2012 – 6. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1 - Zahájení
 

2012-06: Bod 02

Usnesení č. 98/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 2 - Jmenování zapisovatelky a ověřovatele zápisu
 

2012-06: Bod 03

Usnesení č. 99/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zápis z 5. ZMO ze dne 16. 05. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 2
Schválení zápisu z 5. ZMO dne 16.5.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

3. Bod 3 - Schválení zápisu
 

2012-06: Bod 04

Usnesení č. 100/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený program 6. jednání ZMO dne 20. 06. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Schválení programu – zařazení bodu – FV
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

4. Bod 4 - Schválení programu
 

2012-06: Bod 06

Usnesení č. 101/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kontrolu usnesení z 5. ZMO ze dne 16. 05. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Kontrola usnesení –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jech, Sýkora, Šplíchal

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Kontrola usneseni
 

2012-06: Bod 07

Usnesení č. 102/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 11. 06. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Informace finančního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 7 - Informace finančního výboru
 

2012-06: Bod 08

Usnesení č. 104/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a zřízených organizací za rok 2011 a to bez výhrad.

Hlasování

Číslo hlasování: 7
Závěrečný účet obce + audit – vystoupení hosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vytiska

Zdrželo se: Jech, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 8 - Závěrečný účet
 

2012-06: Bod 09

Usnesení č. 105/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje částku ve výši 35 tis. Kč na nákup kompostérů a ukládá vedoucí ekonomického odboru zapracovat tuto částku do 3. rozpočtového opatření 2012 tak, že bude převedeno do rozpočtu 35 tis. Kč z fondu životního prostředí.

Hlasování

Číslo hlasování: 11
3. Rozpočtové opatření r. 2012 – kompostéry – zařazení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska

Proti: Jech

Zdrželo se: Braun, Sýkora, Šplíchal, Vrána

Usnesení č. 106/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený předložený návrh 3. rozpočtového opatření roku 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 12
3. Rozpočtové opatření r. 2012 – celek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 9 - Třetí rozpočtové opatření
 

2012-06: Bod 10

Usnesení č. 107/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení adres z obecně  závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2010, souhlasí s návrhem nové obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 a ukládá starostovi předložit tuto změnu Statutárnímu městu Liberec.

Hlasování

Číslo hlasování: 13
Vyřazení adres z obecně závazné vyhlášky SML č. 1/2010 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Jech

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 10 - Vyřazení adres z hazardní OZV
 

2012-06: Bod 11

Usnesení č. 108/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti ELITRONIC s.r.o., sídlem U Šamotky 1642, 463 11 Liberec XXX, IČ 25018001, za kupní cenu 10.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
Prodej p.p.č. 3377/2 při ul. U Šamotky –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 11 - Prodej ul. U Šamotky
 

2012-06: Bod 12

Usnesení č. 109/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej obsazených bytových jednotek v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., s právem přednosti nájemníků. A to b.j. č. 2 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 496.000,- Kč; b.j. č. 6 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 492.000,- Kč; b.j. č. 19 (včetně spoluvlastnického podílu 6383/392845) za minimálně nejnižší podání 540.000,- Kč; b.j. č. 35 (včetně spoluvlastnického podílu 5711/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč; b.j. č. 56 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 510.000,- Kč a b.j. č. 59 (včetně spoluvlastnického podílu 6383/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
Dražba obsazených bytových jednotek v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska

Proti: Jech

Zdrželo se: Jégrová, Sýkora, Šplíchal, Vrána

Nehlasovali: Braun

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 12 - Dražba byt. jednotek Zámecký vrch
 

2016-06: Bod 13

Usnesení č. 110/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje doplnění obsahového plánu o bod – Hodnocení účinnosti systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálního odpadu na území městského obvodu, vč. systému nakládání se stavebním odpadem a jeho nedostatky dle zápisu z 6. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 20. 06. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 16
Obsahový plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pol.2012 – odpady – p.
Jech
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Mejsnar, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána

Proti: Hoření, Pohanka, Vytiska

Zdrželo se: Doležal, Krušina, Preisler, Šimková

Usnesení č. 111/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje doplnění obsahového plánu o bod – měsíční odměny neuvolněných zastupitelů + ostatní dle předloženého návrhu opozice ze dne 7. 5. 2012.

Hlasování:

Číslo hlasování: 18
Obsahový plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pol.2012 – p. Jech –
odměny neuvolněných
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Krušina, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska

Proti: Hoření, Pohanka, Šimková

Zdrželo se: Doležal, Mejsnar, Preisler

Usnesení č. 112/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání ukládá Radě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou společně s nájemce Koupaliště Sluníčka připravit plán nejnutnějších oprav pro zajištění sezóny v roce 2013 a dalších.

Hlasování

Číslo hlasování: 19
Obsahový plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pol.2012 – p. Jech – stav
koupaliště Sluníčko + řešení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Usnesení č. 113/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje doplnění obsahového plánu o bod – Koncepce řešení nedostatečné kapacity míst v mateřských školkách ve Vratislavicích nad Nisou pro další tři roky dle demografického vývoje dle zápisu z 6. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 20. 06. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 20
Obsahový plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pol.2012 – p. Jech – řešení
míst v MŠ
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Usnesení č. 114/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  doplněný obsahový plán činnosti zastupitelstva MO na 2. pololetí roku 2012 a obsahový plán činnosti rady MO na 2. pololetí roku 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 21
Obsahový plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pol.2012 – celek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 13 - Plán činnosti rady a zastupitelstva
 

2012-06: Bod 14

Usnesení č. 115/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotace poskytnuté z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 43.000,- Kč ukládá Pavlu Podlipnému, vedoucímu technickému odboru

a)      Zajistit seznámení žadatele dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

b)     Zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 22
Dotace z Fondu životního prostředí MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

13. Bod 14 - Dotace z fondu živ. prostředí
 

2012-06: Bod 15

Usnesení č. 116/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání

a)      bere na vědomí zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 06.06. 2012

b)      bere na vědomí plán termínů jednání kontrolního výboru na II. pololetí 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 23
Informace kontrolního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Jech, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 15 - Informace kontrolního výboru
 

2012-06: Bod 16

Usnesení č. 118/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou z 5. jednání dne 16. 5. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 24
Vyřízení námětů a připomínek z 5. ZMO dne 16.5.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 16 - Vyřízení námětů, připomínek
 

2012-06: Bod 17

Usnesení č. 119/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí rezignaci Lukáše Plechatého a Lukáše Martina na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva MO.

Usnesení č. 120/06/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty ze dne 20. 06. 2012.

Hlasování:

Číslo hlasování: 25
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

16. Bod 17 - Informace starosty
 

 

17. Bod 18 - Podněty, dotazy zastupitelů
 

(0)(0)
 

 
 
previous next
X