2012 – 5. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2012-05 - Bod 01

Usnesení č. 81/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání
schvaluje
jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.
Hlasování bylo jednomyslné.
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 1, 2 - Jmenování zapisovatelky a ověřovatele zápisu
 

2012-05 - Bod 03

Usnesení č. 82/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání

schvaluje

zápis ze 4. ZMO ze dne 25. 04. 2012.

Hlasování

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:

Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Meisnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vrána, Výtiska

Proti: Jech

Zdržel se: Braun, Sýkora, Šplíchal

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 3 - Schválení zápisu
 

2012-05: Bod 4 - Schválení programu

Usnesení č. 83/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 5. jednání ZMO dne 16. 05. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Schválení programu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:

Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

3. Bod 4 - Schválení programu
 

 

4. Bod 5 - Diskuze občanů
 

2012-05: Bod 6 - Kontrola usnesení

Usnesení č. 84/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  kontrolu usnesení ze 4. ZMO ze dne 25.04. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Kontrola usnesení –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Nehlasovali: Jech.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Kontrola usnesení
 

2012-05: Bod 7 - Informace o stavu a pronájmu koupaliště

Usnesení č. 85/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  zprávu o provozu koupaliště Sluníčko, zpracovanou p. P. Poldou za Zájmové sdružení koupaliště.

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Informace o stavu a pronájmu koupaliště Sluníčko –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vrána, Vytiska.

Proti: Jech.

Zdrželo se: Šplíchal.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 7 - Informace o stavu a pronájmu koupaliště Sluníčko
 

2012-05: Bod 8 - Informace finančního výboru

Usnesení č. 86/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis ze 4. jednání finančního výboru ze dne 9. 5. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
Informace finančního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 8 - Informace finančního výboru
 

2012-05: Bod 9 - Rozpočtové opatření

Usnesení č. 87/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 2. rozpočtového opatření roku 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 7
2. rozpočtové opatření r. 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Jech, Skalická, Šimková, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 9 - Rozpočtové opatření
 

2012-05: Bod 10 - Výsledky hospodaření

Usnesení č. 88/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou za 1.Q 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 8
Výsledky hospodaření za 1. Q 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska.

Proti: Jech.

Zdrželo se: Jégrová, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Nehlasovali: Braun.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

9. Bod 10 - Výsledky hospodaření
 

2012-05: Bod 11 - Inventarizace majetku

Usnesení č. 89/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledky inventarizace majetku k 31.12.2011.

Hlasování

Číslo hlasování: 9
Inventarizace k 31.1.2011 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Jech, Šplíchal

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 11 - Inventarizace majetku
 

2012-05: Bod 12 - Vyřazení majetku

Usnesení č. 90/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci majetku v rozsahu předloženého návrhu.

Hlasování

Číslo hlasování: 10
Návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Jech

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 12 - Vyřazení majetku
 

2012-05: Bod 13 - Změna usnesení

Usnesení č. 91/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:

1. ruší své usnesení č. 39/03/2012 ze dne 21.3.2012,

2. schvaluje prodej p.p.č. 1147/1 a 1147/2, oddělených z p.p.č. 1147 dle GP č. 3189-320/2011 ze dne 11.11.2011, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, občanovi, za kupní cenu 288.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech a zapracovat do kupní smlouvy ustanovení podmiňující využití ploch pouze pro zahrádky.

Hlasování

Číslo hlasování: 11
Změna usnesení č. 39/03/2012 ze dne 21.03.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána

 

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 13 - Změna usnesení
 

2012-05: Bod 14 - Dotace, kulturní fond

Usnesení č. 92/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení dotace pro grant č. 16 – Základní škola Vratislavice nad Nisou na akci Kouzelný svět hlíny z navržených 5.000.- Kč na 12.000,- Kč.

Hlasování:

Číslo hlasování: 12
2. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2012 – 16 z 5 na 12 tis
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14

Proti: 0

Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Šplíchal, Vrána

Zdrželo se: Vytiska

 Usnesení č. 93/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje upravený návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 2. kole roku 2012 z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši 55 300,- Kč  ukládá Mgr. Ludmile Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

a)      Zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola dotací roku 2012 Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

b)     Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
2. kolo dotací z Kulturního fondu MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

13. Bod 14 - Dotace: kulturní fond
 

2012-05: Bod 15 - Dotace, sportovní fond

Usnesení č. 94/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje návrh Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na přidělení dotací poskytnutých v 2. kole roku 2012 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou v celkové výši ukládá Mgr. Ludmile Kejíková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

c)      Zajistit seznámení všech žadatelů 2. vyhlášeného kola dotací roku 2012 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou s usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

d)     Zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

a dále ukládá Lukáši Pohankovi, starostovi, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
2. kolo dotací ze Sportovního fondu MO 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Sýkora, Vrána, Vytiska

Zdrželo se: Jech, Šplíchal

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 15 - Dotace: sportovní fond
 

2012-05: Bod 16 - Vyhodnocení zimní údržby

Usnesení č. 95/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyhodnocení zimní údržby 2011 – 2012 a ukládá úřadu MO – starostovi předložit zastupitelstvu MO návrh obnovy prostředků a zařízení dle hodnocení technického stavu v tomto materiálu, vč. finančního zajištění v rozpočtovém opatření do 30. 9. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 16
Vyhodnocení zimní údržby 2011 – 2012 – protinávrh p. Jech
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 16 - Vyhodnocení zimní údržby
 

2012-05: Bod 17 - Volba členů kontrolního výboru

Usnesení č. 96/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí rezignaci Ing. Vlasty Pírkové, Gabriely Matěnové a Jiřího Bursy na funkci člena Kontrolního výboru zastupitelstva MO a volí do funkce člena Kontrolního výboru zastupitelstva MO p. Hanu Weinzettelovou.

Hlasování

Číslo hlasování: 17

Volba nových členů kontrolního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0

Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Jech

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

16. Bod 18 - Volba členů kontrolního výboru
 

2012-05: Bod 19 - Informace starosty

Usnesení č. 97/05/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty ze dne 16. 05. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 19
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

17. Bod 19 - Informace starosty
 

 

18. Bod 20 - Podněty, připomínky zastupitelů
 

(0)(0)
 

 
 
previous next
X