2012 – 4. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 
 

1. Bod 1 - Zahájení
 

 

2. Bod 2 - Jmenování zapisovatelky, ověřovatele zápisu
 

 

3. Bod 3 - Schválení zápisu
 

 

4. Bod 4 - Schválení programu
 

 

5. Bod 5 - Diskuze občanů
 

 

6. Bod 6 - Kontrola usnesení
 

 

7. Bod 7 - Zásady privatizace nemovitostí a hazardní vyhláška
 

 

8. Bod 8 - Informace finančního výboru
 

 

9. Bod 9 - Rozpočtové opatření
 

 

10. Bod 10 - Dotace dobrovolným hasičům
 

 

11. Bod 11 - Prodej Dlážděná
 

 

12. Bod 12 - Prodej Krajní
 

 

13. Bod 13 - Prodej Tanvaldská
 

 

14. Bod 14 - Výkup Tulipánová
 

 

15. Bod 15 - Hodnocení školní kuchyně
 

 

16. Bod 16 - Hodnocení areálu na rozcestí
 

 

17. Bod 17 - Hodnocení knihovny
 

 

18. Bod 18 - Informace kontrolního výboru
 

 

19. Bod 19 - Vyřízení podnětů, připomínek
 

 

20. Bod 20 - Informace starosty
 

 

21. Bod 21 - Podněty, připomínky zastupitelů
 

 

22. Bod 22 - Odvolání V. Jecha z kontrolního výboru
 

 

23. Bod 23 - Volba předsedy kontrolního výboru
 

 

24. Bod 24 - Odměny (návrh V. Jecha)
 

(0)(0)
 

 
 
previous next
X