2012 – 10. zasedání zastupitelstva

Vyberte audiozáznam, který chcete načíst do přehrávače.

previous next
 

2012-10: Bod 01 – Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů

Usnesení č. 183/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.

Hlasování

Číslo hlasování: 1
Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Sýkora.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

1. Bod 1, 2 - Zahájení, ověřovatelé, zapisovatelka
 

2012-10: Bod 03 – Schválení programu

Usnesení č. 184/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 10. jednání ZMO dne 12. 12. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 2
Schválení programu –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 13

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Sýkora.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

2. Bod 3 - Schválení programu
 

 

3. Bod 4 - Diskuze občanů
 

2012-10: Bod 05 – Narovnání s Imobilien

Hlasování

Číslo hlasování: 3
Dohoda o narovnání s IMOBILIEN AG, s.r.o. –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:

Pro: 0
Proti: 2
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Proti: Jech, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

4. Bod 5 - Narovnání s Imobilien
 

2012-10: Bod 06 – Realbyt

Usnesení č. 185/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informativní zprávu o činnosti správce majetku, firmy REALBYT s.r.o. za rok 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 4
Informativní zpráva o činnosti správce majetku, firmy REALBYT s.r.o. –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

5. Bod 6 - Realbyt
 

2012-10: Bod 07 – Informace FV

Usnesení č. 186/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z 10. jednání finančního výboru ze dne 10.12.2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 5
Informace finančního výboru –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jech, Krušina, Preisler, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Proti: Mejsnar.

Zdrželo se: Pohanka, Šimková.

Nehlasovali: Jégrová.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

6. Bod 7 - Informace FV
 

2012-10: Bod 08 – Rozpočtové opatření

Usnesení

Usnesení č. 187/12/2012
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 6. rozpočtového opatření roku 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 6
6. rozpočtové opatření r. 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Sýkora, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

7. Bod 8 - Rozpočtové opatření
 

2012-10: Bod 09 – Rozpočet 2013

Usnesení č. 188/12/2012
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh úprav rozpočtu na rok 2013 (bez položky – IMOBILIEN AG 4 mil. Kč).

Hlasování

Číslo hlasování: 7
Rozpočet na rok 2013 – protinávrh – p. starosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Braun, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Zdrželo se: Jégrová.

Usnesení č. 189/12/2012
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zařazení položky IMOBILIEN AG ve výši 4 mil. Kč do rozpočtu 2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 8
Rozpočet na rok 2013 – 4 mil. Imobilien
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Sýkora. 

Usnesení č. 190/12/2012
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený rozpočet na rok 2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 9
Rozpočet na rok 2013 – celý rozpočet
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Braun, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Zdrželo se: Jégrová.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

8. Bod 9 - Rozpočet 2013
 

 

9. Bod 10 - Rozpočtový výhled
 

2012-10: Bod 11 – Majetkoprávní operace

Usnesení č. 191/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 3260-12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti SYNTEZ – CZ s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I, IČ 25418394, za kupní cenu 19.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Hlasování

Číslo hlasování: 10
Majetkoprávní operace –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vrána, Vytiska.

Proti: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal.

 

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

10. Bod 11 - Prodej při ul. Východní
 

2012-10: Bod 12 – Plán rozvoje MO

Usnesení č. 192/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Plán rozvoje Městského obvodu Liberec – Vratislavice n.N. na léta 2013 – 2017.

Hlasování

Číslo hlasování: 11
Aktualizovaný plán rozvoje vč. plnění 2013 – 2017 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Proti: Sýkora.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

11. Bod 12 - Plán rozvoje MO
 

2012-10: Bod 13 – Přehled investičních akcí

Usnesení č. 193/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí přehled investičních akcí realizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice n.N. v roce 2012.

Hlasování

Přehled investičních akcí 2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14

Pro: Doležal, Hoření, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Jégrová, Jech, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

12. Bod 13 - Přehled investičních akcí
 

 

13. Bod 14 - Vyřazení nedokončených investic
 

2012-10: Bod 15 – Obsahový plán činnosti

Usnesení č. 194/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu termínu konání 5. zasedání zastupitelstva MO z 22. května 2013 na termín 15. května 2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 13
Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice n.N. na I. pol. 2013 – MUDr.
Vytiska
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Hoření, Jégrová, Jech, Mejsnar, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Doležal, Krušina, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková.

