2012 – 2. mimořádné zasedání ZMO

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

Z tohoto zastupitelstva bohužel nebyl proveden audiozáznam, k dispozici je ale zápis.

Program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Dohoda o narovnání – Nová Ruda s.r.o (European Development & Investment, a.s.)
5. 4. Rozpočtové opatření roku 2012
6. Žádost o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích n.N.“

(0)(0)
 

 
 
previous next
X