2013 – 10. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1, 2 - Zahájení, zapisovatelka, ověřovatelé
 

 

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 5 - Informace finančního výboru
 

 

5. Bod 6 - 5. rozpočtové opatření
 

 

6. Bod 7 - Rozpočtový výhled
 

 

7. Bod 8 - Plán rozvoje obvodu
 

 

8. Bod 9 - Bezúplatný převod pozemku
 

 

9. Bod 10 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení
 

 

10. Bod 11 - Návrh dohody na úhradu dluhu
 

 

11. Bod 12 - Odloučené pracoviště MŠ Sídliště
 

 

12. Bod 13 - Informace kontrolního výboru
 

 

13. Bod 15 - OZV Liberec
 

 

14. Bod 16 - Přísedící u soudu
 

 

15. Bod 17 - Obsahový plán rady a zastupitelstva
 

 

16. Bod 18 - Informace starosty
 

 

17. Bod 19 - Podněty a připomínky zastupitelů
 

Program

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Informace finančního výboru
6. 5. rozpočtové opatření r. 2013
7. Rozpočtový výhled
8. Aktualizovaný plán rozvoje obce vč. plnění
9. Bezúplatný převod pozemku – p.p.č. 670/1, při ul. Na Rozcestí
10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení
11. Návrh dohody na úhradu dlužné částky
12. Odloučené pracoviště MŠ „Sídliště“
13. Informace kontrolního výboru
14. Přehled investičních akcí 2013
15. OZV Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění OZV Statutárního města
Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku
16. Zvolení přísedící Okresního soudu Liberec na funkční období 2014 – 2018
17. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice nad Nisou na I. pol. 2014
18. Informace starosty
19. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X