2012 – 9. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2012-09: Bod 02 – Jmenování ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 159/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu –

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 1, 2 - Zahájení, ověřovatelé
 

2012-09: Bod 03 – Schválení programu

Usnesení č. 160/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený program 9. jednání ZMO dne 21. 11. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 2
Schválení programu – doplněný program
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Jech, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 5 - Narovnání s Imobilien AG
 

2012-09: Bod 06 – Výroční zpráva ZŠ

Usnesení č. 161/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výroční zprávu za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Výroční zpráva základní školy –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Výroční zpráva ZŠ
 

2012-09: Bod 07 – Výroční zprávy MŠ

Usnesení č. 162/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výroční zprávy za školní rok 2011/2012
MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec 30, Tanvaldská 282, příspěvková organizace,
MATEŘSKÉ ŠKOLY „SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace,
MATEŘSKÉ ŠKOLY “LÍSTEČEK“, Liberec 30, Východní 270, příspěvková organizace.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Výroční zprávy mateřských škol –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 7 - Výroční zprávy MŠ
 

2012-09: Bod 08 – Zpráva o činnosti policie

Usnesení č. 163/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání bere na vědomí  zprávu o činnosti PČR a MP Liberec za 1.-3. Q 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Zpráva o činnosti PČR a MP za 1-3 Q 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 8 - Zpráva o činnosti policie
 

2012-09: Bod 09 – Informace finančního výboru

Usnesení č. 164/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání bere na vědomí zápis z 9. jednání finančního výboru ze dne 12. 11. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
Informace finančního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 9 - Informace finančního výboru
 

2012-09: Bod 9a – Volba členů finančního výboru

Usnesení č. 165/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání volí do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou paní Marii Jégrovou.

Hlasování

Číslo hlasování: 7
Volba člena finančního výboru – p. Jégrová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jégrová.
Usnesení č. 166/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání volí do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pana  Ing. Jana Majznera.

Hlasování

Číslo hlasování: 8
Volba člena finančního výboru – Maisner
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 9a - Volba členů FV
 

2012-09: Bod 10 – Výsledky hospodaření

Usnesení č. 167/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření za období 1-9 / 2012.

Hlasování

Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 10 - Výsledky hospodaření
 

2012-09: Bod 11 – Smlouva o budoucím prodeji vodního díla

Usnesení č. 168/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  budoucí prodej stavby „Liberec – Vratislavice n.N. – kanalizace při ul. Tanvaldské – Nová Ruda“ společně s předloženou smluvní dokumentací, obsahující Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, Kupní smlouvu, Smlouvu o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál a Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a to včetně příloh, ukládá  starostovi podepsat příslušné smlouvy a zápis o předání a převzetí stavby.

Hlasování

Číslo hlasování: 10
Smlouva o budoucím prodeji stavby vodního díla –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 11 - Smlouva o budoucím prodeji vodního díla
 

2012-09: Bod 12 – Stanovení názvu komunikace

Usnesení č. 169/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje nový název účelové komunikace na p.p.č. 2570/1 a 2570/2 při ul. Východní: „Na Skalce“.

Hlasování

Číslo hlasování: 11
Stanovení názvu účelové komunikace –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Sýkora, Vrána, Šplíchal.

Zdrželo se: Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 12 - Stanovení názvu komunikace
 

2012-09: Bod 13 – Dotace z fondu ŽP

Usnesení č. 170/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 38.983,- Kč a  ukládá Pavlu Podlipnému, vedoucí technického odboru
a)      Zajistit seznámení žadatele o dotaci z Fondu životního prostředíMěstského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
b)     Zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
a dále  ukládá  Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 12
Dotace z Fondu životního prostředí MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

13. Bod 13 - Dotace z fondu životního prostředí
 

2012-09: Bod 14 – OZV odpady

Usnesení č. 171/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou projednalo návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec,  kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci a vydává stanovisko: „Bez připomínek“ a dále
ukládá starostovi projednat tento materiál v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 13
OZV SML – systém komunálního odpadu a stavebního odpadu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Mejsnar, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 14 - OZV odpady
 

2012-09: Bod 15 – OZV poplatky za odpady

Usnesení č. 172/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  projednalo návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberecmístním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vydává stanovisko:
navrhuje změnit čl. 7 bod 1 písm. e) na text: „s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec, nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou“a dále ukládá starostovi projednat tento materiál v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
OZV SML – o místním poplatku za komunální odpad –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0

Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Pohanka, Preisler, Krušina, Mejsnar, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 15 - OZV poplatek odpady
 

2012-09: Bod 16 – OZV zákaz konzumace alkoholu

Usnesení č. 173/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou projednalo návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a vydává stanovisko: „Bez připomínek“ a dále ukládá starostovi projednat tento materiál v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
OZV SML – o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Mejsnar.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

