2013 – 2. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2013-02: Bod 02 – Jmenování zapisovatelky, ověřovatelů

Usnesení č. 05/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 1, 2 - Zahájení, ověřovatelé, zapisovatelka
 

2013-02: Bod 03 – Schválení programu

Usnesení č. 06/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený program 2. jednání ZMO dne 20. 02. 2013.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

2013-02: Bod 05 – Zřizovací listiny MŠ

Usnesení č. 07/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY „LÍSTEČEK“, Liberec 30, Východní 270, příspěvkové organizace a ukládá starostovi podepsat zřizovací listinu.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Zřizovací listiny MŠ –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

4. Bod 5 - Zřizovací listiny MŠ
 

2013-02: Bod 06 – Zřizovací listina ZŠ

Usnesení č.08/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh zřizovací listiny MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvkové organizace a ukládá starostovi podepsat zřizovací listinu

Hlasování

Číslo hlasování: 2
Zřizovací listina ZŠ –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Zřizovací listina ZŠ
 

2013-02: Bod 07 – Hodnocení kulturního centra

Usnesení č. 11/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 v roce 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Hodnocení KC VRATISLAVICE 101010 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 7 - Hodnocení Kulturního centra
 

2013-02: Bod 08 – Informace finančního výboru

Usnesení č. 12/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 11.2. 2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Informace finančního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Pohanka, Preisler.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 8 - Informace finančního výboru
 

2013-02: Bod 09 – Rozpočtový výhled

Usnesení č. 13/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2014 – 2015. 

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Rozpočtový výhled 2014 – 2015 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Jech.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 9 - Rozpočtový výhled
 

2013-02: Bod 10 – Informace soudní spor Starfoods

Usnesení č. 14/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o soudním sporu STAR FOODS DISTRIBUTION,a.s. včetně stanoviska právníka a ukládá starostovi zajistit zaplacení soudního poplatku ve výši 127.500,- Kč.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
Informace k soudnímu sporu STAR FOODS DISTRIBUTION, a.s. – zaplacení poplatku
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jech, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 10 - Informace o soudním sporu se Starfoods
 

2013-02: Bod 11 – Prodej při ulici Východní

Usnesení č. 15/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2389/2, 2390/2, 2391, 2392 a 2393, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou občanovi za kupní cenu 500.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 7
Prodej p.p.č. 2389/2, 2390/2, 2391, 2392, 2393 při ul. Východní –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 11 - Prodej p.č. při ulici Východní
 

2013-02: Bod 12 – Prodej při ulici Dopravní

Usnesení č. 16/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 486/1, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou občanům za kupní cenu 1,300.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 8
Prodej p.p.č. 486/1, při ul. Dopravní –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Šimková, Pohanka, Preisler, Vytiska.

Proti: Braun, Jégrová, Šplíchal.

Zdrželo se: Jech, Sýkora, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 12 - Prodej p.č. při ulici Dopravní
 

2013-02: Bod 13 – Dotace z kulturního fondu

Usnesení č. 17/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení dotace pro grant č. 5 – SDH Vratislavicen.N. na akci Hasičské odpoledne ke dni dětí z navržených 10.000.- Kč na 12.000,- Kč.

Usnesení č. 18/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje upravený návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2013 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 97.000,- Kč ukládá Mgr. Markétě Křečkové, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 

 • Zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2013 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
 • Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 9
1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013 – 50 tis
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková.

Číslo hlasování: 10
1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013 – 15 tis – senioři
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 6
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Proti: Mejsnar, Vytiska.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Krušina, Pohanka, Preisler, Šimková.

Číslo hlasování: 11
1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013 – 40 tis – slavnost
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Proti: Mejsnar, Preisler, Vytiska.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Krušina, Pohanka, Šimková.

Číslo hlasování: 12
1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013 – 12 tis – hasiči
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Hoření, Jégrová, Jech, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Doležal, Krušina.

Číslo hlasování: 13
1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013 – 97 tis
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Sýkora.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 13 - Dotace z kulturního fondu
 

2013-02: Bod 14 – Dotace ze sportovního fondu

Usnesení č. 19/03/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2013 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 40.000,- Kč ukládá Mgr. Markétě Křečkové, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

 1. Zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2013 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

 2. Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
1. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2013 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Šimková, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jech, Preisler, Sýkora, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

13. Bod 14 - Dotace ze sportovního fondu
 

2013-02: Bod 15 – Dotace z fondu životního prostředí

Usnesení č. 20/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2013 z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 16.000,- Kč ukládá Pavlu Podlipnému, vedoucí technického odboru

 1. Zajistit seznámení všech žadatelů 1. vyhlášeného kola dotací roku 2013 z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

 2. Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
1. kolo dotací z Fondu životního prostředí MO 2013 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 15 - Dotace z fondu ŽP
 

2013-02: Bod 16 – Pravidla přidělování dotací

Usnesení č. 21/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

 1. Pravidla přidělení dotací Kulturního fondu,

 2. Pravidla přidělení dotací Sportovního fondu,

 3. Pravidla přidělení dotací Fondu životního prostředí,

včetně přiložených formulářů.

