2013 – 1. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2013-01: Bod 02 – Jmenování zapisovatelky, ověřovatelů

Usnesení č. 01/01/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.
Hlasování

Čislo hlasováni: 1
Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 11

Pro: Braun, Doležal, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 1, 2 - Zahájení, ověřovatelé, zapisovatelka
 

2013-01: Bod 03 – Schválení programu

Usnesení č. 02/01/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený program 1. jednání ZMO dne16. 01. 2013.

Hlasování

Čislo hlasování: 2
Schválení programu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 11

Pro: Braun, Doležal, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

2013-01: Bod 05 - Plán kontrol ekonomického odboru

Usnesení č. 03/01/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje plán finančních kontrol na rok 2013 v rozsahu předloženého návrhu a ukládá EO zajistit provedení kontrol.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Plán kontrol ekonomického odboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 11

Pro: Braun, Doležal, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

4. Bod 5 - Plán kontrol ek. odboru
 

2013-01: Bod 06 - Rozpočtový výhled

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Rozpočtový výhled 2014 – 2015 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 5
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni; 10

Pro: Doležal, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler.

Proti: Jech, Sýkora, Šplíchal.

Zdrželo se: Braun, Jégrová.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Rozpočtový výhled
 

2013-01: Bod 07 - Informace finančního výboru

Usnesení č. 04/01/2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání:
a)      bere na vědomí 
zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 9. 1. 2013
b)      bere na vědomí 
zápis z kontroly pravidel pro poskytování grantů a vyjádření k připomínkám.

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Informace finančního výboru + plán kontrol –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 12

Pro: Braun, Doležal, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal.

Zdrželo se: Pohanka.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 7 - Informace finančního výboru
 

2013-01: Bod 08 - Informace kontrolního výboru

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
Informace kontrolního výboru + plán kontrol – výbory po 16 h.

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 6
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 12

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal.

Proti: Krušina.

Zdrželo se: Doležal, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková

Hlasování

Číslo hlasování: 7
Informace kontrolního výboru + plán kontrol –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 6
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 12
Návrh nebyl schválen.

Pro: Doležal, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková.

Proti: Braun, Jech, Sýkora.

Zdrželo se: Jégrová, Skalická, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 8 - Informace kontrolního výboru
 

2013-01: Bod 08 a, b, c - Zřizovací listiny

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování

Číslo hlasování: 8
Návrh zřizovací listiny MŠ Lísteček, MŠ Tanvaldská, ZŠ –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1

Přítomni: 12

Pro: Doležal, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková.

Zdrželo se: Jégrová, Skalická, Sýkora, Šplíchal.

Nehlasovali: Braun.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 8 a, b, c - Zřizovací listiny
 

2013-01: Bod 09 - Vyřízení námětů, připomínek

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování

Číslo hlasování: 9
Vyřízeni námětů a připomínek z 10. ZMO dne 12.12.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 12

Pro: Doležal, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Skalická, Sýkora, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 9 - Vyřízení námětů, připomínek
 

2013-01: Bod 10 - Informace starosty

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování

Číslo hlasování: 10
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 12

Pro: Doležal, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Skalická, Sýkora, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 10 - Informace starosty
 

 

11. Bod 11 - Podněty, připomínky
 

Leden 2013: Ozvěny ze zastupitelstva

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Diskuse občanů
 5. Plán kontrol ekonomického odboru
 6. Rozpočtový výhled 2014 – 2015
 7. Informace finančního výboru + plán kontrol
 8. Informace kontrolního výboru + plán kontrol
 9. Vyřízení námětů a připomínek z 10. ZMO dne 12. 12. 2012
 10. Informace starosty
 11. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X