2012 – 8. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2012-08: Bod 01 – Jmenování ověřovatelů, zapisovatelky

Usnesení č. 144/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 2 - Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
 

2012-08: Bod 02 – Schválení programu

Usnesení č. 145/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 8. jednání ZMO dne 17. 10. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 2
Schválení programu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Sýkora

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

 

4. Bod 5 - Narovnání s Imobilien, část 1
 

 

5. Bod 5 - Narovnání s Imobilien, část 2
 

2012-08: Bod 06 – Informace finančního výboru

Usnesení č. 146/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání bere na vědomí zápis z 8. jednání finančního výboru ze dne 8.10. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Informace finančního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0

Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 6 - Informace finančního výboru
 

2012-08: Bod 07 – Prodej při ulici Rochlická

Usnesení č. 147/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1728 a 1736/3, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti AQUEL BOHEMIA, s.r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec VI, IČ 25413589, za kupní cenu 194.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, za podmínky zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro p.p.č. 1727/3 do 60-ti dnů ode dne zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Majetkoprávní operace – prodej p.p.č. 1728 a 1736/3 při ul. Rochlická –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdržel se: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 7a - Prodej při ulici Rochlická
 

2012-08: Bod 07b – Přijetí daru od SKANSKA

Usnesení č. 148/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí daru nově vzniklých p.p.č. 2196/3, 2196/14, 2196/15, 2196/17 a 2197/2, oddělených z p.p.č 2196/1, 2196/3, 2196/8 a 2197/2 dle GP č. 3228-017/2012 ze dne 25.4.2012, při ul. U Sila, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od společnosti Skanska a.s., divize Skanska Reality, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,  IČ: 26271303 do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Majetkoprávní operace – přijetí daru p.p.č. 2196/3, 2196/14, 2196/15, 2196/17 a 2197/2 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 7b - Přijetí daru od Skanska
 

2012-08: Bod 07c – Zrušení usnesení

Usnesení č. 149/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 47/03/2012 ze dne 21.3.2012 ve věciprodeje p.p.č. 1545/12, oddělené z p.p.č. 1545/1 dle GP č. 3190-321/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Májová v k.ú. Vratislavice nad Nisou,občanovi,za kupní cenu 4.700,- Kč a ukládá starostovi předložit materiál v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení na prodej p.p.č. 1545/12 při ul. Májová –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána.

Proti: Vytiska.

Zdržel se: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 7c - Zrušení prodeje při ul. Májová
 

2012-08: Bod 08 – Dotace z kulturního fondu

Usnesení č. 150/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 3. kole roku 2012 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 18.000,- Kč  a ukládá  Mgr. Ludmile Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
a)      Zajistit seznámení všech žadatelů 3. vyhlášeného kola dotací roku 2012 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
b)     Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
a dále ukládá  Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 7
3. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 8 - Dotace z kulturního fondu
 

2012-05: Bod 15 - Dotace, sportovní fond

Usnesení č. 94/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 2. kole roku 2012 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši ukládá Mgr. Ludmile Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

c)      Zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola dotací roku 2012 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

d)     Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
2. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Sýkora, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Jech, Šplíchal

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 9 - Dotace ze sportovního fondu
 

2012-08: Bod 10 – Dotace z fondu životního prostředí

Usnesení č. 152/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 3. kole roku 2012 z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 10.000,- Kč ukládá Pavlu Podlipnému, vedoucí technického odboru
a)      Zajistit seznámení žadatele 3. vyhlášeného kola dotací roku 2012 z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
b)     Zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 9
3. kolo dotací z Fondu životního prostředí MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Braun, Jégrová, Sýkora.

Zdrželo se: Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 10 - Dotace z fondu životního prostředí
 

2012-08: Bod 11 – Plán zimní údržby

Usnesení č. 153/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Operační plán zimní údržby silnic na rok 2012/2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 10
Plán zimní údržby 2012/2013 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Sýkora

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

13. Bod 11 - Plán zimní údržby
 

2012-08: Bod 12 – Hodnocení nakládání s odpadem

Usnesení č. 154/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí dokument týkající se „Hodnocení kritických bodů nakládání s odpady na katastrálním území Vratislavice nad Nisou a návrhy opatření“

Hlasování

Číslo hlasování: 11
Hodnocení účinnosti systému komunálního odpadu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Šplíchal, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Sýkora, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 12 - Hodnocení nakládání s odpadem
 

2012-08: Bod 13 – Informace kontrolního výboru

Usnesení č. 155/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání
a)      bere na vědomí
zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 27. 09. 2012
b)      bere na vědomí
změnu plánu termínů jednání kontrolního výboru na II. pololetí 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 12
Informace kontrolního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 13 - Informace kontrolního výboru
 

2012-08: Bod 14 – Volba členů KV

Usnesení č. 156/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání volí do funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva MO Ing. Vladislava Krušinu a Janu Labíkovou.

Hlasování

Volba členů kontrolního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková.

Proti: Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

16. Bod 14 - Volba členů KV
 

2012-08: Bod 15 – Vyřízení námětů, připomínek

Usnesení č. 157/10/2012 

Zastupitelstvo Městského obvodu  Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou ze 7. jednání dne 19. 09. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
Vyřízení námětů a připomínek ze 7. ZMO dne 19.9.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

17. Bod 15 - Vyřízení námětů, připomínek
 

2012-08: Bod 16 – Informace starosty

Usnesení č. 158/10/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty ze dne 17. 10. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 10
Proti: 0

Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska.

Zdržel se: Braun, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

18. Bod 16 - Informace starosty
 

 

19. Bod 17 - Podněty, dotazy, připomínky
 

Ozvěny z 8. zasedání ZMO

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Diskuse občanů
5. Návrh dohody o narovnání – IMOBILIEN AG, s.r.o.
6. Informace finančního výboru
7. Majetkoprávní operace
8. 3. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2012
9. 3. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2012
10. 3. kolo dotací z Fondu životního prostředí MO 2012
11. Plán zimní údržby 2012/2013
12. Hodnocení účinnosti systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálního odpadu na území městského obvodu, vč. systému nakládání se stavebním odpadem a jeho nedostatky
13. Informace kontrolního výboru
14. Volba členů kontrolního výboru
15. Vyřízení námětů a připomínek ze 7. ZMO dne 19. 09. 2012
16. Informace starosty
17. Podněty a připomínky zastupitelů

(0)(0)
 

 
 
previous next
X