Hlasování

Číslo hlasování: 16
Pravidla pro přidělování dotací KF, SF, FŽP –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková,Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 16 - Pravidla přidělování dotací
 

2013-02: Bod 17 – Statuty fondů

Usnesení č. 22/02/20103

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje statut Fondu životního prostředí, Sportovního fondu a Kulturního fondu.

Hlasování

Číslo hlasování: 17
Statut FŽP, KF a SF –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Jech, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

16. Bod 17 - Statut fondu ŽP
 

2013-02: Bod 18 – Projektový záměr IPRM

Usnesení č. 23/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zařazení nového projektového záměru MO Liberec – Vratislavice „Tenisové a volejbalové dvorce při ul. Dlouhomostecká“ do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – III. výzva. 

Hlasování

Číslo hlasování: 18
Projektový záměr MO Liberec – Vratislavice do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – III. výzva – schvaluje
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Braun, Jégrová, Jech, Šplíchal, Vrána.

Zdrželo se: Sýkora.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

17. Bod 18 - Projekt sportovní hala - IPRM
 

2013-02: Bod 19 – Vyřazení nedokončených investic

Hlasování

Číslo hlasování: 19
Vyřazení nedokončených investic – schvaluje
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Preisler, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

18. Bod 19 - Vyřazení nedokončených investic
 

2013-02: Bod 20 – Soudní spor Imobilien

Usnesení č. 24/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou se po projednání zavazuje uhradit ze svého rozpočtu, nikoli z rozpočtu Statutárního města Liberec jako celku, všechny závazky vyplývající z dohody o narovnání mezi Statutárním městem Liberec, spol. IMOBILIEN AG, s.r.o.  a Bytovým družstvem IMOBILIEN Sladovnická eventuelně uzavřené v budoucnu. 

Hlasování

Číslo hlasování: 20
Oznámení o podání žaloby od IMOBILIEN AG –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

19. Bod 20 - Informace o žalobě Imobilien
 

2013-02: Bod 21 – Informace kontrolního výboru

Usnesení č. 26/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:

 • bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 03. 01. 2013
 • bere na vědomí zprávu z „Kontroly o zveřejňování usnesení zastupitelstva a rady MO v zák. termínech za rok 2012“
 • bere na vědomí zprávu z „Kontroly usnesení zastupitelstva MO za I. pol. 2012“
 • bere na vědomí zprávu z „Kontroly školní autobus“
 • bere na vědomí zprávu z „Kontroly užívání služebních vozidel městského obvodu za rok 2011 a I. pololetí 2012“
 • ukládá starostovi zajistit opětovné zveřejnění ve Vratislavickém zpravodaji informaci o možnosti využívání školního autobusu seniory vč. jízdního řádu školního autobusu
 • bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 07. 02. 2013
 • schvaluje plán kontrol kontrolního výboru na I. pololetí 2013 dle zápisu KV ze dne 07. 02. 2013
 • bere na vědomí zvolení p. Jany Schlegelové do funkce místopředsedy kontrolního výboru

Hlasování

Číslo hlasování: 21
Informace kontrolního výboru + plán kontrol –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 14
Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Preisler, Šimková, Vytiska.
Zdrželo se: Jech, Pohanka, Sýkora, Šplíchal, Vrána.
Nehlasoval: Braun.

 

 

 

 

 

 

 

 

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

20. Bod 21 - Informace kontrolní výboru, plán kontrol
 

2013-02: Bod 22 – Vyřízení námětů, připomínek

Usnesení č. 27/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou z 1. jednání dne 16. 01. 2013. 

Hlasování

Číslo hlasování: 22
Vyřízení námětů a připomínek z 1. ZMO dne 16. 1. 2013 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Jégrová, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Nehlasovali: Braun.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

21. Bod 22 - Vyřízení námětů, připomínek
 

2013-02: Bod 23 – Informace starosty

Usnesení č. 28/02/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty z 2. jednání dne 20. 02. 2013. 

Hlasování

Číslo hlasování: 23
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

22. Bod 23 - Informace starosty
 

 

23. Bod 24 - Podněty, připomínky zastupitelů
 

Ozvěny

Pozvánka

Program

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Diskuse občanů
 5. Zřizovací listiny MŠ
 6. Zřizovací listina ZŠ
 7. Hodnocení Kulturního centra VRATISLAVICE 101010
 8. Informace finančního výboru
 9. Rozpočtový výhled na r. 2014 – 2015
 10. Informace k soudnímu sporu STAR FOODS DISTRIBUTION,a.s.
 11. Prodej p.p.č. 2389/2, 2390/2, 2391, 2392, 2393 při ul. Východní,
 12. Prodej p.p.č. 486/1, při ul. Dopravní
 13. 1. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2013
 14. 1. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2013
 15. 1. kolo dotací z fondu ŽP MO 2013
 16. Pravidla pro přidělování dotací KF, SF, FŽP
 17. Statut Fondu životního prostředí, Kulturního fondu a Sportovního fondu
 18. Projektový záměr MO Liberec – Vratislavice do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci – III. výzva
 19. Vyřazení nedokončených investic
 20. Oznámení o podání žaloby od IMOBILIEN AG
 21. Informace kontrolního výboru + plán kontrol
 22. Vyřízení námětů a připomínek z 1. ZMO dne 16. 01. 2013
 23. Informace starosty
 24. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X