16. Bod 16 - OZV zákaz konzumace alkoholu
 

2012-09: Bod 17 – OZV spádové ZŠ

Usnesení č. 174/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou projednalo návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec,  kterou se vymezují školské obvodyspádových základních škol v Liberci a vydává stanovisko:
doporučuje u školského obvodu 20 Základní škola, Liberec – Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, nahradit seznam ulic textem „celé k.ú. Vratislavice nad Nisou“ a dále ukládá starostovi projednat tento materiál v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 16
OZV SML – vymezení školských obvodů spádových ZŠ v Liberci – p. Braun –
katastrální území místo ulic
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Pohanka, Preisler.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

17. Bod 17 - OZV spádové ZŠ
 

2012-09: Bod 17a – OZV výherní hrací přístroje

Usnesení č. 175/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou projednalo návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec,  kterou se mění Obecně závazná vyhláška SML č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry a vydává stanovisko: „Bez připomínek“ a dále ukládá starostovi projednat tento materiál v následných orgánech.

Hlasování

OZV SML – změna OZV SML 3/2012 o místech, kde mohou být provozovány sázkové
hry a loterie –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jégrová, Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

18. Bod 17a - OZV automaty
 

2012-09: Bod 18 – Informace KV

Usnesení č. 176/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:
a)      bere na vědomí
zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 8. 11. 2012
b)      schvaluje
plán kontrol kontrolního výboru na II. pololetí 2012 dle zápisu KV ze dne 8. 11. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 18
Informace kontrolního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

19. Bod 18 - Informace KV
 

2012-09: Bod 18a – Volba členů KV

Usnesení č. 177/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání volí do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou paní Janu Schlegelovou.

Hlasování

Volba člena kontrolního výboru – p. Schlegelová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Mejsnar, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Krušina, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

20. Bod 18a - Volba členů KV
 

2012-09: Bod 19 – Koupaliště Sluníčko

Usnesení č. 178/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci o návrhu nezbytných stavebních oprav v areálu koupaliště Sluníčko na rok 2013 pro zajištění sezóny.

Hlasování

Číslo hlasování: 20
Koupaliště Sluníčko – plán nejnutnějších oprav –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Šimková, Vrána, Vytiska.

Proti: Jech.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Preisler, Skalická, Sýkora, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

21. Bod 19 - Koupaliště Sluníčko
 

2012-09: Bod 19a – Pověření k oddávání

Usnesení č. 179/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání si vyhrazuje v souladu s ust. § 84, odst. 4 zákona o obcích pravomoc pověřovat své členy zastupováním Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou při občanských sňatcích a pověřuje s okamžitou platností výkonem činností zástupce Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou při občanských sňatcích dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění člena zastupitelstva pana ing. Jiřího Mejsnara.

Hlasování

Číslo hlasování: 21
Pověření k oddávání – Ing. Jiří Mejsnar –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

22. Bod 19a - Pověření k oddávání
 

2012-08: Bod 15 – Vyřízení námětů, připomínek

Usnesení č. 157/10/2012 

Zastupitelstvo Městského obvodu  Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou ze 7. jednání dne 19. 09. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
Vyřízení námětů a připomínek ze 7. ZMO dne 19.9.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

23. Bod 20 - Vyřízení námětů, připomínek
 

2012-09: Bod 21 – Informace starosty

Usnesení č. 181/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty ze dne 21. 11. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 23
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

24. Bod 21 - Informace starosty
 

2012-09: Bod 22 – Podněty, připomínky

Usnesení č. 182/11/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje zkrácení peněžité odměny pro předsedy komisí a výborů o 100,- Kč za každý den prodlení, pokud nebude vyhotoven a podepsán zápis do 5-ti pracovních dnů od jednání komise či výboru.

Hlasování

Číslo hlasování: 24
Podněty a připomínky zastupitelů – zápisy z výborů a komisí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Nehlasovali: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

25. Bod 22 - Podněty, připomínky
 

Listopad 2012: Ozvěny ze zastupitelstva

Program

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Diskuse občanů
 5. Dohoda o narovnání s IMOBILEN AG
 6. Výroční zpráva základní školy
 7. Výroční zprávy mateřských škol
 8. Zpráva o činnosti PČR a MP za 3Q 2012
 9. Informace finančního výboru
 10. Výsledky hospodaření za 1-9/2012
 11. Smlouva o budoucím prodeji stavby vodního díla „Liberec – Vratislavice n.N.- kanalizace při ul. Tanvaldské-Nová Ruda“
 12. Stanovení názvu účelové komunikace
 13. Dotace z Fondu životního prostředí MO 2012
 14. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci
 15. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 16. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 17. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci
 18. Informace kontrolního výboru
 19. Koupaliště Sluníčko – plán nejnutnějších oprav pro zajištění sezóny v roce 2013 a dalších – společně s nájemcem
 20. Vyřízení námětů a připomínek z 8. ZMO dne 19. 10. 2012
 21. Informace starosty
 22. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X