Usnesení č. 195/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje doplnění obsahového plánu o bod – organizační, technické a personální opatření ke zřízení stavebního úřadu ve Vratislavicích podle č. 29 odst. 3 Statutu města Liberec dle zápisu z 10. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 12. 12. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 14
Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice n.N. na I. pol. 2013 –
stavební úřad
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Proti: Krušina, Mejsnar, Pohanka.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Preisler, Šimková.

Usnesení č. 196/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje doplnění obsahového plánu o bod – Hodnocení účinnosti systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálního odpadu na území městského obvodu, vč. systému nakládání se stavebním odpadem a jeho nedostatky – vč. nápravných opatření dle zápisu z 10. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 12. 12. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 15
Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice n.N. na I. pol. 2013 –
odpady
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Preisler, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Proti: Pohanka.

Zdrželo se: Doležal, Šimková.

Usnesení č. 197/12/2012
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje upravený obsahový plán činnosti zastupitelstva MO na 1. pololetí roku 2013 a bere na vědomí obsahový plán rady MO na 1. pololetí roku 2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 16
Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice n.N. na I. pol. 2013 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

14. Bod 15 - Obsahový plán činnosti
 

2012-10: Bod 16 – Informace KV

Usnesení č. 198/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pověřuje starostu k zaslání dotazu na Ministerstvo vnitra České republiky, zda zastupitelstvo může uložit termín a čas konání kontrolního výboru.

Hlasování

Číslo hlasování: 17
Informace kontrolního výboru – zaslat dotaz na ministerstvo
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Doležal, Jégrová, Jech, Krušina, Skalická, Sýkora, Šimková, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Zdrželo se: Hoření, Mejsnar, Pohanka, Preisler.

Usnesení č. 199/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:

a)      bere na vědomí
zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne 06. 12. 2012
b)      nesouhlasí 
stermíny jednání kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2013.

Hlasování

Číslo hlasování: 18
Informace kontrolního výboru – nesouhlasíme s termíny jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána, Vytiska.

Proti: Krušina, Pohanka, Preisler.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Mejsnar, Šimková.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

15. Bod 16 - Informace KV
 

2012-10: Bod 17 – Vyřízení námětů, připomínek

Usnesení č. 200/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu  Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou z 9. jednání dne 21. 11. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 19
Vyřízení námětů a připomínek z 9. ZMO dne 21.11.2012 –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11

Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

16. Bod 17 - Vyřízení námětů, připomínek
 

2012-10: Bod 18 – Informace starosty

Usnesení č. 201/12/2012

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace starosty ze dne 12. 12. 2012.

Hlasování

Číslo hlasování: 20
Informace starosty –
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Doležal, Hoření, Jégrová, Jech, Krušina, Mejsnar, Pohanka, Preisler, Skalická, Šimková, Vytiska.

Zdrželo se: Braun, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

17. Bod 18 - Informace starosty
 

2012-10: Bod 19 – Podněty, připomínky

Hlasování

Číslo hlasování: 21
Podněty a připomínky zastupitelů – zrušení usnesení – krácení odměn
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:
Pro: 7
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15

Pro: Braun, Jégrová, Jech, Skalická, Sýkora, Šplíchal, Vrána.

Proti: Mejsnar, Pohanka, Vytiska.

Zdrželo se: Doležal, Hoření, Krušina, Preisler, Šimková.

(0)(0)
 
Usnesení a hlasování

18. Bod 19 - Podněty, připomínky
 

Ozvěny ze zastupitelstva

Program:

 1. Zahájení
 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Diskuse občanů
 5. Dohoda o narovnání IMOBILIEN AG
 6. Informativní zpráva o činnosti správce majetku, firmy REALBYT s.r.o.
 7. Informace finančního výboru
 8. 6. rozpočtové opatření r. 2012
 9. Rozpočet na rok 2013
 10. Rozpočtový výhled 2014 – 2015
 11. Majetkoprávní operace
 12. Aktualizovaný plán rozvoje vč. plnění 2013 – 2017
 13. Přehled investičních akcí 2012
 14. Vyřazení nedokončených investic
 15. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice n.N. na I. pol. 2013
 16. Informace kontrolního výboru
 17. Vyřízení námětů a připomínek z 9. ZMO dne 21. 11. 2012
 18. Informace starosty
 19. Podněty a připomínky zastupitelů
(0)(0)
 

 
 
previous next
X