Liberec
11. Darovací smlouva č. 35/2013/01 -Skanska a.s.
12. Kupní smlouva č. 36/2013/01 – Skanska a.s.
13. Plán oprav výtluků komunikací a chodníků
14. Plán jarního úklidu, údržby zeleně a úklid černých skládek
15. Pravidla pro udělování ceny MOV
16. Informace kontrolního výboru
17. Volba člena kontrolního výboru
18. vypuštěno usnesením ZMO dne 20. 03. 2013
19. Vyřízení námětů a připomínek z 2. ZMO dne 20. 02. 2013
20. Informace starosty
21. Diskuse občanů
předřazeno, projednáno dne 3. 04. 2013
22. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X